Катедра монтаже

 
Монтажа је неизоставна и изузетно креативна фаза у стварању аудио-визуелних дела. У том стваралачком процесу, од појединачних елемената слике и звука настаје једна целовита форма тако што се њиховим селектовањем и комбиновањем, установљавањем драматуршког и ритмичког тока, финим обликовањем глумачких интерпретација и визуелних и звучних мотива - успоставља форма, структура, логика и смисао аудио визуелног дела. 
 
Студенти монтаже на Основним академским студијама, кроз теорију и праксу, постају оспособљени да истовремено буду и приповедачи и прва публика, ствараоци и критичари оштрог ока, самостални аутори и чланови креативних тимова који ће креативне доприносе свих сарадника подржати и ојачати у процесу монтаже - одлучујућој фази у настајању једног аудио-визуелног дела, јер монтажа је финална верзија сценарија. 
Истовремено, од Основих до Мастер студија непрекидно се ради на проширивању техничко-технолошких знања и вештина монтажера у раду на мултимедијалним и интерактивним, алтернативним и експерименталним формама као и  сличним сложеним формама које припадају широј области визуелних уметности. 
 
Наши алумнисти су данас признати монтажери у свим областима филмског и ТВ стваралаштва. Многи од њих присутни су као креативни сарадници у свим фазама настајања разноврсних аудио-визуелних дела, од сценарија до финализације комплексних пројеката попут компјутерских игара, виртуелне реалности и сл. 
То широко поље деловања омогућено је сталним напорима професора и сарадника Катедре монтаже да образовни процес модернизују у складу са развојем медија али и одрже нит која модерне вештине повезује са коренима визуелно-приповедачких знања неопходних за целовито сагледавање и креативно деловање у најширем спектру аудио-визуелног домена.