Izveštaj Komisije - Tijana Grumić

O B A V E Š T E Nj E     Na osnovu člana 161. stav 6. Statuta Fakulteta dramskih umetnosti stavlja se na uvid javnosti Izveštaj Komisije za pripremu izveštaja o prijavljenim kandidatima za radno mesto saradnika u zvanju asistenta za umetničku obla...

MASTER RAD MARTE BJELICE NA SCENI "MATA MILOŠEVIĆ"

Master rad  Marte Bjelice, stručnog saradnika na predmetu Scenski pokret,  „Zašto se dete kuva u palenti", po romanu Aglaje Veteranji, mentor: Ferid Karajica, red. prof. biće izveden 18. 6. 2021. u 18h, na sceni "Mata Milošević" Fakulteta dramskih umetn...