Biblioteka

Postanak Biblioteke Fakulteta dramskih umetnosti vezuje se za osnivanje Akademije za pozorišnu umetnost 1948. godine.

Prva kupljena knjiga „Djela“ Marina Držića, prema bibliotečkoj Knjizi inventara datira iz 29. septembra 1949. godine.

Danas se Biblioteka prostire na 196 m2. U okviru jedne prostorije, knjižni fond je smešten na 72m2, a čitaonica sa 30 sedišta površine je 124 m2.

Bibliotečku opremu čine police za knjige (552m) i za serijske publikacije (72m), kataloški ormani, čitaonički i radni stolovi.

Opremljena je sa 8 računara sa stalnom internet vezom.

Mada je osnovni način stvaranja fonda Biblioteke u početku bio kupovina  knjiga, pečat i dušu čine pokloni profesora, kulturnih i javnih radnika, pozorišta, biblioteka, fakulteta, domaćih i stranih kulturnih centara.

Za potrebe nastave, Biblioteka je pretplaćena i na časopise. Danas su to najvećim delom pokloni Muzeja pozorišne umetnosti Srbije, Sterijinog pozorja i Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka.

Biblioteka raste, prateći razvoj Akademije i otvaranje novih odseka. To zahteva brzo i stručno popunjavanje fonda. Osim dramskih dela, nabavlja se literatura iz oblasti istorije i teorije pozorišta i drame, istorije i teorije filma, dikcije i tehnike glasa, muzike, baleta, plesa i scenskog pokreta, istorije i teorije umetnosti, istorije i teorije nauke i kulture, filmske i televizijske organizacije i ekonomije, filozofije, estetike i sociologije, teorije i prakse medija i masovnih komunikacija, kulturologije, a pre svega literatura vezana za praktični i kreativni rad u svim oblastima dramskih umetnosti.

Bibliotečka građa zahteva klasifikaciju i obradu informacija, što se postiže stvaranjem dva ključna kataloga – alfabetskog i predmetnog kataloga za monografije i istih kataloga za periodiku. Osim postojećih, vremenom su ustanovljeni i novi katalozi:  Katalog dramskih dela, scenarija, godišnjih radova studenata Dramaturgije i diplomskih radova studenata  Dramaturgije, Kamere, Montaže, Filmske i televizijske produkcije, Pozorišne i radio produkcije i Zvuka, katalozi magistarskih  i doktorskih radova, specijalističkih i master radova.

Počev od 1995. godine Biblioteka prelazi na kompjutersku obradu podataka.

Danas Biblioteka broji preko 40 000 knjiga, od čega je oko 4 000  studentskih radova.

Važan deo fonda Biblioteke i njene delatnosti odnosi se na čuvanje i obradu legata profesora Akademije – Huga Klajna (329 knjiga), Vladete Lukića (222 knjige), Mila Đukanovića (97), Mire Trailović (177 knjiga), Mate Miloševića (876 knjiga), Dušana Mihailovića (2124 knjiga) i Ognjenke Milićević (614 knjiga).

Osim legata, važno mesto u kompletiranju fonda čine i pokloni profesora Mirjane Miočinović, Borjane Prodanović, Ljubiše Đokića, Save Mrmka, Vjekoslava Afrića, Jovana Hristića, Dejana Kosanovića, Vladimira Jevtovića i drugih.

Specifikum Biblioteke su neštampana (neobjavljena) dramska dela, tj. dramska dela u rukopisu, koje je Akademija dobijala od beogradskih pozorišta: Narodnog, Jugoslovenskog dramskog pozorišta i Ateljea 212.  Ova građa predmet je velikog interesovanja svih ljudi koji se bave pozorištem.

Zalaganjem zaposlenih, prekucani su stari, retki i nečitki dramski tekstovi, tako da su sada dostupni studentima za spremanje ispita.

Biblioteka nije samo dobijala knjige, već je i sama bila darodavac.

Knjige su poklonjene Fakultetu umetnosti Univerziteta u Prištini, Akademiji umjetnosti u Banjaluci, Univerzitetskoj biblioteci u Kragujevcu, Filološkoj gimnaziji u Beogradu, biblioteci manstira Hilandara, Filozofskom fakultetu na Palama, Osnovnoj školi “Vlada Obradović Kameni” u Beogradu, Muzičkoj školi “Kosta Manojlović”.

Biblioteka sarađuje sa matičnom Univerzitetskom bibliotekom ”Svetozar Marković” u Beogradu, sa Narodnom bibliotekom Srbije, sa fakultetskim i pozorišnim bibliotekama, sa Muzejom pozorišne umetnosti Srbije, Institutom za film Srbije, stranim kulturnim centrima i ostalim značajnim institucijama iz oblasti kulture i umetnosti.

U prostoru Biblioteke održavaju se i promocije knjiga profesora Fakulteta i postavljaju izložbe studenata. Radno vreme je dvanaestočasovno, i sve vreme se radi sa čitaocima.

 Od 2017. godine Biblioteka FDU uključena je u nacionalnu Virtualnu biblioteku  (COBISS SR).

Zahvaljujući sredstvima dobijenim od strane Ministarstva kulture i informisanja RS na osnovu konkursa za finansiranje i sufinansiranje iz oblasti bibliotečko-informacione delatnosti, u 2017.  (projekat „COBISS  u Biblioteci FDU“) i  2018. godini (projekat „Unapređenje informaciono-tehničkih kapaciteta Biblioteke FDU u jubilarnoj 70. godini Fakulteta dramskih umetnosti“) Biblioteka FDU se adekvatno tehnički opremila za rad u sistemu COBISS SR i za stvaranje digitalnog repozitorijuma bibliotečke građe. Ovim je stvoren preduslov za unapređenje kvaliteta studija i obrazovanja, za unapređenje naučnog i istraživačkog rada, kao i stručno-umetničkog nastavnog i istraživačkog rada u oblasti pozorišta, filma, radija, televizije i interaktivnih medija.

 

Rukovodilac Biblioteke

Dragica Bjekić

 

Bibliotekar

Tijana Obradović

 

Samostalni knjižničar

Tatjana Jovanović

 

COBISS+: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/search/advanced?ax&ti&kw&db=fdubg&mat=allmaterials

Tel: +381 11 3132 687

Tel: +381 11 2135736, lokal 60

biblioteka@fdu.bg.ac.rs

 

ODLUKA - CENOVNIK ZA PRUŽANJE USLUGA STUDENTIMA I TREĆIM LICIMA