Fulbright Visiting Scholar Program 2021-2022

Obaveštenje Ambasade Sjedinjenih Američkih Država o konkursu za program Fulbright Visiting Scholar Program 2021-2022 i sve dodatne informacije možete pronaći OVDE.   Rok za prijavljivanje je 12. oktobar 2020. godine.

Izveštaj Komisije - dr Maja Ristić

O B A V E Š T E Nj E     Na osnovu člana 161. stav 6. Statuta Fakulteta dramskih umetnosti stavlja se na uvid javnosti Izveštaj Komisije za pripremu izveštaja o prijavljenim kandidatima za radno mesto nastavnika u zvanju od vanrednog do redovnog p...

Izveštaj komisije - dr Ana Martinoli

O B A V E Š T E Nj E   Na osnovu člana 161. stav 6. Statuta Fakulteta dramskih umetnosti stavlja se na uvid javnosti Izveštaj Komisije za pripremu izveštaja o prijavljenim kandidatima za radno mesto nastavnika u zvanju od vanrednog do redovnog profes...

Odbrana doktorske disertacije - Nataša Tasić

O B A V E Š T E Nj E     ODBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE     "Nastupi i repertoar hora „Obilić“ na državnim svetkovinama posmatranim kao kulturalno izvođenje, a kao reprezentativan primer uloge horskog pevanja u oblikovanju nacionalnog i...

Konkurs za studentsku nagradu "Neda Depolo" - 2020.

RADIO BEOGRAD 2 raspisuje   KONKURS ZA STUDENTSKU NAGRADU „NEDA DEPOLO“   Priznanje se dodeljuje za kreativni doprinos radio izrazu. Prva nagrada sastoji se od Povelje i 1000 evra iz fonda „Neda Depolo“. Druga i treća nagrada sasto...