Gluma

Naziv studijskog programa

Gluma

Naučna, stručna ili umetnička oblast

Dramske i audiovizuelne umetnosti

Trajanje studijskog programa

4 godine (8 semestara)

Obim studija izražen ESPB bodovima

240

Planirani broj studenata koji će se upisati na ovaj studijski program

do 12 studenata

Uslovi za upis na studijski program

Diploma o završenom srednjem obrazovanju u četvorogodišnjem trajanju, a za lice koje nema završeno srednje obrazovanje, položen dopunski ispit prema Programu obrazovanja za srednje škole društveno-jezičkog smera (Statut FDU); provera psiho-fizičkih sposobnosti i sklonosti kandidata; položen prijemni ispit na Katedri za glumu;.

Naziv diplome (dodatak diplome)

Diplomirani dramski i audiovizuelni umetnik - glumac

Mogućnost nastavka studija

Master akademske studije (II stepen studija)

 

Fajlovi