Наставно особље

ТитулаИмеПрезимеЗвање/Радно местоKatedreE-mailТелефонlatinica
дрАлександарЈанковићВанредни професорКатедра за теорију и историјуaleksandar.jankovic@fdu.bg.ac.rsdr Aleksandar Jankovic
АлександарИлићВанредни професорКатедра камереaleksandar.ilic@fdu.bg.ac.rs Aleksandar Ilic
АлександарПавловићДоцентКатедра камереaleksandar.pavlovic@fdu.bg.ac.rs Aleksandar Pavlovic
АлександарДенићВанредни професор Aleksandar Denic
АлександарЈаћићВанредни професорКатедра монтажеaleksandar.jacic@fdu.bg.ac.rs Aleksandar Jacic
АлександарКостићРедовни професорКатедра камереaleksandar.kostic@fdu.bg.ac.rs Aleksandar Kostic
дрАлександарТасковићРедовни професорКатедра за глумуaleksandar.taskovic@fdu.bg.ac.rsdr Aleksandar Taskovic
мрАлександарМилетићДруго сарадничко звањеКатедра за глумуaleksandar.miletic@fdu.bg.ac.rsmr Aleksandar Miletic
дрАлександраМиловановићВанредни професорКатедра за теорију и историјуaleksandra.milovanovic@fdu.bg.ac.rsdr Aleksandra Milovanovic
АлисаСтојановићРедовни професорКатедра за позоришну и радио режијуalisa.stojanovic@fdu.bg.ac.rs Alisa Stojanovic
АнаРадојичићСтручни сарадникКатедра монтажеana.todorovski@fdu.bg.ac.rs Ana Radojicic
дрАнаАлексић МирићВанредни професорdr Ana Aleksic Miric
АнаТомовићДоцентКатедра за позоришну и радио режијуana.tomovic@fdu.bg.ac.rs Ana Tomovic
мрАнаДалеореВанредни професорКатедра за филмску и телевизијску продукцијуana.daleore@fdu.bg.ac.rsmr Ana Daleore
дрАнаМартинолиРедовни професорКатедра за менаџмент и продукцију позоришта, радија и културеana.martinoli@fdu.bg.ac.rsdr Ana Martinoli
мрАндријаДимитријевићРедовни професорКатедра монтажеandrija.dimitrijevic@fdu.bg.ac.rsmr Andrija Dimitrijevic
АндријанаСтојковићВанредни професорКатедра за филмску и телевизијску режијуandrijana.stojkovic@fdu.bg.ac.rs Andrijana Stojkovic
АнкаКостићДоцентКатедра за глумуanka.kostic@fdu.bg.ac.rs Anka Kostic
БиљанаАлексићРедовни професорКатедра за глумуbiljana.aleksic@fdu.bg.ac.rs Biljana Aleksic
БиљанаСрбљановићРедовни професорКатедра за драматургијуbiljana.srbljanovic@fdu.bg.ac.rs Biljana Srbljanovic
БиљанаЦаревићДоцент Biljana Carevic
дрБојанаШкорцРедовни професорdr Bojana Skorc
БојанаНоваковић Скопљак Bojana Novakovic Skopljak
дрБорисДеспотРедовни професорКатедра за снимање и дизајн звукаboris.despot@fdu.bg.ac.rsdr Boris Despot
мрБошкоМилинРедовни професорКатедра за драматургијуbosko.milin@fdu.bg.ac.rsmr Bosko Milin
БраниславаСтефановићРедовни професорКатедра за позоришну и радио режијуbranislava.stefanovic@fdu.bg.ac.rs Branislava Stefanovic
БранкаПујић ЈовановићРедовни професорКатедра за глумуbranka.pujic.jovanovic@fdu.bg.ac.rs Branka Pujic Jovanovic
БранкоСујићВанредни професорКатедра камереbranko.sujic@fdu.bg.ac.rs Branko Sujic
мрВањаШибалићВанредни професорКатедра за филмску и телевизијску продукцијуvanja.sibalic@fdu.bg.ac.rsmr Vanja Sibalic
мрВелимирДејановићРедовни професорКатедра за филмску и телевизијску продукцијуvelimir.dejanovic@fdu.bg.ac.rsmr Velimir Dejanovic
дрВеснаЂукићРедовни професорКатедра за менаџмент и продукцију позоришта, радија и културеvesna.djukic@fdu.bg.ac.rsdr Vesna Djukic
ВладанЈолерРедовни професор Vladan Joler
ВладанПавићРедовни професорКатедра камереvladan.pavic@fdu.bg.ac.rs Vladan Pavic
ВладимирБараћВиши стручни сарадникКатедра за глумуvladimir.barac@fdu.bg.ac.rs Vladimir Barac
дрВлаткоИлићВанредни професорКатедра за теорију и историјуvlatko.ilic@fdu.bg.ac.rsdr Vlatko Ilic
ВукБошковићДоцентКатедра за драматургијуvuk.boskovic@fdu.bg.ac.rs Vuk Boskovic
дрГоранГаврићВанредни професорdr Goran Gavric
мрГоранПековићРедовни професорКатедра за филмску и телевизијску продукцијуgoran.pekovic@fdu.bg.ac.rsmr Goran Pekovic
ГоранМарковићПрофесор емеритус Goran Markovic
ГоранТерзићРедовни професорКатедра монтажеgoran.terzic@fdu.bg.ac.rs Goran Terzic
ДалиборПетровићВанредни професор Dalibor Petrovic
ДаницаПајовићВанредни професорКатедра за драматургијуdanica.pajovic@fdu.bg.ac.rs Danica Pajovic
ДанкаТрбојевићДоцент Danka Trbojevic
ДаријанМихајловићВанредни професорКатедра за позоришну и радио режијуdarijan.mihajlovic@fdu.bg.ac.rs Darijan Mihajlovic
ДаркоСуботинДоцент Darko Subotin
ДаркоБајићРедовни професорКатедра за филмску и телевизијску режијуdarko.bajic@fdu.bg.ac.rs Darko Bajic
ДејанПејовићРедовни професорКатедра за снимање и дизајн звукаdejan.pejovic@fdu.bg.ac.rs Dejan Pejovic
дрДивнаВуксановићРедовни професорКатедра за теорију и историјуdivna.vuksanovic@fdu.bg.ac.rsdr Divna Vuksanovic
дрДијанаМарковићРедовни професорКатедра за глумуdijana.marojevic@fdu.bg.ac.rsdr Dijana Markovic
ДиноДолничарВанредни професорКатедра за снимање и дизајн звукаdino.dolnicar@fdu.bg.ac.rs Dino Dolnicar
др ум.ДобривојеМилијановићВанредни професорКатедра за снимање и дизајн звукаdobrivoje.milijanovic@fdu.bg.ac.rsdr um. Dobrivoje Milijanovic
ДраганПетровићРедовни професорКатедра за глумуdragan.petrovic@fdu.bg.ac.rs Dragan Petrovic
дрДраганВеселиновићРедовни професорКатедра за филмску и телевизијску режијуdragan.veselinovic@fdu.bg.ac.rsdr Dragan Veselinovic
мрДраганДимчићВанредни професорКатедра монтажеdragan.dimcic@fdu.bg.ac.rsmr Dragan Dimcic
дрДраганаШумарац ПавловићРедовни професорdr Dragana Sumarac Pavlovic
дрДраганаЧолић БиљановскиРедовни професорКатедра за менаџмент и продукцију позоришта, радија и културеdragana.colic.biljanovski@fdu.bg.ac.rsdr Dragana Colic Biljanovski
ДрагутинЋирковићРедовни професорКатедра за снимање и дизајн звукаdragutin.cirkovic@fdu.bg.ac.rs Dragutin Cirkovic
ДушанМатејићАсистентКатедра за глумуdusan.matejic@fdu.bg.ac.rs Dusan Matejic
ДушанПетровићРедовни професорКатедра за позоришну и радио режијуdusan.petrovic@fdu.bg.ac.rs Dusan Petrovic
ЂорђеКривокапићДоцент Djordje Krivokapic
ЂорђеМарковићСтручни сарадник Djordje Markovic
ЂорђеМилосављевићРедовни професорКатедра за драматургијуdjordje.milosavljevic@fdu.bg.ac.rs Djordje Milosavljevic
ЕгонСавинРедовни професорКатедра за позоришну и радио режијуegon.savin@fdu.bg.ac.rs Egon Savin
дрЕнисаУспенскиРедовни професорКатедра за теорију и историјуenisa.uspenski@fdu.bg.ac.rsdr Enisa Uspenski
дрЗоранЈевтовићРедовни професорdr Zoran Jevtovic
др ум.ЗоранМаксимовићРедовни професорКатедра за снимање и дизајн звукаzoran.maksimovic@fdu.bg.ac.rsdr um. Zoran Maksimovic
мрЗоранаПоповићРедовни професорzorana.popovic@fdu.bg.ac.rsmr Zorana Popovic
ЗоранаКозомарић Zorana Kozomaric
ИваМанојловићАсистент Iva Manojlovic
ИванСтефановићРедовни професорКатедра за филмску и телевизијску режијуivan.stefanovic@fdu.bg.ac.rs Ivan Stefanovic
ИванШијакРедовни професорКатедра камереivan.sijak@fdu.bg.ac.rs Ivan Sijak
ИванСтанковићВанредни професорКатедра за филмску и телевизијску продукцијуivan.stankovic@fdu.bg.ac.rs Ivan Stankovic
дрИванМеденицаРедовни професорКатедра за теорију и историјуivan.medenica@fdu.bg.ac.rsdr Ivan Medenica
ИванаВујић КоминацРедовни професорКатедра за позоришну и радио режијуivana.vujic.kominac@fdu.bg.ac.rs Ivana Vujic Kominac
ИгорМаровићСтручни сарадникКатедра камереigor.marovic@fdu.bg.ac.rs Igor Marovic
дрИренаРистићРедовни професорКатедра за теорију и историјуirena.ristic@fdu.bg.ac.rsdr Irena Ristic
ЈанкоБаљакРедовни професорКатедра за филмску и телевизијску режијуjanko.baljak@fdu.bg.ac.rs Janko Baljak
ЈеленаМитровићВанредни професорКатедра за филмску и телевизијску продукцијуjelena.mitrovic@fdu.bg.ac.rs Jelena Mitrovic
ЈелисаветаТатић ЧутурилоДоцентКатедра за позоришну и радио режијуjelisaveta.tatic.cuturilo@fdu.bg.ac.rs Jelisaveta Tatic Cuturilo
ЈованаКараулићАсистент Jovana Karaulic
ЈовицаПавићРедовни професор Jovica Pavic
КоканМладеновићВанредни професор Kokan Mladenovic
дрКсенијаРадуловићВанредни професорКатедра за теорију и историјуksenija.radulovic@fdu.bg.ac.rsdr Ksenija Radulovic
дрКсенијаМарковић БожовићНаучни сарадникdr Ksenija Markovic Bozovic
дрЛидијаДелићНаучни саветникdr Lidija Delic
ЛукаТрајковићСтручни сарадник Luka Trajkovic
дрЉиљанаМркић ПоповићРедовни професорКатедра за глумуljiljana.mrkic,popovic@fdu.bg.ac.rsdr Ljiljana Mrkic Popovic
дрЉиљанаРогач МијатовићВанредни професорljiljana.rogac.mijatovic@fdu.bg.ac.rsdr Ljiljana Rogac Mijatovic
дрЉиљанаПешикан ЉуштановићРедовни професорdr Ljiljana Pesikan Ljustanovic
ЉубишаШпегарРедовни професорКатедра за снимање и дизајн звукаljubisa.spegar@fdu.bg.ac.rs Ljubisa Spegar
дрМајаРистићВанредни професорКатедра за менаџмент и продукцију позоришта, радија и културеmaja.ristic@fdu.bg.ac.rsdr Maja Ristic
дрМајаВолкРедовни професорКатедра за драматургијуmaja.volk@fdu.bg.ac.rsdr Maja Volk
МајаМилош СамоловАсистентКатедра за филмску и телевизијску режијуmaja.milos.samolov@fdu.bg.ac.rs Maja Milos Samolov
МаријаБуквићСтручни сарадник Marija Bukvic
МаријаМиленковићРедовни професорКатедра за глумуmarija.milenkovic@fdu.bg.ac.rs Marija Milenkovic
дрМаринаМиливојевић МађаревВанредни професорdr Marina Milivojevic Madjarev
мрМаринаФафулић МилосављевићДруго сарадничко звањеКатедра за филмску и телевизијску продукцијуmarina.fafulic.milosavljevic@fdu.bg.ac.rsmr Marina Fafulic Milosavljevic
дрМаринаМарковићРедовни професорКатедра за глумуmarina.markovic@fdu.bg.ac.rsdr Marina Markovic
МариоЛукиновићВанредни професор Mario Lukinovic
МартаБјелицаСтручни сарадникКатедра за глумуmarta.bjelica@fdu.bg.ac.rs Marta Bjelica
МартинаКривокапићСтручни сарадникКатедра за филмску и телевизијску продукцијуmartina.krivokapić@fdu.bg.ac.rs Martina Krivokapic
мрМиладинЧолаковићРедовни професорКатедра камереmiladin.colakovic@fdu.bg.ac.rsmr Miladin Colakovic
МиланТодоровићВанредни професорКатедра за филмску и телевизијску продукцијуmilan.todorovic@fdu.bg.ac.rs Milan Todorovic
МиланПросенДоцент Milan Prosen
МиланСтојановићДоцент Milan Stojanovic
дрМилеПетровићРедовни професорdr Mile Petrovic
МиленаМарковићВанредни професорКатедра за драматургијуmilena.markovic@fdu.bg.ac.rs Milena Markovic
дрМиленаДрагићевић ШешићПрофесор емеритусКатедра за менаџмент и продукцију позоришта, радија и културеmilena.dragicevic.sesic@fdu.bg.ac.rsdr Milena Dragicevic Sesic
МиливојПавловићВанредни професор Milivoj Pavlovic
МилицаИлчићАсистентКатедра за менаџмент и продукцију позоришта, радија и културеmilica.ilcic@fdu.bg.ac.rs Milica Ilcic
МилицаЂелић Milica Djelic
дрМилицаКочовић Де СантоНаучни сарадникdr Milica Kocovic De Santo
МилицаДракулићСтручни сарадникКатедра камереmilica.drakulic@fdu.bg.ac.rs Milica Drakulic
МилошБјелићДоцент Milos Bjelic
МилошПавловићРедовни професорКатедра за филмску и телевизијску режијуmilos.pavlovic@fdu.bg.ac.rs Milos Pavlovic
МинаЦветиновић ПавковВанредни професор Mina Cvetinovic Pavkov
МинаБогосављевић ЈовановићДоцент Mina Bogosavljevic Jovanovic
МинаОбрадовићСтручни сарадникКатедра за глумуmina.obradovic@fdu.bg.ac.rs Mina Obradovic
мрМиодрагМедиговићРедовни професорКатедра монтажеmiodrag.medigovic@fdu.bg.ac.rsmr Miodrag Medigovic
дрМиомирМијићРедовни професорdr Miomir Mijic
дрМирјанаНиколићРедовни професорКатедра за менаџмент и продукцију позоришта, радија и културеmirjana.nikolic@fdu.bg.ac.rsdr Mirjana Nikolic
др ум.МиркоСтојковићРедовни професорКатедра за драматургијуmirko.stojkovic@fdu.bg.ac.rsdr um. Mirko Stojkovic
дрМирославаЛукић КрстановићВиши научни сарадникdr Miroslava Lukic Krstanovic
НарцисаДаријевић МарковићРедовни професорКатедра за филмску и телевизијску режијуnarcisa.darijevic.markovic@fdu.bg.ac.rs Narcisa Darijevic Markovic
НаташаЈанковићДоцент Natasa Jankovic
НебојшаБашићВанредни професорКатедра камереnebojsa.basic@fdu.bg.ac.rs Nebojsa Basic
НебојшаГруборРедовни професор Nebojsa Grubor
дрНебојшаМрђаДоцентdr Nebojsa Mrdja
НебојшаСавићевићРедовни професорКатедра монтажеnebojsa.savicevic@fdu.bg.ac.rs Nebojsa Savicevic
дрНебојшаРомчевићРедовни професорКатедра за теорију и историјуnebojsa.romcevic@fdu.bg.ac.rsdr Nebojsa Romcevic
дрНевенаДаковићРедовни професорКатедра за теорију и историјуnevena.dakovic@fdu.bg.ac.rsdr Nevena Dakovic
НенадПрокићРедовни професорКатедра за драматургијуnenad.prokic@fdu.bg.ac.rs Nenad Prokic
НенадПоповићДоцентКатедра монтажеnenad.popovic@fdu.bg.ac.rs Nenad Popovic
НиколаЛежаићДоцентКатедра за филмску и телевизијску режијуnikola.lezaic@fdu.bg.ac.rs Nikola Lezaic
дрНиколаШуицаРедовни професорdr Nikola Suica
дрНиколаМаричићРедовни професорКатедра за менаџмент и продукцију позоришта, радија и културеnikola.maricic@fdu.bg.ac.rsdr Nikola Maricic
НиколаКокотовићРедовни професорКатедра за снимање и дизајн звукаnikola.kokotovic@fdu.bg.ac.rs Nikola Kokotovic
дрНинаМихаљинацДоцентКатедра за менаџмент и продукцију позоришта, радија и културеnina.mihaljinac@fdu.bg.ac.rsdr Nina Mihaljinac
ОгњенПопићРедовни професорКатедра за снимање и дизајн звукаognjen.popic@fdu.bg.ac.rs Ognjen Popic
ОгњенОбрадовићАсистентКатедра за теорију и историјуognjen.obradovic@fdu.bg.ac.rs Ognjen Obradovic
ОгњенРакчевићДоцент Ognjen Rakcevic
ОлегНовковићРедовни професорКатедра за филмску и телевизијску режијуoleg.novkovic@fdu.bg.ac.rs Oleg Novkovic
ПавлеДинуловићДоцентКатедра за снимање и дизајн звукаpavle.dinulovic@fdu.bg.ac.rs Pavle Dinulovic
ПавлеЛазићДруго сарадничко звањеКатедра за глумуpavle.lazic@fdu.bg.ac.rs Pavle Lazic
ПетарПоповићРедовни професорКатедра камереpetar.popovic@fdu.bg.ac.rs Petar Popovic
ПетарБенчинаСтручни сарадникКатедра за глумуpetar.bencina@fdu.bg.ac.rs Petar Bencina
дрПредрагЦветичанинДоцентdr Predrag Cveticanin
ПредрагВелиновићРедовни професорКатедра за филмску и телевизијску режијуpredrag.velinovic@fdu.bg.ac.rs Predrag Velinovic
мрРаденкоРанковићРедовни професорКатедра за филмску и телевизијску продукцијуradenko.rankovic@fdu.bg.ac.rsmr Radenko Rankovic
дрРадинаВучетићВанредни професорdr Radina Vucetic
дрРадованКнежевићРедовни професорКатедра за глумуradovan.knezevic@fdu.bg.ac.rsdr Radovan Knezevic
РоманаВујасиновићСтручни сарадникКатедра монтажеromana.vujasinovic@fdu.bg.ac.rs Romana Vujasinovic
СањаЂуричићАсистент Sanja Djuricic
СветозарРапајићПрофесор емеритус Svetozar Rapajic
СлободанШијан Slobodan Sijan
др ум.СлободанСтанковићВанредни професорКатедра за снимање и дизајн звукаslobodan.stankovic@fdu.bg.ac.rsdr um. Slobodan Stankovic
СлободанМихајловићАсистент Slobodan Mihajlovic
СнежанаТришићДоцентКатедра за позоришну и радио режијуsnezana.trisic@fdu.bg.ac.rs Snezana Trisic
СнежанаИвановићРедовни професорКатедра монтажеsnezana.ivanovic@fdu.bg.ac.rs Snezana Ivanovic
СрданГолубовићРедовни професорКатедра за филмску и телевизијску режијуsrdan.golubovic@fdu.bg.ac.rs Srdan Golubovic
СрђанКољевићРедовни професорКатедра за драматургијуsrdjan.koljevic@fdu.bg.ac.rs Srdjan Koljevic
др ум.СрђанКарановићВанредни професорКатедра за глумуsrdjan.karanovic@fdu.bg.ac.rsdr um. Srdjan Karanovic
СтеванКопривицаРедовни професорКатедра за драматургијуstevan.koprivica@fdu.bg.ac.rs Stevan Koprivica
СтеванФилиповићДоцент Stevan Filipovic
СтефанАрсенијевићВанредни професорКатедра за филмску и телевизијску режијуstefan.arsenijevic@fdu.bg.ac.rs Stefan Arsenijevic
СтефанИванчићДоцентКатедра за филмску и телевизијску режијуstefan.ivancic@fdu.bg.ac.rs Stefan Ivancic
СтрахињаМаџаревићАсистент Strahinja Madzarevic
ТараМанићСтручни сарадникКатедра за позоришну и радио режијуtara.manic@fdu.bg.ac.rs Tara Manic
мрТеодора АнастасијаСтанковићРедовни професорКатедра за глумуteodora.stankovic@fdu.bg.ac.rsmr Teodora Anastasija Stankovic
ТијанаГрумићАсистент Tijana Grumic
ФеридКарајицаРедовни професорКатедра за глумуferid.karajica@fdu.bg.ac.rs Ferid Karajica
ФилипГринвалдДоцентКатедра за позоришну и радио режијуfilip.grinvald@fdu.bg.ac.rs Filip Grinvald