Izveštaj Komisije - Dramaturgija

O B A V E Š T E Nj E     Na osnovu člana 161. stav 6. Statuta Fakulteta dramskih umetnosti stavlja se na uvid javnosti Izveštaj Komisije za pripremu izveštaja o prijavljenim kandidatima za radno mesto nastavnika u zvanju docenta za umetničku oblas...

Imunizacija protiv COVID-19 - prijava

Svi zaposleni na Fakultetu dramskih umetnosti, a koji su zainteresovani za imunizaciju protiv COVID-19, prijavu treba da učine popunjavanjem upitnika na portalu eUprava (www.euprava.gov.rs)   U skladu sa dopisom Vlade Republike Srbije od 13. januar...

Izveštaj Komisije - Nenad Popović

O B A V E Š T E Nj E     Na osnovu člana 161. stav 6. Statuta Fakulteta dramskih umetnosti stavlja se na uvid javnosti Izveštaj Komisije za pripremu izveštaja o prijavljenim kandidatima za radno mesto nastavnika u zvanju docenta za umetničku oblas...

Izveštaj Komisije - mr Marina Fafulić Milosavljević

O B A V E Š T E Nj E     Na osnovu člana 161. stav 6. Statuta Fakulteta dramskih umetnosti stavlja se na uvid javnosti Izveštaj Komisije za pripremu izveštaja o prijavljenim kandidatima za radno mesto saradnika u zvanju višeg umetničkog saradnika ...

Izveštaj Komisije - mr Vanja Šibalić

O B A V E Š T E Nj E     Na osnovu člana 161. stav 6. Statuta Fakulteta dramskih umetnosti stavlja se na uvid javnosti Izveštaj Komisije za pripremu izveštaja o prijavljenim kandidatima za radno mesto nastavnika u zvanju od docenta do vanrednog pr...

Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu

 

 

EPIC GAMES, vodeća svetska kompanija u oblasti interktivnih umetnosti i 3D tehnologija (Unreal Engine), prepoznala je kvalitet i razvojni potencijal Fakulteta dramskih umetnosti i odlučila da Fakultetu dodeli Epic MegaGrant za razvoj novog studijskog programa iz oblasti animacije, vizuelnih efekata, gejm arta i interaktivne kompjuterski generisane slike.