Snimanje i dizajn zvuka

Naziv studijskog programa - Modul

Dramske i audiovizuelne umetnosti – Snimanje i dizajn zvuka

Naučna, stručna ili umetnička oblast

Dramske i audiovizuelne umetnosti

Trajanje studijskog programa

4 godine (8 semestara)

Obim studija izražen ESPB bodovima

240

Planirani broj studenata koji će se upisati na ovaj studijski program

do 10 studenata

Uslovi za upis na studijski program

Diploma o završenom srednjem obrazovanju u četvorogodišnjem trajanju, a za lice koje nema završeno srednje obrazovanje, položen dopunski ispit prema Programu obrazovanja za srednje škole društveno-jezičkog smera (Statut FDU); položen prijemni ispit za proveru sklonosti i sposobnosti za studije snimanja i dizajna zvuka.

Svrha

Dizajn zvuka je, u umetničkom i kreativnom smislu, neizostavan deo doživljaja ma kog dela iz oblasti dramskih i audiovizuelnih umetnosti i može biti isključivi nosilac umetničke vrednosti jednomedijskog, ili sastavni deo kompleksnog doživljaja višemedijskog umetničkog dela. Zbog toga se na studijskom programu detaljno izučavaju različiti umetnički aspekti dizajna zvuka i mogućnosti koje dizajn zvuka pruža, u cilju unapređenja umetničkog kvaliteta celokupnog dramskog dela i ostvarivanja željenog umetničkog cilja od strane dizajnera zvuka, bilo kao samostalnog autora/umetnika, ili člana manjih ili većih autorskih timova. Takođe, jedan od osnovnih zadataka koji se ostvaruje na studijskom programu je i detaljno proučavanje tehničkih standarda u oblasti zvuka, koji upravo omogućavaju formiranje adekvatnih kanala kojima umetničke poruke mogu biti saopštene.

Ciljevi

  • Razvijanje kreativnih/umetničkih sposobnosti - kroz pedagoški i mentorski rad sa svakim od profesora, teorijsku nastavu, analizu postojeće literature i reprezentativnog stvaralaštva drugih autora, a u najužem smislu kroz samostalnu realizaciju individualnih i zajedničkih vežbi i praktičnih ispitnih radova
  • Osposobljavanje za rad na savremenim audio-sistemima i tehnologijama - tehnološko osposobljavanje se izvodi u toku svih osam semestara putem teorijskih predavanja, vežbi i praktičnih radova, koji su najbolji pokazatelj uspešnosti i dobrih efekata nastave.
  • Estetsko-dramaturško obrazovanje - student se na studijskom programu upoznaje sa istorijatom dramskih formi, sa razvojem audio-vizuelnih formi (filmskih, televizijskih, radijskih, pozorišnih, muzičkih, formi video igara i interaktivnih umetnosti i ostalih formi), stiče analitičko iskustvo na osnovu kojeg gradi argumentovani kritički stav prema savremenom medijskom izražavanju.
  • Etički principi - uz gradivo koje savlađuju, nastavnik, tokom pripreme i realizacije ispitnih radova, a zavisno od materije koju predaje, ukazuje na principe etičkog odnosa prema poslu ističući značaj timskog rada u stvaralačkom procesu, značaj i odgovornost autorstva nad audio-vizuelnim delima i pisanim tekstovima, kao i poštovanje tuđeg autorskog rada u svim ovim oblastima.

Kompetencije

Student stiče sposobnosti da analizira zadatak koji je postavljen pred njega i da, u skladu sa raspoloživim resursima, definiše adekvatna umetnička i tehničko-tehnološka rešenja; da razmatra procese i rezultate rada kritički i samokritički; da primeni stečena znanja u praksi; da kompetentno komunicira sa saradnicima; da razvije profesionalnu etiku.
Student stiče i predmetno-specifične sposobnosti temeljnog poznavanja i razumevanja oblasti snimanja i dizajna zvuka za film, televiziju, pozorište, radio, muziku, scenske događaje, video igre i digitalne interaktivne umetnosti; samostalnog realizovanja zvučne slike i/ili zvučnog prostora u svim fazama proizvodnje i emitovanja audiovizuelnih dela sposobnost za samostalno obavljanje svih pojedinačnih faza umetničkog rada iz oblasti dizajna zvuka za dramske i audio-vizuelne umetnosti i medije; povezivanja osnovnih znanja iz različitih oblasti dizajna zvuka i primene u eventualnim mešanim formama i novim medijima; praćenja i primene novina u struci; upotrebe informaciono-komunikacionih tehnologija u ovladavanju znanjima u okviru odgovarajućeg područja.

Ishodi

Student vlada kreativnim znanjima i veštinama koje mu omogućavaju da talenat (sklonosti i sposobnosti, koje su utvrđene na prijemnom ispitu) optimalno upotrebi u procesu konceptualizacije i realizacije umetničkih ostvarenja u oblasti snimanja i dizajna zvuka; vlada teorijskim znanjima i veštinama iz oblasti snimanja i dizajna zvuka; uspešno primenjuje stečena znanja i veštine u obavljanju profesionalne delatnosti; uspešno predstavlja u javnosti svoje umetničke i teorijske radova, čime oni postaju deo relevantne umetničke, naučne i stručne društvene prakse; poštuje univerzalne ljudske i nacionalne vrednosti (kulturne i građanske kompetencije); razvija komunikacijske i profesionalne veštine; poseduje određene lične osobine (autonomnost, inicijativnost, posvećenost pozivu, otvorenost za saradnju, kreativnost, itd); razvija i primenjuje etičke kodekse i kodekse struke.

Naziv diplome (dodatak diplome)

Diplomirani dramski i audiovizuelni umetnik (iz oblasti snimanja i dizajna zvuka)

Mogućnost nastavka studija

Master akademske studije (II stepen studija)