ReCulture: Rebrendiranje ustanova kulture na Zapadnom Balkanu

Projekat „ReCulture“ ima za cilj uspostavljanje osnove za veću vidljivost i osavremenjeni izgled ustanova kulture na Zapadnom Balkanu, omogućavanjem povezivanja i saradnje profesionalaca i organizacija koje deluju u polju kulturnih i kreativnih industrija u Austriji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Srbiji i Francuskoj. U fokusu projekta su ustanove kulture, afirmisani i budući profesionalci sa Zapadnog Balkana, budući da je projekat podržan posebnim sredstvima EU programa Kreativna Evropa namenjenih jačanju kulturne saradnje na Zapadnom Balkanu.

Spomen zbirka Pavla Beljanskog, Kulturni centar Trebinje, Javna ustanova Umetnička kolonija Danilovgrad i Muzej savremene umetnosti Banja Luke, kao četiri odabrane ustanove kulture za Zapadnog Balkana, biće upoznate s najboljim evropskim praksama komunikacije i razvoja publike, dobiće novi vizuelni identitet i steći veštine za strateški razvoj i savremene pristupe odnosu s javnošću.

Pod mentorstvom afirmisanih dizajnera iz Evropske unije i Zapadnog Balkana, grupa mladih dizajnera sa Zapadnog Balkana će steći značajno iskustvo i veštine koje će iskoristiti u radu na rebrendiranju ustanova kulture, te unapređenje svog portfolija i konkurentnosti na tržištu rada.  

Ceo proces revitalizacije izgleda i rada ustanova kulture biće zasnovan na strateškim analizama njihove dosadašnje prakse, koje će izraditi ekspertski tim profesora i saradnika u nastavi na Katedri za menadžment i produkciju FDU. Deo zadatka ovog tima biće izrada preporuka namenjenih mladim dizajnerima i preporuka za unapređenje odnosa s javnošću namenjenih predstavnicima ustanova kulture.

Umetnički i kulturni događaji u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Srbiji, uključujući Novi Sad kao Evropsku prestonicu kulture u 2022. godini, obezbediće razmenu između ustanova i pojedinaca, kao i promociju rezultata ovog projekta koji mogu biti od koristi širem krugu kulturne javnosti.

Nosilac projekta je Kulturni centar Trebinje (BiH), a partnerske organizacije su Umjetnička kolonija Danilovgrad (Crna Gora), Muzej savremene umetnosti Republike Srpske (BiH), Institut za kulturnu politiku (Austrija), Muzej civilizacija Evrope i Sredozemlja (Francuska), Udruženje građana INK Fest iz Novog Sada i Fakultet dramskih umetnosti iz Beograda.