Fakultet

Istorija FDU-a, do danas

Akademija za pozorišnu umetnost osnovana je uredbom vlade Federativne Narodne Republike Jugoslavije, 11. decembra 1948. godine, a 1950. godine, pripojena joj je Visoka filmska škola. Više o samoj istoriji FDU-a možete videti u odeljku Istorijat.

 

Sva rukovodstva FDU

Pogledajte Sve uprave Fakulteta dramskih umetnosti.

 

Trenutno rukovodstvo FDU

Dekan, prodekani i student prodekan

 

Nastavno osoblje

Pogledajte spisak nastavnog osoblja

 

Galerija fotografija

Pogledajte našu Foto galeriju.

 

360° virtuelna prezentacija

Pogledajte Fakultet dramskih umetnosti iz drugačijeg ugla - 360° slike