Предавања

Моле се студенти да, уколико није у распореду поред предмета уписана учионица, погледају "распоред - БИОСКОПСКА САЛА"

 

У школској 2020/2021. години настава и вежбе на Факултету драмских уметности изводиће се по комбинованом моделу – део наставе изводиће се преко платформе, а део у згради ФДУ у мањим групама и уз примену и поштовање свих препоручених мера и средстава заштите у циљу спречавања ширења вируса COVID-19.

Фајлови