Упис студената - Мастер студије

УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ

МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

обавиће се у понедељак, уторак и среду,

18, 19. и 20. октобра 2021. године

у времену од 11 до 14 часова

у секретаријату ФДУ соба 70 по следећем распореду:

  • понедељак, 18.10.2021. године уписују се кандидати који су положили пријемни испит на Глуми, Позоришној и радио режији, Драматургији и ФТВ режији
  • уторак, 19.10.2021. године уписују се кандидати који су положили пријемни испит на ФТВ продукцији, Камери, Монтажи, Снимању и дизајну звука и Реклами и медијима
  • среда, 20.10.2021. године уписују се кандидати који су положили пријемни испит на Менаџменту културе и медија, Теорији драмских уметности и медија и Дигиталној трансформацији медија и културе

 

 

 

ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА УПИС

 

- извод из матичне књиге рођених

- оверена фотокопија дипломе за студенте који имају диплому или оверена копија уверења о завршеним основним академским студијама за студенте који још немају издату диплому

- 1 фотографија формата 3,5цм x 4,5цм (за индекс)

- 1 фотографија формата 9цм x13цм (за досије)

- индекс (добија се на Факултету)

- 2 обрасаца  ШВ – 20  (добија се на Факултету)

- доказ о уплати од 4.000,00 динара уплатити на:

жиро рачун Факултета:  840-1612666-05

(сврха уплате: упис на студије)

позив на број: 09-07029799-17

 

 

 

за самофинансирајуће студенте

уплата школарине у износу од:

 

студијски програм

висина шкорине за студенте који се сами финансирају

  • држављане Републике Србије

висина школрине за стране држављане из суседних земаља*

висина шкорине за стране држављане

 

Драмске и аудиовизуелне уметности

 

модул - Глума

220.000,00 динара

330.000,00 динара

440.000,00 динара

модул - Позоришна и радио режија

300.000,00 динара

450.000,00 динара

600.000,00 динара

модул - Драматургија

220.000,00 динара

330.000,00 динара

440.000,00 динара

модул - Филмска и

телевизијска режија

350.000,00 динара

525.000,00 динара

700.000,00 динара

модул - Филмска и телевизијска продукција

220.000,00 динара

330.000,00 динара

440.000,00 динара

модул - Камера

350.000,00 динара

525.000,00 динара

700.000,00 динара

модул - Монтажа

220.000,00 динара

330.000,00 динара

440.000,00 динара

модул - Снимање и дизајн звука

400.000,00 динара

   500.000,00

динара

   600.000,00

динара

модул - Реклама и медији

200.000,00 динара

300.000,00 динара

400.000,00 динара

Менаџмент културе и медија

180.000,00 динара

270.000,00 динара

360.000,00 динара

Теорија драмских уметности и медија

180.000,00 динара

270.000,00 динара

360.000,00 динара

Дигитална трансформација медија и културе

220.000,00 динара

330.000,00 динара

440.000,00 динара

* Суседнe земаље: (Република Мађарска, Румунија, Република Бугарска, Република Северна Македонија, Република Албанија, Босна и Херцеговина, Република Хрватска и Црна Гора)

 

Уплату школарине извршити на жиро рачун Факултета:

 840-1612666-05

 (сврха уплате: школарина за мастер студије)

позив на број: 54-07029799-02)

Студенти на упису могу да предају и молбе за плаћање школарине на више рата. Молбе ће добити и попунити у Служби на дан уписа.