Žiro račun i pozivi na broj

CENOVNIK ZA PRUŽANJE USLUGA STUDENTIMA I TREĆIM LICIMA

 

ŽIRO RAČUN FDU

 

840-1612666-05

 

           

Opis

Poziv na broj

Školarina za samofinansirajuće studente osn. studija

21-07029799-13

Školarina za samofinansirajuće strane studente

21-07029799-13

Školarina za samofinansirajuće strane studente iz susednih zemalja

21-07029799-13

Školarina za studente koji studiraju uz rad

94-07029799-21

Školarina za studente doktorskih naučnih studija

39-07029799-07

Školarina za studente master studija

54-07029799-02

Školarina za specijalističke studije

27-07029799-11

Naknada za izdavanje diploma magistra nauka

48-07029799-04

Obnova polaganja ispita i završetka studija posle isteka roka od tri godine apsolventskog staža

48-07029799-04

Uverenje o položenim ispitima po godinama studija sa prosečnom ocenom na osnovnim studijama

48-07029799-04

Uverenje o položenim ispitima po godinama studija sa pros.ocenom i godišnjim nastav. planom na osn.studijama

48-07029799-04

Uverenje o položenim ispitima sa prosečnom ocenom na magistarskim studijama

48-07029799-04

Uverenje o položenim ispitima  sa prosečnom ocenom i godišnjim nastavnim planom na magistarskim studijama

48-07029799-04

Priznavanje ispita sa drugih fakulteta po ispitu

48-07029799-04

Izdavanje i overa nastavnog programa osnovnih studija

48-07029799-04

Izdavanje nastavnog programa magistarskih studija

48-07029799-04

Izdavanje raznih dopisa u ime i za račun studenata

48-07029799-04

Upis ~I~ godine studija

09-07029799-17

Upis ~II, III i IV~ godine studija

09-07029799-17

Prijava ispita u ponovljenoj godini studija i prijava ispita posle isteka apsolventskog staža

57-07029799-01

Prijava ispita iz matič. Predm. u ponovljenoj godini studija i prijava ispita iz matič.predm. posle isteka apsolv. staža

57-07029799-01

Prijava diplomskog ispita

57-07029799-01

Izrada diplome

48-07029799-04

Izrada uverenja o diplomiranju

48-07029799-04

Izrada duplikata diplome

48-07029799-04

Izrada duplikata indeksa:

 

- za prvu godinu

48-07029799-04

- za drugu godinu

48-07029799-04

- za treću godinu

48-07029799-04

- za četvrtu godinu

48-07029799-04

- apsolventi

48-07029799-04

- za magistarske studije

48-07029799-04

Podizanje dokumenata iz arhive za osnovne studije

48-07029799-04

Podizanje dokumenata iz arhive za magistarske studije

48-07029799-04

Ekvivalencija stranih školskih isprava po predmetu

48-07029799-04

Prijava diplomskog ispita posle isteka apsolventskog staža

57-07029799-01

Overa semestra posle isteka roka

97-07029799-20

Upis godine posle isteka roka

97-07029799-20

Izdavanje diplome sa odgovarajućim akadem. nazivom

24-07029799-12

Zahtev za prelaz na FDU sa drugog fakulteta

30-07029799-10