Katedra za dramaturgiju

Nastala 1960. godine po ugledu na Jejlovu školu drame, Katedra već više od 60 godina kroz osnovne, master i doktorske studije upoznaje studente sa tehnikama pisanja, žanrovima i pojedinostima dramaturgije pozorišta, filma, radija, televizije, video igara i kopirajtinga.

Na glavnim predmetima, Filmskoj i TV dramaturgiji, i Pozorišnoj i radio dramaturgiji, studenti uče kako da stvaraju originalne scenarije i dramske tekstove, u skladu sa viševekovnim nasleđem pozorišne i filmske dramaturgije. Na časove studenti dolaze sa predlozima koji su onda izloženi analizi i iscrpnoj grupnoj diskusiji u kojoj se loši odbacuju, a dobri razvijaju kako bi se od njih stvorio tekst čiji se život ne završava ispitom, već je spreman za produkciju.

Nastavni kadar Katedre čine profesori, docenti, asistenti i saradnici koji aktivno učestvuju u društvenom i kulturnom životu.

Od njenog osnivanja, nastavni kadar Katedre za dramaturgiju činili su: Josip Kulundžić, Ratko Đurović, Ljubiša Đokić, Jovan Hristić, Vladimir Stamenković, Vesna Jezerkić, Petrit Imami, Filip David, Dubravka Knežević, Nebojša Pajkić, Živojin Pavlović, Vlastimir Radovanović, Dušan Kovačević, Gordan Mihić, Miloš Radivojević, Slobodan Stojanović, Predrag Perišić, Slobodan Selenić, Boško Milin, Srđan Koljević.

Nastavni kadar Katedre danas čine: Mirko Stojković, Biljana Srbljanović, Đorđe Milosavljević, Milena Marković, Stevan Koprivica, Danica Pajović, Vuk Bošković, Tanja Šljivar, Strahinja Madžarević, Tijana Grumić, Filip Grujić i Petar Mihajlović.