STUDENTI FDU-A U „PAROBRODSKIM PRIČAMA“

Javno čitanje pobedničke drame sa ovogodišnjeg Sterijinog konkursa za najbolji savremeni dramski tekst „Kavez za ptice“ autora Nikole Stanišića održano je u petak 2. juna 2023. godine u Parobrod teatru Ustanove kulture „Parobrod“ u Beogradu u okviru progr...

EVROPSKA ZELENA NEDELJA: Re-shaping skills for a sustainable future

U okviru Evropske zelene nedelje u Srbiji, Green Art Incubator, platforma orjentisana ka edukacii i osnaživanju aktera u polju kulture i umetnosti u pravcu zelene transformacije, organizuje interaktivnu radionicu pod nazivom Re-shaping art skills for a su...

Pristupno predavanje - 14.06.2023.

Na osnovu Minimalnih uslova za izbor u zvanja nastavnika na univerzitetu (''Sl. glasnik RS'' br. 101/2015, 102/2016, 119/2017. i 152/20), Minimalnih uslova za izbor nastavnika Fakulteta dramskih umetnosti, člana 104. tačka 12. Statuta Fakulteta dramskih...