Teorije dramskih umetnosti i medija

Naziv studijskog programa

Teorije dramskih umetnosti i medija

Naučna, stručna ili umetnička oblast

Nauke o umetnosti

Trajanje studijskog programa

1 godina (2 semestra)

Obim studija izražen ESPB bodovima

60

Planirani broj studenata koji će se upisati na ovaj studijski program

Do 15 studenata

Uslovi za upis na studijski program

Na master akademske studije na studijskom programu Teorije dramskih umetnosti i medija mogu konkurisati kandidati koji imaju završene osnovne akademske studije sa ostvarenim obimom od najmanje 240 ESPB, kao i kandidati koji su završili osnovne studije po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju. Postupak upisa propisan je Zakonom o visokom obrazovanju, Statutima UU i FDU, kao i Pravilnikom o upisu kandidata na drugi i treći stepen akademskih studija Univerziteta umetnosti.

 

Položen prijemni ispit.

Naziv diplome (dodatak diplome)

Master teoretičar umetnosti

Mogućnost nastavka studija

Specijalističke akademske studije (II stepen studija)
Doktorske akademske studije (III stepen studija)