Omaž: Zdravko i Ranka Velimirović

Pozivamo sve studente na projekciju filmova povodom 90 godina od rođenja reditelja i scenariste, dugogodišnjeg profesora i dekana FDU u Beogradu,  Zdravka Velimirovića i 80 godina od rođenja Ranke Velimirović, dokumentariste i producenta. Više informaci...

Odbrana doktorskog umetničkog projekta - Marija Knežević

O B A V E Š T E Nj E   ODBRANA DOKTORSKOG UMETNIČKOG PROJEKTA   „AGAMEMNON (PREDSTAVA) – TRANSFORMACIJE GLASA I POKRETA KAO OSNOVA ZA SCENSKU POSTAVKU ANTIČKE TRAGEDIJE“   kandidatkinje MARIJE KNEŽEVIĆ   ODRŽAĆE SE   U SREDU...

Izveštaj Komisije - Luka Trajković

O B A V E Š T E Nj E     Na osnovu člana 161. stav 6. Statuta Fakulteta dramskih umetnosti stavlja se na uvid javnosti Izveštaj Komisije za pripremu izveštaja o prijavljenim kandidatima za radno mesto saradnika u zvanju stručni saradnik za umetnič...

Izveštaj Komisije - Dino Dolničar

O B A V E Š T E Nj E     Na osnovu člana 161. stav 6. Statuta Fakulteta dramskih umetnosti stavlja se na uvid javnosti Izveštaj Komisije za pripremu izveštaja o prijavljenim kandidatima za radno mesto nastavnika u zvanju od docenta do vanrednog pr...

NOVA TEMATSKA  MONOGRAFIJA U IZDANJU FDU I ADU

NOVA TEMATSKA  MONOGRAFIJA U IZDANJU FDU I ADU "Performing arts between politics and policies: implications and challenges"   Međunarodni tematski zbornik "Performing arts between politics and policies: implications and challenges" je objavljen...

"Malograđanska svadba" na festivalu u Brnu

„Malograđanska svadba" Bertolda Brehta, ispitna predstava studentkinje treće godine Pozorišne režije Andree Pjević, šef klase Alisa Stojanović, red. prof. Tara Manić, stručni saradnik, prikazana je na 31. Međunarodnom festivalu pozorišnih škola SETKÁNÍ/...

Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu

 

 

EPIC GAMES, vodeća svetska kompanija u oblasti interktivnih umetnosti i 3D tehnologija (Unreal Engine), prepoznala je kvalitet i razvojni potencijal Fakulteta dramskih umetnosti i odlučila da Fakultetu dodeli Epic MegaGrant za razvoj novog studijskog programa iz oblasti animacije, vizuelnih efekata, gejm arta i interaktivne kompjuterski generisane slike.