Javne nabavke

 

PRAVILNIK

PLAN JAVNIH NABAVKI

 

 

2020. godina

01 - Sanacija hidroizolacije, betonskih elemenata i ruševne fasade na delu ravnog krova

 

2019. godina

01 - Nabavka električne energije za potrebe Fakulteta dramskih umetnosti u 2020. godini