Filmska i televizijska režija

Naziv studijskog programa - Modul

Dramske i audiovizuelne umetnosti – Filmska i televizijska režija

Naučna, stručna ili umetnička oblast

Dramske i audiovizuelne umetnosti

Trajanje studijskog programa

4 godine (8 semestara)

Obim studija izražen ESPB bodovima

240

Planirani broj studenata koji će se upisati na ovaj studijski program

do 7 studenata

Uslovi za upis na studijski program

Diploma o završenom srednjem obrazovanju u četvorogodišnjem trajanju, a za lice koje nema završeno srednje obrazovanje, položen dopunski ispit prema Programu obrazovanja za srednje škole društveno-jezičkog smera (Statut FDU). Kvalifikacioni prijemni ispit koji se sastoji iz tri eliminatorna kruga, provere opštih znanja iz oblasti kulture, umetnosti, društvenih nauka, i provere posebnih sklonosti i sposobnosti za vizuelno pripovedanje, pričanje priča putem pokretnih slika.

Svrha

Osnovna svrha studijskog programa je školovanje  studenata u polju umetnosti za obavljanje brojnih poslova u oblasti dramskih i audiovizuelnih umetnosti, obezbeđivanje najviših akademskih standarda i sticanje umetničkih i opštih - teorijskih znanja i veština, u skladu sa potrebama institucija umetnosti, kulture i medija, tržišta rada i društva u celini, kao i objedinjavanje osnovnih aspekata u savremenom obrazovanju umetnika: znanja, veština, sposobnosti i stavova.

Pored toga - sticanje znanja o rediteljskom zanatu, režiji igranih i neigranih formi, TV formi, formi dokumentarnog filma; sticanje umetničkih znanja i veština; obrazovanje umetnika-reditelja u cilju razvijanja i unapređivanja rediteljskog stvaralaštva u radu na audiovizuelnim medijima.

Ciljevi

Osnovni ciljevi studijskog programa su: razvijanje znanja i veština u oblasti dramskih i audiovizuelnih umetnosti; razvijanje kreativnih i intelektualnih sposobnosti studenata; razvijanje obrazovnog i umetničko-istraživačkog rada; projektovanje i realizovanje umetničkih projekata u svim aspektima dramskog i audiovizuelnog stvaralaštva u cilju pedagoškog formiranja kreativno i stručno osposobljenih profesionalaca za umetnički i stručno-umetnički rad na ključnim poslovima u oblasti dramskih i audiovizuelnih umetnosti, kao i kulture. Dugoročni ciljevi su: otkrivanje i školovanje talenata, negovanje kreativnih i intelektualnih sposobnosti studenata, podsticanje slobodnog izražavanja ideja i prava na komunikaciju, učenje i usavršavanje tokom čitavog života, očuvanje najviših vrednosti dugogodišnje tradicije, usklađivanje sa programima institucija sličnog profila u evropskom okruženju, otvaranje ka novim trendovima u obrazovanju umetnika.

Takođe, ciljevi su i sticanje znanja o rediteljskom zanatu - režiji igranih i neigranih formi, režiji TV formi, režiji dokumentarnog filma; ovladavanje terminologijom i tehnologijom, umetničkim i stručnim veštinama; obrazovanje umetnika–reditelja u cilju razvijanja i unapređivanja umetničkog rediteljskog stvaralaštva u radu na audio-vizuelnim medijima.

Kompetencije

Studijski program obezbeđuje studentima sticanje opštih i predmetno-specifičnih kompetencija neophodnih za rad u oblasti dramskih i audiovizuelnih umetnosti kao i da, pored ovladavanja praktičnim i umetničkim elementima složenog umetničkog procesa stvaranja na odgovarajući način primene kreativno-umetničke, tehničko-tehnološke i produkcione inovacije. Studenti razvijaju i komunikacijske i interpersonalne veštine, kritičko razmišljanje, pravilno organizovanje vremena, timski rad, odgovornost i fleksibilnost.

Student je profesionalno i kreativno osposobljen za učešće u proizvodnji filmskog, televizijskog, dokumentarnog ili drugog audiovizuelnog projekta,  ostvarujući estetske i umetničke rezultate kao nosilac projekta – reditelj ili kao njegov najbliži saradnik;

Ishodi

Student vlada kreativnim znanjima i veštinama kojima može da svoj talenat (sklonosti i sposobnosti, koje su utvrđene već na prijemnom ispitu) optimalno upotrebi u procesu konceptualizacije i realizacije umetničkih ostvarenja u oblasti dramskih i audiovizuelnih umetnosti; vlada teorijskim znanjima i veštinama iz oblasti dramskih i audio-vizuelnih umetnosti; stečena znanja i veštine uspešno primenjuje u obavljanju profesionalne delatnosti;  predstavlja u javnosti svoje umetničke i teorijske radove, čime oni postaju deo relevantne umetničke, naučne i stručne društvene prakse;  poštuje univerzalne ljudske i nacionalne vrednosti (kulturne i građanske kompetencije); razvija komunikacijske i profesionalne veštine; poseduje određene lične osobine (autonomnost, inicijativnost, posvećenost pozivu, otvorenost za saradnju, kreativnost, ...); razvija i primenjuje etički kodeks struke. 

Naziv diplome (dodatak diplome)

Diplomirani dramski i audiovizuelni umetnik (iz oblasti filmske i televizijske režije)

Mogućnost nastavka studija

Master akademske studije (II stepen studija)