Факултет

Историја ФДУ-а, до данас

Aкaдeмијa зa пoзoришну умeтнoст oснoвaнa јe урeдбoм влaдe Фeдeрaтивнe Нaрoднe Рeпубликe Југoслaвијe, 11. дeцeмбрa 1948. гoдинe, a 1950. гoдинe, припoјeнa јoј јe Висoкa филмскa шкoлa. Више о самој историји ФДУ-а можете видети у одељку Историјат.

 

Сва руководства ФДУ

Погледајте Све управе Факултета драмских уметности.

 

Тренутно руководство ФДУ

Декан, продекани и студент продекан

 

Наставно особље

Погледајте списак наставног особља

 

Галерија фотографија

Погледајте нашу Фото галерију.

 

360° виртуелна презентација

Погледајте Факултет драмских уметности из другачијег угла - 360° слике