Katedra za Vizuelne efekte, animaciju i gejm art

Novi studijski program je osmišljen kao program četvorogodišnjih studija sa obimom od 240 ESPB u okviru kojeg će se studenti osposobljavati za stvaranje u oblasti animacije, vizuelnih efekata, video igara i interaktivnih medija.

Program je koncipiran tako da na prvoj godini svi studenti zajedno pohađaju nastavu upoznajući se sa razvojem sve tri oblasti ka kojima je program usmeren (animacija, vizuelni efekti i gejm art), stvaranjem u programima za dvodimenzionalno i trodimenzionalno generisanje kompjuterske slike, kao i osnovama dramskih i likovnih umetnosti.
U drugoj godini, studenti se usmeravaju i na osnovu svojih afiniteta opredeljuju za modul Vizuelni efekti, modul Animacija ili modul Gejm art. U okviru studija na modulima, studenti imaju predavanja usko vezana za svaku od tih specijalizovanih oblasti, ali imaju i zajednička obavezna predavanja iz oblasti dramskih i primenjenih umetnosti.
Treća godina predstavlja nastavak studija po modulima, uče se napredne tehnike i najsavremenije metode stvaranja u odabranoj oblasti.
U četvrtoj godini studenti realizuju složen zajednički rad uz mentorski rad profesora, tako što u timu preuzimaju uloge karakteristične za oblast svog modula. U toku poslednje godine studenti se uče timskom radu, organizaciji posla, plasmanu proizvoda kao i etičkim principima ponašanja u struci.

Veliki broj izbornih predmeta u okviru tri oblasti (modula) u toku studija obezbeđuje da svaki student, nakon što spozna celokupan stvaralački proces, usmeri svoju kreativnost na jednu oblast po sopstvenom izboru, što će studentu omogućiti da stekne specifične kompetencije koje će mu biti neophodne da bi bio konkurentan na tržištu rada.

Strateški partner Fakulteta je kompanija 3lateral, a podršku su pružile i mnoge druge komapnije (Ubisoft, Nordeus, Mad Head Games, Take One, Digital Kraft,...). Kompanija EPIC Games, koja je vodeća svetska kompanija u oblasti interktivnih umetnosti i 3d tehnologija (Unreal Engine), je prepoznala kvalitet i razvojni potencijal Fakulteta dramskih umetnosti i odlučila da Fakultetu dodeli prestižni EPIC MegaGrants za razvoj novog studijskog programa iz oblasti animacije, vizuelnih efekata, gejm arta i interaktivne kompjuterski generisane slike.