Pozorišni i radio studio

Pozorišni i radio studio Fakulteta dramskih umetnosti formiran je 17. februara 1977. godine, pošto se ukazala potreba za osnivanjem stručne službe sa osnovnim zadatkom organizacije prijemnih ispita, kolokvijuma, godišnjih i diplomskih ispita, organizacije slobodnih umetničkih projekata studenata Glume i Pozorišne i radio režije, kao i realizacije gostovanja studentskih predstava u zemlji i inostranstvu. Prvi šef studija bio je Konstantin Milić, diplomirani organizator umetničkih delatnosti.

Delatnost Studija danas, takođe, obuhvata i učestvovanje u realizaciji delova nastave Katedre za dramaturgiju, Katedre za snimanje i dizajn zvuka i Katedre za menadžment i produkciju pozorišta, radija i kulture.

Od osnivanja, Studio je realizovao brojne susrete, gostovanja, smotre i simpozijume iz oblasti pozorišnog i radiofonskog stvaralaštva, i u saradnji sa drugim medijima ostvario zapažene rezultate. Paralelno sa aktivnostima vezanim za realizaciju nastavnog programa i produkciju scene Mata Milošević, Studio se angažuje i na organizaciji svečanosti, promociji knjiga, kao i organizaciji proslava jubileja Fakulteta i Univerziteta umetnosti.

Produkcija Studija obavlja se na Fakultetu: na Sceni Mata Milošević, u vežbaonicama Glume, vežbaonicama Pozorišne režije, u Radio studiju, kao i u drugim alternativnim scenskim prostorima, u koprodukciji Studija i drugih beogradskih pozorišnih kuća, koja se odvija u već tradicionalno definisanim okvirima.

Od početka rada Scene Mata Milošević, 21. februara 2000. godine, sadašnji rukovodilac Studija, Veljo Gerasimović, i ostali zaposleni u Studiju angažovani su na poslovima produkcije najmlađe beogradske i jedine novobeogradske scene.

Samostalni stručnotehnički saradnik - Rukovodilac Pozorišnog i radio studija
mr Veljo Gerasimović
telefon: +381 11 2145846
e-mail: vgerasimovic@gmail.com

Samostalni stručnotehnički saradnik za administrativne poslove
mr Dragana Đorđević
telefon: +381 11 2135684, lok.101
e-mail: pozoristefdu@yahoo.com

Stručnotehnički saradnik za opremanje vežbi, ispita i projekata
Dušan Popović

Stručnotehnički saradnik za poslove rasvete
Gordana Pantelić

Stručnotehnički saradnik za scenski kostim
Ana Milojković

Viši stručnotehnički saradnik za realizaciju scenskog i studijskog zvuka
Bratislav Vasilić