Naučno-istraživačka delatnost

Aktuelni projekti

 

 • Identitet i sećanje: transkulturalni tekstovi dramskih umetnosti i medija (Srbija 1989 - 2014)
  Rukovodilac projekta dr Nevena Daković, red. prof.
  Projekat finansira Ministarstvo za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj RS, br. projekta 178012.

 

 

Realizovani projekti

 

 • Umetnost i mediji u funkciji evropskih integracija, Srbija 2000 -2010.
  Rukovodilac projekta dr Nevena Daković, red. prof.
  Projekat realizovan u periodu 2005 - 2010. godine
  Projekat finansiralo Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj RS.

 

 • Medijska reprezentacija nacionalnog i kulturnog identiteta u Srbiji
  Rukovodilac projekta bila je dr Nevena Daković, red. prof.
  Projekat realizovan u periodu 2000 - 2004. godine
  Projekat finansiralo Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj RS

 

 • Mediji i obrazovanje
  Rukovodilac projekta dr Milena Dragićević Šešić, red. prof.
  Projekat realizovan u periodu 2000 - 2003. godine
  Projekat finansiralo Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj RS

 

 • Tokovi i svojstva pozorišne komunikacije
  Rukovodilac projekta dr Radoslav Đokić, red. prof.
  Projekat realizovan u periodu 1992 - 1996. godine.

 

 • Istorija srpskog pozorišta (pozorište i drama u Srba od 13. do 20. veka)
  Rukovodilac dr Petar Marjanović, red. prof.
  Projekat realizovan u periodu 1997 - 2001.

 

 • Metodi istraživanja i oblikovanja sistema medija masovnih komunikacija (film, radio, tv) u Srbiji 2000 - 2005.
  Projekat finansiralo Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj RS

 

 

Nastavnici i saradnici Fakulteta dramskih umetnosti angažovani na projektima drugih Fakulteta i Instituta:

 

dr Divna Vuksanović - angažovana na projektu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu sa temom Istorija srpske filozofije; rukovodilac projekta dr Irina Deretić, docent.

dr Maja Ristić - angažovana je na projektu Tehničko-tehnološko stanje i potencijali Domova kulture u Srbiji u 20. veku. Nosilac projekta Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu. Autor projekta dr Radivoje Dinulović, red. prof (2011 - 2014); U periodu 2008 - 2011 bila je angažovana na projektu Tehničko-tehnološko stanje i potencijali pozorišnih zgrada u Republici Srbiji u 20. veku. Nosilac projekta bio je Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, a autor projekta dr Radivoje Dinulović, red. prof.