Izdavačka delatnost

Najznačajnije mesto u ovoj delatnosti pripada kontinuiranoj pripremi i publikovanju Zbornika radova Fakulteta dramskih umetnosti. Prvi broj objavljen je 1997. godine uoči obeležavanja pedesetogodišnjice Fakulteta. Inicijativu prof. dr Petra Marjanovića, glavnog urednika prvog izdanja Zbornika, prof. dr Milene Dragićević Šešić, odgovorne urednice prvog izdanja i prof. dr Aleksandre Jovićević, direktorke Instituta za pozorište, film, radio i televiziju, podržala je dekanka FDU, prof. dr Ljiljana Mrkić Popović. Poslednjih godina ustanovljena je dinamika izdavanja dve sveske godišnje, čime su ispunjeni i zahtevi Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija RS, koje finansijski podržava izdavanje Zbornika.

 

Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti

 

Uredništvo

 

dr Ksenija Radulović, glavna urednica
dr Nevena Daković
dr Mirjana Nikolić
dr Milena Dragićević Šešić
dr Ivan Medenica
dr Ana Martinoli
dr Ljiljana Rogač Mijatović
dr Aleksandra Milovanović
dr Vlatko Ilić
dr Deniz Bajrakdar, Univerzitet Kadir Has u Istambulu, Turska
dr Nikica Gilić, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska
dr Bojan Jović, IKUM
dr Predrag Cvetičanin, Univerzitet u Nišu
dr Vuk Vuković, Univerzitet Crne Gore, Crna Gora

 

Savet

Svetozar Rapajić, prof. emeritus
dr Irina Subotić, prof. emerita, Univerzitet u Novom Sadu
dr Luis Bonet, Univerzitet u Barseloni, Španija
dr Lada Čale Feldman, Filozofski fakultet, Univerzitet u Zagrebu, Hrvatska
dr Đovana Fosati, Univerzitet u Amsterdamu, Holandija
dr Armina Galijaš, CSEES/Univerzitet u Gracu, Austrija
dr Aleksandra Jovićević, La Sapienca, Rim, Italija
dr Šen Lin, Centralna akademija drame, Peking, Kina
dr Zoran Milutinović, Univerzitetski koledž, London, Velika Britanija
dr Džonatan Vikeri, Univerzitet u Vorviku, Velika Britanija
 

 

Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti 44, urednica dr Ksenija Radulović, 2023.
Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti 43, urednica dr Ksenija Radulović, 2023.
Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti posebno izdanje (Dramsko i postdramsko pozorište), urednik dr Ivan Medenica, 2022.
Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti 42, urednica dr Ksenija Radulović, 2022.
Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti 41, urednica dr Ksenija Radulović, 2022.
Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti 40, urednica dr Ksenija Radulović, 2021.
Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti 39, urednica dr Ksenija Radulović, 2021.
Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti 38, urednica dr Ksenija Radulović, 2020.
Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti 37, urednica dr Ksenija Radulović, 2020.
Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti 36, urednica dr Nevena Daković, 2019.
Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti 35, urednica dr Nevena Daković, 2019.
Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti 34, urednica dr Nevena Daković, 2018.
Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti 33, urednica dr Nevena Daković, 2018.
Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti 32, urednica dr Mirjana Nikolić, 2017.
Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti 31, urednica dr Mirjana Nikolić, kourednica prof. dr Nevena Daković, 2017.
Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti 30, urednica dr Mirjana Nikolić, 2016.
Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti 29, urednica dr Mirjana Nikolić, 2016.
Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti 28, urednica dr Mirjana Nikolić, 2015.
Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti 27, urednica dr Mirjana Nikolić, 2015.
Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti 25-26, urednica dr Mirjana Nikolić, 2014.
Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti 24, urednica dr Mirjana Nikolić, 2013.
Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti 23, urednica dr Mirjana Nikolić, 2013.
Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti 22, urednica dr Mirjana Nikolić, 2012.
Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti 21, urednica dr Mirjana Nikolić, 2012.
Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti 20, urednik dr Ivan Medenica, 2011.
Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti 19, urednica dr Milena Dragičević Šešić, 2011.
Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti 18, urednice dr Nevena Daković, dr Mirjana Nikolić, 2011.
Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti 17, urednica dr Enisa Uspenski, 2010.
Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti 16, urednica dr Enisa Uspenski, 2010.
Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti 15, urednica dr Enisa Uspenski, 2009.
Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti 13-14, urednica dr Enisa Uspenski, 2008.
Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti 11-12, urednik dr Vladimir Jevtović, 2007.
Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti 10, urednik dr Vladimir Jevtović, 2007.
Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti 8-9, urednik dr Vladimir Jevtović, 2006.
Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti 6-7, urednica dr Nevena Daković, 2003.
Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti 5, urednica dr Nevena Daković. 2001.
Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti 4, urednik dr Radoslav Đokić, 2000.
Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti 3, urednica dr Milena Dragićević Šešić, 1999.
Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti 2, urednik dr Petar Marjanović, 1998.
Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti 1, urednik dr Petar Marjanović, 1997.

 

 

Ostala izdanja

 

Kultura  - umetnost - mediji
urednica dr Milena Dragićević Šešić

 

 

 1. Jovana Karaulić: Kulturalne izvedbe jugoslovenstva, saizdavač CLIO, 2023.
 2. Vesna Đukić: Pamćenje kao otpor zaboravu, 2022.
 3. Digitalni horizoni kulture, umetnosti i medija, urednice Milena Dragićević Šešić i Tatjana Nikolić, saizdavač Klio, 2021.
 4. Tematski zbornik radova PROŠLOST - SADAŠNJOST - BUDUĆNOST, 60 godina Katedre za menadžment i produkciju pozorišta, radija i kulture, urednica dr Maja Ristić, 2021.
 5. Ana Martinoli: Prvih 15 godina podkastinga, od eksperimenta do održivog biznis modela, 2020.
 6. Situating Populist Politics: Arts & Media Nexus, urednice prof. dr Milena Dragićević Šešić i prof. dr Mirjana Nikolić, saizdavač Klio, 2019. 
 7. Mediji, kultura i umetnost u doba populizma, urednice prof. dr Mirjana Nikolić i prof. dr Milena Dragićević Šešić,  saizdavač Klio, 2019.
 8. Nina Mihaljinac: Umetnost i politike sećanja: trauma 1999, saizdavač Klio, 2018.
 9. Milena Dragićević Šešić: Umetnost i kultura otpora, saizdavač Klio, 2018.
 10. Vesna Đukić, (KA)KO SMO? Studije kulture pamćenja i politike identiteta u Srbiji, 2017.
 11. Divna Vuksanović: Filozofija medija 3, ontologija, estetika, kritika, 2017.
 12. Ana Martinoli: Strategije programiranja komercijalnog radija, saizdavač Samizdat B92, 2015.
 13. Ljiljana Rogač Mijatović: Kulturna diplomatija i identitet Srbije, saizdavač Klio, 2014.
 14. Nevena Daković: Studije filma: ogledi o filmskim tekstovima sećanja, 2014.
 15. Tijana Mandić i Irena Ristić: Psihologija kreativnosti, 2013.
 16. Milena Dragićević Šešić: Umetnost i alternativa, drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje, saizdavač Klio, 2012.
 17. Vesna Đukić: Država i kultura, studije savremene kulturne politike, drugo dopunjeno izdanje, 2012.
 18. Lorejn Mortimer: Teror i radost, filmovi Dušana Makavejeva, saizdavač Klio, 2011.
 19. Divna Vuksanović: Filozofija medija 2: ontologija, estetika, kritika, saizdavač Čigoja štampa, 2011.
 20. Vesna Đukić: Država i kultura, studije savremene kulturne politike, 2010.
 21. Zorica Jevremović: Pozorište kao stvaranje sveta, 2008.
 22. Nevena Daković: Balkan kao (filmski) žanr: slika, tekst, nacija, 2008.
 23. Divna Vuksanović: Uvod u filozofiju medija: ontologija, estetika, kritika, saizdavač Čigoja štampa, 2007.
 24. Dejan Kosanović: Visoka filmska škola u Beogradu 1946 - 1950, 2007.
 25. Li Strazberg: San o strasti, 2004.
 26. Ljiljana Bogoeva Sedlar: O promeni, kulturološki eseji 1992-2003, saizdavači: Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu, DIGP- Prosveta Niš, 2003.
 27. Slobodan Selenić: Dramski pravci 20. veka, treće prerađeno i dopunjeno izdanje, 2002.
 28. Srđan Karanović: Dnevnik jednog filma, Virdžina (1981-1991), 1998.
 29. En Denis: Artikulisano telo - fizička obuka glumca, 1997.
 30. Euđenio Barba i Nikola Savareze: Tajna umetnost glumca - rečnik pozorišne antropologije, priredile i prevele Aleksandra Jovićević i Ivana Vujić, 1996.
 31. Andrija Dimitrijević: Gladak rez, Beograd, 1996.
 32. Anđelija Polikarpova: U traganju za identitetom, Makavejev - Marković, 1995.
 33. Ričard Šekner: Ka postmodernom pozorištu - između antropologije i pozorišta, priredile i prevele Aleksandra Jovićević i Ivana Vujić, 1992.
 34. Vladimir Jevtović: Siromašno pozorište, 1992.
 35. Maja Volk: Poetika Augusta Strindberga, 1992.
 36. Radoslav Đokić: Vidovi kulturne komunikacije, 1992.
 37. Milena Dragićević Šešić: Umetnost i alternativa, 1992.

 

Menadžment i marketing u umetnosti
urednik mr Goran Peković

 

 1. Anatomija radija, priredio Nikola Maričić, saizdavač RDU RTS - Radio Beograd.
 2. Nikola Maričić: Menadžment radija, saizdavač RDU RTS - Radio Beograd, 2007.
 3. Institucionalni menadžment i kultune politike, priredila Vesna Đukić Dojčinović, 2006.
 4. Danka Muždeka Mandžuka: Projektna organizacija u pozorištu, saizdavač Omega plus, Beograd, 2000.
 5. Goran Peković: Menadžment komercijalne TV, 1995.
 6. Marketing u umetnosti, priredila Milena Dragićević Šešić, 1993.

 

Istorija

urednica dr Dragana Čolić Biljanovski

 

 1. Stanislav Bajić: Od Eshila do naših dana, pozorišne kritike i eseji, priredio dr Zoran T. Jovanović, FDU, 2011.
 2. Dušan Mihailović: Iz srpske dramske baštine, 2003.
 3. Dragana Čolić Biljanovski: Jovan Sterija Popović na srpskoj sceni 1945-1996, 2000.
 4. Miroslav Savković: Kinematografija u Srbiji tokom Drugog svetskog rata 1941-1945, 1994.
 5. Zoran Jovanović: Kovačević - pozorišno stvaralaštvo Mihaila Kovačevića, saizdavač Muzej pozorišne umetnosti Srbije, 1992.

 

Univerzitetski umovi

urednica dr Aleksandra Jovićević

 

 1. Nebojša Romčević: Karolina Nojber i druge drame, saizdavač Budva grad-teatar, 1998.

 

Udžbenici

urednik Svetozar Rapajić

 

 1. Srećko Prnjat: Tehnologija filmske i elektronske slike, 2002.
 2. Rajko Maksimović: Osnovi notnog pisma sa elementima muzičke teorije i (kompjuterske) notografije, 2000.
 3. Miodrag Medigović: Digitalni film, 1999.

 

Teze

urednik dr Miroslav Savković

 

 1. Ana Tasić: Otvorene rane, telo u neobrutalističkoj drami i pozorištu, 2009.
 2. Amra Latifić: Paradigme ruske avangarne i postmoderne umetnosti, 2008.
 3. Nataša Milović: Škola za sluge, 2007.

 

Posebna izdanja

urednica dr Mirjana Nikolić

 

 1. Transmedijalno pripovedanje i digitalno mapiranje: istorija, sećanje, identitet, tematski zbornik, urednica dr Nevena Daković, dr Ksenija Radulović i dr Ljiljana Rogač Mijatović, 2021.
 2. Marina Fafulić:  Filmski hitovi u srpskoj kinematografiji,  saizdavač Filmski centar Srbije (ur. Miroljub Stojanović), 2021.
 3. Katalog audio-arhive Fakulteta dramskih umetnosti Tragovima zvučnog nasleđa urednice dr Mirjane Nikolić, 2020.
 4. Tematski zbornik Performing arts between politics and policies: implications and challenges, urednica dr Jovana Karaulić (FDU) i Ana Letunić (ADU), izdavači FDU i Akademija umjetnosti Zagreb, 2020.
 5. Dragan Veselinović: Kako su reklame promenile filmski jezik, saizdavač New Moment, 2018.
 6. Šekspir i transmedijalnost, urednici Nevena Daković, Ivan Medenica i Ksenija Radulović, 2017.
 7. Ivan Medenica,Tragedija inicijacije ili nepostojani princ, 2016.
 8. Media Archeaology (Memory, Media and Culture in the Digital Age) / Medijska arheologija (Sećanje, mediji i kultura u digitalnom dobu), urednice Nevena Daković, Mirjana Nikolić i Ljiljana Rogač Mijatović, 2016.
 9. Theatre within the Context ... and Not Just Theatre / Pozorište u kontekstu... i ne samo pozorište, urednici dr Irena Ristić i dr Vlatko Ilić, 2016.
 10. Culture and Development at Times of Crisis / Kultura i održivi razvoj u doba krize, urednice dr Milena Dragićević Šešić, dr Mirjana Nikolić i dr Ljiljana Rogač Mijatović, 2014.
 11. Vincent LoBrutto: Izabrani dublovi, 2014.
 12. Svetozar Rapajić: Dramski tekstovi i njihove inscenacije, saizdavač Pozorišni muzej Vojvodine, 2013.

 

Posebna izdanja (do 2013)

urednice dr Nevena Daković i dr Mirjana Nikolić

 

 1. U traganju za umetničkom formom, između književnosti, filma, pozorišta i drugih medija, priredili Enisa Uspenski, Vladimir Kolarić, 2012.
 2. Obrazovanje, umetnost i mediji u procesu evropskih integracija, priredile Nevena Daković, Mirjana Nikolić, 2008.
 3. Radoslav Đokić: Istorija estetike (drugi tom), saizdavači: Službeni glasnik, Zavod za proučavanje kulturnog razvitka Srbije i Zavod za kulturu Vojvodine, 2008.
 4. Radoslav Đokić: Istorija estetike(prvi tom), saizdavači: Službeni glasnik, Zavod za proučavanje kulturnog razvitka Srbije i Zavod za kulturu Vojvodine, 2008.
 5. Enisa Uspenski: Jurij Ljvovič Rakitin - život, delo, sećanja, saizdavač Pozorišni muzej Vojvodine, 2007.
 6. Petar Marjanović: Pozorište ili usud prolaznosti, saizdavač Muzej pozorišne umetnosti Srbije, 2001.
 7. Petar Marjanović: Srpski dramski pisci 20. stoleća, 3. dopunjeno izdanje, 2000.
 8. Slavko Vorkapić: O pravom filmu, priredio i preveo Marko Babac, 1998.
 9. Petar Marjanović: Srpski dramski pisci 20. stoleća, saizdavači: Matica srpska i Akademija umetnosti u Novom Sadu, 1997.
 10. Leksikon filmskih i televizijskih pojmova 2, saizdavač Univerzitet umetnosti, 1997.
 11. Leksikon filmskih i televizijskih pojmova 1, saizdavač Naučna knjiga, 1993.
 12. Petar Volk: Pozorišni život u Srbiji 1835-1944, 1992.
 13. Petar Volk: Pozorišni život u Srbiji 1944-1986, 1990.

 

Studije filma i medija

urednica dr Nevena Daković

 

 1. ATLAS ITAKE, 60 godina Katedre za teoriju i istoriju Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, urednice dr Nevene Daković i Ksenije Radulović
 2. Nevena Daković: Slike bez sećanja (trauma film transmisija), 2020.
 3. Aleksandra Milovanović: Ka novim medijima: transmedijalni narativi između filma i televizije, 2019.
 4. Aleksandar Janković: Redefinisanje identiteta (istorija, zablude i ideologije savremenog srpskog filma), saizdavač Filmski centar Srbije, 2017.

 

Studije pozorišta i izvođenja

urednik dr Ivan Medenica

 

 1. Ksenija Radulović: Otvaranje granica: recepcija Bitefa i umetničkog rada Marine Abramović u Srbiji, 2023.
 2. Svetozar Rapajić: Postkolonijalne studije: orijentalizam u muzičkom pozorištu, 2022.
 3. Ksenija Radulović: Surova klasika (rediteljski zaokreti u tumačenjima dramske klasike), 2019.
 4. Svetozar Rapajić: Muzičko pozorište kao umetnička sinteza, 2018.

 

Izdanja Katedre za glumu

 

 1. Olive 97 - Meeting of Mediterranean Theatre Schools, priredio Vladimir Jevtović, 1998.
 2. Tumačenje Šekspira u evropskim pozorišnim školama/ Playing Shakespeare in European Theatre Schools (dvojezično), priredio Vladimir Jevtović, 1997.

 

Izdanja Katedre za filmsku i televizijsku produkciju

 

 1. Arafat Muftah Majuf: Uticaj televizije u razvoju, preobražaju i osvešćenju žene u libijskom društvu, 2008.
 2. Zoran Popović: Produkcija televizijskih emisija, 1997.
 3. Zoran Popović: Osnovi televizijske produkcije, (2. prošireno i izmenjeno izdanje Osnova organizacije televizijske delatnosti, 1990; 3. izdanje 1995; 4. izdanje 1997.)
 4. Sreten Jovanović: Osnovi filmske produkcije, (2. izdanje Osnova organizacije filmske delatnosti, 1990; 3. izdanje 1995; 4. izdanje 1998.)
 5. Zoran Popović: Osnovi organizacije televizijske delatnosti, (1. izdanje), 1985.
 6. Sreten Jovanović: Osnovi organizacije filmske delatnosti, (1. izdanje), 1985.

 

Izdanja Katedre montaže

 

 1. Marko Babac i Rihard Klajn: Novo lice televizije, Beograd, 1995.
 2. Živojin S. Lalić: Simultana elektronska montaža - video miksovanje, 1993.
 3. Tehnika i tehnologija filma i televizije (Zbornik studentskih seminarskih i diplomskih radova broj 4), 1988.
 4. Televizijski izraz (Zbornik studentskih seminarskih i diplomskih radova broj 3), 1986.
 5. Filmski izraz (Zbornik studentskih seminarskih i diplomskih radova broj 2), 1983.
 6. Filmske vrste (Zbornik studentskih seminarskih i diplomskih radova broj 1), 1982.