Studenti IV godine Glume na "Kestenburg" festivalu u Banja Luci

Na 4. Međunarodnom festivalu studentskih pozorišta "Kestenburg" u Banja Luci, prikazana je predstava "Greta iz Fausta" Luc Hibnera, u izvođenju studenata IV godine Glume, šef klase dr um. Srđan J. Karanović, vanr. prof. saradnik: Dušan Matejić, asistent....

„Inkubtor: pravo dece i mladih na umetnost“ na FDU

U petak 3. decembra, sa početkom od 16 časova, na sceni „Mata Milošević“, održaće se u prva u nizu aktivnosti projekta „Inkubtor: pravo dece i mladih na umetnost“, koji realizuje Udruženje za razvoj pozorišta za decu i mlade - ASITEŽ Srbija, u saradnji s...

Pristupno predavanje - Marta Bjelica

Na osnovu Minimalnih uslova za izbor u zvanja nastavnika na univerzitetu (''Sl. glasnik RS'' br. 101/2015.), Minimalnih uslova za izbor nastavnika Fakulteta dramskih umetnosti, člana 104. tačka 12. Statuta Fakulteta dramskih umetnosti i člana 4, 5. i 6....

Odbrana doktorske disertacije - Strahinja Savić

O B A V E Š T E Nj E     ODBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE   „ Narativni univerzum Živka Nikolića: identitet, reprezentacija, karnevalizacija "   STRAHINJE SAVIĆA (DNS Teorija dramskih umetnosti, medija i kulture)   PETAK 26.11.20...

Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu

 

 

Povodom 60 godina od osnivanja  Katedre za menadžment i produkciju pozorišta, radija i kulture, Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu organizuje od 17. do 19. novembra 2021. godine međunarodni naučni skup Kreativnost i inovacije u produkciji dramskih umetnosti, medija i kulture: vizije i vrednosti za budućnost.