О Факултету

Историјат

Aкaдeмијa зa пoзoришну умeтнoст oснoвaнa јe урeдбoм влaдe Фeдeрaтивнe Нaрoднe Рeпубликe Југoслaвијe, 11. дeцeмбрa 1948. гoдинe, a 1950. гoдинe, припoјeнa јoј јe Висoкa филмскa шкoлa. Више о историји ФДУ-а можете видети у одељку Историјат.

 

Претходна руководства

Погледајте Претходна руководства Факултета драмских уметности.

 

Руководство

Декан, продекани и студент продекан.

 

Наставници

Погледајте списак наставника.

 

Галерија фотографија

Погледајте нашу Фото галерију.

 

360° виртуелна презентација

Погледајте Факултет драмских уметности из другачијег угла - 360° слике.