Pozorišni i radio studio

Pozorišni i radio studio Fakulteta dramskih umetnosti formiran je 17. februara 1977. godine, pošto se ukazala potreba za osnivanjem stručne službe sa osnovnim zadatkom organizacije prijemnih ispita, kolokvijuma, godišnjih i diplomskih ispita, umetničkih projekata studenata Glume i Pozorišne i radio režije, kao i realizacije gostovanja studentskih predstava u zemlji i inostranstvu. Prvi šef studija bio je Konstantin Milić, diplomirani organizator umetničkih delatnosti.

Delatnost Studija danas obuhvata i učestvovanje u realizaciji nastave Katedre za dramaturgiju, Katedre za menadžment i produkciju pozorišta, radija i kulture i Katedre za snimanje i dizajn zvuka.

Od osnivanja, Studio je organizovao brojne susrete, gostovanja, smotre i simpozijume iz oblasti pozorišnog i radiofonskog stvaralaštva, i u saradnji sa drugim medijima ostvario zapažene rezultate. Tokom rada Scene Mata Milošević, od 2000-2002. godine, zaposleni u Studiju bili su angažovani na poslovima produkcije najmlađe beogradske i jedine novobeogradske scene. Uz realizaciju nastavnog programa i predstava na sceni Mata Milošević, Studio organizuje promocije knjiga, svečanosti i proslave jubileja Fakulteta i Univerziteta umetnosti.

Produkcija Studija obavlja se na Sceni Mata Milošević, u vežbaonicama Glume, vežbaonicama Pozorišne režije, u Radio studiju, kao i u drugim alternativnim scenskim prostorima, kada je reč o u koprodukciji Studija i drugih beogradskih pozorišnih kuća.

Samostalni stručnotehnički saradnik - rukovodilac
mr Veljo Gerasimović
telefon: +381 11 2145846
e-pošta: vgerasimovic@gmail.com

Samostalni stručnotehnički saradnik za administrativne poslove
mr Dragana Đorđević
telefon: +381 11 2135684, lok. 101
e-pošta: pozoristefdu@yahoo.com

Stručnotehnički saradnik za opremanje vežbi, ispita i projekata
Dušan Popović

Stručnotehnički saradnik za poslove rasvete
Gordana Pantelić

Stručnotehnički saradnik za scenski kostim
Ana Milojković

Viši stručnotehnički saradnik za realizaciju scenskog i studijskog zvuka
Bratislav Vasilić