Filmski i televizijski studio

Filmski i televizijski studio učestvuje u organizaciji pojedinačnih i zajedničkih vežbi i ispita FTV smera. On takođe priprema i organizuje gostovanje studenata i profesora na smotrama, festivalima i kongresima u zemlji i inostranstvu. U okviru FTV studija, izdaje se filmska traka i foto-materijal studentima za potrebe vežbi i ispita, te nabavlja, održava i iznajmljuje filmska tehnika.

Fakultet dramskih umetnosti jedna je od retkih visokih filmskih škola u svetu na kojoj se školuju svi potrebni umetnički i rukovodeći produkcioni kadrovi, neophodni za realizaciju filmskih, video i televizijskih programa. U nastavnim planovima na katedrama filmsko-televizijskog smera, postoji veliki broj individualnih, grupnih i zajedničkih vežbi različitih struktura i stepena složenosti, uz upotrebu različitih tehnika snimanja i obrade.

Želja svih profesora, asistenata i radnika FTV studija je da studentima filmsko-televizijskog smera omoguće rad približan uslovima profesionalne proizvodnje, kako bi stvorili radove visoke umetničke vrednosti, a tehnički bili na odgovarajućem profesionalnom nivou. Iz ovoga proističe osnovni zadatak FTV studija: da obezbedi koordinaciju, tehnološku i kadrovsku podršku nastavi i vežbama kroz korišcenje prvenstveno sopstvenih kapaciteta. Uz neznatne izuzetke, kompletna realizacija plana praktične nastave u oblasti realizacije filmskom tehnologijom (osim laboratorijskih procesa) obavlja se sopstvenim kapacitetima, dok je u oblasti video tehnologije taj proces kompletno zaokružen.

Studio je, kao tehnološka celina, formiran 1966. godine. Prvi šef studija bio je Sreten Jovanović, kasnije dugogodišnji profesor Filmske produkcije i dekan Fakulteta dramskih umetnosti. Prateći tokove osavremenjavanja nastavnih jedinica, tehnološki razvoj i uvođenje novih izražajnih tehnologija, studio je od prvobitne opremljenosti poluprofesionalnom filmskom tehnikom prerastao u programski proizvodni centar, opremljen najsavremenijom digitalnom tehnologijom i prostornim kapacitetima.

Samostalni stručnotehnički saradnik - Rukovodilac Filmskog i televizijskog studija
Tijana Medigović
telefon: 38111- 214-6532; 38111-2135-736, lok. 57
e-mail: tijana.medigovic@fdu.bg.ac.rs

Stručnotehnički saradnik za video tehniku
Dejan Rajić
telefon: 38111-2137-684, lok. 46

Stručnotehnički saradnik za televizijsku tehniku
Nebojša Smiljanić
telefon: 38111-2137-684, lok. 46

Stručnotehnički saradnik za rasvetu
Dragan Pavlović
telefon: 38111-2137-684, lok. 41

Stručnotehnički saradnik za rasvetu
Petar Ćurčin

Samostalni stručnotehnički saradnik za snimanje foto i video materijala
Marija Momić

Stručnotehnički saradnik za ostale delatnosti u FTV studiju
Sima Ćurković
telefon: 38111-2137-684, lok. 49