др Љиљана Рогач Мијатовић

Ванредни професор

Биографија

Катедра

Менаџмент и продукција позоришта, радија и културе

 

Предмети

Увод у менаџмент у култури - Основне академске студије; 

Међународни културни односи - Основне академске студије;

Теорије менаџмента у култури и културне политике - Докторске научне студије;  Методологија научно-истраживачког рада 2 - Докторске научне студије; 

Студије спектакла - Докторске научне студије; 

Културна политика и одрживи развој - Докторске научне студије; 

 

Образовање

Доктор наука у области хуманистике – науке о уметности; магистар наука и дипломирани позоришни и радио продуцент

 

Уметничка односно научно-истраживачка област

Менаџмент у култури и културна политика;

Студије културе

 

Научно-истраживачки рад

Рогач Мијатовић, Љиљана (2014) Културна дипломатија и идентитет Србије, Београд: Факултет драмских уметности, Институт за позориште, филм, радио и телевизију;  Clio.

Рогач Мијатовић, Љиљана (2012) „Дихотомије парадигми међународних културних односа“, Теме г. XXXVI, бр. 3, стр. 1047-1064.

Рогач Мијатовић, Љиљана (2018) „Баштињење идеја и дела Стевана Мајсторовића: један прилог дијалогу о култури“ Култура бр. 160

Рогач Мијатовић, Љиљана (2017) За пријатељство и солидарност: политике и значења међународног дечјег фестивала „“Радост Европе”, Зборник радова ФДУ бр.31-32.

Рогач Мијатовић, Љиљана (2018) „Културне праксе у функцији културне дипломатијеградова Републике Србије“, Политике државног и културног идентитета у контексту савремених међународних односа, Министарство културе Црне Горе и Konrad Adenauer Stiftung. Црна Гора.

Rogač Mijatović, Ljiljana (2021) Мapping the railway in the Balkans: cultural landscapes and imaginaries; Mapping Balkan Routes: literary, cultural and linguistic landscapes 2, Faculty of Philology, University of Belgrade, Faculty of Humanities, University of Vlora “Ismail Qemali”.

Rogač Mijatović, Ljiljana, Katriina Soini and Katarzyna Plebańczyk (2017) Culture and Sustainability, SoPhi No. 139 : Culture in Sustainability: Towards a Transdisciplinary Approach, University of Jyväskylä, Department of Social Sciences and Philosophy.

Rogač Mijatović, Ljiljana (2017) Implications of Multiple Identity Layers for Cultural Diplomacy of Serbia, Cultural Diplomacy: Arts, Festivals and Geopolitics, eds. Dragićević Šešić, Milena; Rogač Mijatović, Ljiljana; Mihaljinac, Nina. Desk Kreativna Evropa Srbija, Fakultet dramskih umetnosti

Daković, Nevena, Ljiljana Rogač Mijatovič, Mirjana Nikolić (2015) From dissonance to resilence: the heritage of Belgrade`s Staro Sajmište, in: Theory and Practice in Heritage and Sustainability.

Dragićević Šešić, Milena; Rogač Mijatović, Ljiljana (2014) "Balkan Dissonant Heritage Narratives (and Their Attractiveness) for Tourism" American Journal of Tourism Management  3(1B): 10-19.

Рогач, Љиљана (2015) "Хуманистика, интердисциплинарност и производња знања у дигиталном добу", у:  Дигитална хуманистика, тематски зборник у 2 књиге, књига 1, ур. Александра Вранеш, Љиљана Марковић, Београд: Филолошки факултет Универзитета

Рогач Мијатовић, Љиљана (2014) „Истраживање културне одрживости у доба неизвесности” у: Култура и одрживи развој у доба кризе, ур. М. Драгићевић Шешић, М. Николић, Љ. Рогач Мијатовић, Универзитет уметности у Београду, Факултет драмских уметности.

 

Чланство у уметничким / научним организацијама

Члан Научног савета Фонда за науку, EU COST Actions Review Panel Member, члан Савета за креативне индустрије, члан Радне групе за Отворену науку Универзитета уметности, члан УО ЗАПРОКУЛ, члан комисије за избор пројеката на конкурсу Министарства културе.

 

 

Дипломирала је на Факултету драмских уметности у Београду, на Катедри за Позоришну и радио продукцију (2005). На Универзитету уметности у Београду је магистрирала 2007, а докторирала 2012. са темом Међународни културни односи и интеркултурна комуникација у функцији репозиционирања Србије у европској и светској јавности.  У звање научног сарадника за област студије културе изабрана је 2012. а за вишег научног сарадника 2018. године.

На ФДУ ради од 2014. прво у Институту за позориште, филм, радио и телевизију ФДУ као стручни сарадник, координатор за научно-истраживачки рад, а од  2018. године као заменик директора Института. За ванредног професора на Катедри за менаџмент и продукцију позоришта радија и културе на ФДУ изабрана је 2020. године.

Поседује вишегодишње искуство у развоју институционалних капацитета за научноистраживачки рад на факултету и универзитету, кроз ангажовање у комисијама за изборе у научна звања, акредитацију НИО за научноистраживачки рад, израду плана интегритета, усвајање принципа отворене науке,  унапређење квалитета докторских студија и оснаживање младих истраживача за научноистраживачки рад;

Изабрани научни пројекти: Идентитет и сећање: транскултурални текстови драмских уметности и медија (Србијa 1989-2014) (Мин. просвете, науке и техн.развоја РС); Еразмус+ БЕ-ОПЕН Јачање капацитета српских универзитета за отворену науку; COST пројекти: IS1007 Investigating Cultural Sustainability; IS1308 Populist Political Communication in Europe; IS1307 New Materialism; CA18126 Writing Urban Places; CA18204 Dynamics of placemaking and digitization in Europe´s cities.

Стручно-професионални допринос остварила је кроз  сарадњу са институцијама културе, као и у раду на продукцији и промоцији међународних манифестација и фестивала. Ауторка је и уредница низа програма и дебата у сарадњи са Коларчевом задужбином,  Културним центром Београда, Центром за промоцију науке, итд.

Добитница је Сребрне медаље Универзитета уметности у Београду за значајан и креативан допринос развоју Факултета драмских уметности.