ReCulture: Ребрендирање установа културе на Западном Балкану

Пројекат „ReCulture“ има за циљ успостављање основе за већу видљивост и осавремењени изглед установа културе на Западном Балкану, омогућавањем повезивања и сарадње професионалаца и организација које делују у пољу културних и креативних индустрија у Аустрији, Босни и Херцеговини, Црној Гори, Србији и Француској. У фокусу пројекта су установе културе, афирмисани и будући професионалци са Западног Балкана, будући да је пројекат подржан посебним средствима ЕУ програма Креативна Европа намењених јачању културне сарадње на Западном Балкану.

Спомен збирка Павла Бељанског, Културни центар Требиње, Јавна установа Уметничка колонија Даниловград и Музеј савремене уметности Бања Луке, као четири одабране установе културе за Западног Балкана, биће упознате с најбољим европским праксама комуникације и развоја публике, добиће нови визуелни идентитет и стећи вештине за стратешки развој и савремене приступе односу с јавношћу.

Под менторством афирмисаних дизајнера из Европске уније и Западног Балкана, група младих дизајнера са Западног Балкана ће стећи значајно искуство и вештине које ће искористити у раду на ребрендирању установа културе, те унапређење свог портфолија и конкурентности на тржишту рада.  

Цео процес ревитализације изгледа и рада установа културе биће заснован на стратешким анализама њихове досадашње праксе, које ће израдити експертски тим професора и сарадника у настави на Катедри за менаџмент и продукцију ФДУ. Део задатка овог тима биће израда препорука намењених младим дизајнерима и препорука за унапређење односа с јавношћу намењених представницима установа културе.

Уметнички и културни догађаји у Црној Гори, Босни и Херцеговини и Србији, укључујући Нови Сад као Европску престоницу културе у 2022. години, обезбедиће размену између установа и појединаца, као и промоцију резултата овог пројекта који могу бити од користи ширем кругу културне јавности.

Носилац пројекта је Културни центар Требиње (БиХ), а партнерске организације су Умјетничка колонија Даниловград (Црна Гора), Музеј савремене уметности Републике Српске (БиХ), Институт за културну политику (Аустрија), Музеј цивилизација Европе и Средоземља (Француска), Удружење грађана ИНК Фест из Новог Сада и Факултет драмских уметности из Београда.