др Драгана Шумарац Павловић

Редовни професор

Биографија

Катедра

Сарадник ФДУ

 

Предмети

Основне студије - Акустика

Мастер студије - Психоакустика

 

Образовање

Универзитет у Београду, Електротехнички факултет, основне академске студије

Универзитет у Београду, Електротехнички факултет, магистарске студије из области Техничке акустике

Универзитет у Београду, Електротехнички факултет, докторске студије из области Техничке акустике

 

Уметничка односно научно-истраживачка област

Акустички дизајн просторија, Обрада аудио сигнала, Аудио системи, Звучна заштита, Анализа и синтеза говора, Анализа, син теза и препознавање музичких сигнала

 

Уметнички рад

 1. Акустички дизајн Велике дворане Дома синдиката у оквиру реконструкције објекта (2018)
 2. Акустички дизајн сале Музичког центра Црне горе (2017)
 3. Акустички дизајн у оквиру реконструкције Универзалне сале, Скопље, Македонија, (2017)
 4. Акустички дизајн велике и мале сале Филхармоније у Скопљу (отворене 2017)
 5. Акустички дизајн две сале у објекту Исмаили Јаматкхана и Центар, Кхорог, Таџикистан (2016)
 6. Акустички дизајн свих сала у објекту Народног позоришта у Суботици (2015).
 7. Идејно решење акустичког дизајна сала културног центра МАКС у Марибору (2011)
 8. Акустички дизајн сале опере у Љубљани (отворена 2010)
 9. Акустички дизајн сале Мултимедијалног центра, Словењ градец, Словенија (2010)
 10. Акустички дизајн сале опере у Марибору, Словенија (отворена 2006)
 11. Акустички дизајн ″Београдске арене″ (отворена 2003)
 12. Акустички дизајн сале опере у Марибору, Словенија (отворена 2006)

Пројекат система за озвучавање Храма Светог Саве (2018)

 

Научно-истраживачки рад

 1. N. Petrović, M. Bjelić, J. Ćertić, M. Stanojević, D. Šumarac Pavlović, Analyses of Decimation Filter Stopband Attenuation Influence on Subjective Quality of Audio Signals, TELFOR JOURNAL, Vol. 10, No. 2, pp. 86 - 90, Dec, 2018
 2. F. Pantelić, M. Mijić, D. Šumarac Pavlović, D. Ridley-Ellis, D. Dudeš, Analysis of a wooden specimen’s mechanical properties through acoustic measurements in the very near field, JOURNAL OF THE ACOUSTICAL SOCIETY OF AMERICA, Vol. 147, No. 4, pp. EL320 - EL325, Apr, 2020
 3. D. Šumarac Pavlović, M. Mijić, An approach to numerical quantification of room shape and its function in diffuse sound field model, JOURNAL OF THE ACOUSTICAL SOCIETY OF AMERICA, Vol. 140, No. 4, pp. 2766 - 2768, Oct, 2016
 4. D. Šumarac Pavlović, M. Mijić, An insight into the influence of geometrical features of rooms on their acoustic response based on free path length distribution, ACTA ACUSTICA UNITED WITH ACUSTICA, Vol. 93, No. 6, pp. 1012 - 1026, Dec, 2007
 5. D. Šumarac Pavlović, M. Mijić, H. Kurtović, A simple impulse sound source for measurements in room acoustics, APPLIED ACOUSTICS, Vol. 69, No. 4, pp. 378 - 383, Apr, 2008
 6. M. Vojnović, M. Mijić, D. Šumarac Pavlović, A simplified model of mouth radiation impedance closed by mask cavity, APPLIED ACOUSTICS, Vol. 115, No. 1, pp. 3 - 5, Jan, 2017
 7. J. Tomić, N. Bogojević, M. Pljakić, D. Šumarac Pavlović, Assessment of traffic noise levels in urban areas using different soft computing techniques, JOURNAL OF THE ACOUSTICAL SOCIETY OF AMERICA, Vol. 140, No. 4, pp. EL340 - EL345, Oct, 2016
 8. Đ. Grozdić, S. Jovičić, D. Šumarac Pavlović, J. Galić, B. Marković, Comparison of Cepstral Normalization Techniques in Whispered Speech Recognition, ADVANCES IN ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING, Vol. 17, No. 1, pp. 21 - 26, Apr, 2017
 9. D. Ristic, M. Pavlovic, D. Šumarac Pavlović, I. Reljin, Detection of early reflections using multifractals, JOURNAL OF THE ACOUSTICAL SOCIETY OF AMERICA, Vol. 133, No. 4, pp. EL235 - EL241, Apr, 2013
 10. S. Bojičić, D. Šumarac Pavlović, M. Mijić, Formation of Scattering Characteristics for Acoustical Ray Tracing Simulation, ARCHIVES OF ACOUSTICS, Vol. 43, No. 4, pp. 3 - 10, Dec, 2018
 11. S. Dimitrijević, M. Mijić, D. Šumarac Pavlović, Indoor sound level spectra of public entertainment premises for rating airborne sound insulation, JOURNAL OF THE ACOUSTICAL SOCIETY OF AMERICA, Vol. 147, No. 3, pp. El215 - El220, Mar, 2020
 12. M. Mijić, D. Šumarac Pavlović, Measurement of Reverberation Gain in an Urban Environment, JOURNAL OF THE ACOUSTICAL SOCIETY OF AMERICA, Vol. 132, No. 3, pp. 1138 - 1146, Sep, 2012
 13. M. Stanojević, M. Bjelić, D. Šumarac Pavlović, M. Mijić, Measurements of noise energy angular distribution at the building envelope using microphone arrays, APPLIED ACOUSTICS, Vol. 140, pp. 283 - 287, Jun, 2018
 14. M. Bjelić, M. Stanojević, D. Šumarac Pavlović, M. Mijić, Microphone array geometry optimization for traffic noise analysis, JOURNAL OF THE ACOUSTICAL SOCIETY OF AMERICA, Vol. 141, No. 5, pp. 3101 - 3104, May, 2017
 15. D. Ciric, M. Markovic, M. Mijić, D. Šumarac Pavlović, On the effects of nonlinearities in room impulse response measuremets with exponential sweeps, APPLIED ACOUSTICS, Vol. 74, No. 3, pp. 375 - 382, Mar, 2013
 16. D. Mašović, D. Šumarac Pavlović, M. Mijić, On the suitability of ISO 16717-1 reference spectra for rating airborne sound insulation, JOURNAL OF THE ACOUSTICAL SOCIETY OF AMERICA, Vol. 134, No. 5, pp. 420 - 425, Nov, 2013
 17. M. Bozic, S. Cizmic, D. Šumarac Pavlović, T. Escalas-Tramullas, Problem-based learning in telecommunications: internship-like course bridging the gap between the classroom and industry, INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING EDUCATION, Vol. 51, No. 2, pp. 110 - 120, Apr, 2014
 18. Salom, M. Mijić, J. Ćertić, D. Šumarac Pavlović, B. Despot, Subjective evaluation and an objective measure of a church bell sound quality, APPLIED ACOUSTICS, Vol. 85, pp. 97 - 105, Nov, 2014
 19. D. Šumarac Pavlović, M. Mijić, D. Mašović, The influence of proscenium boxes on acoustic response in historical opera halls, JOURNAL OF THE ACOUSTICAL SOCIETY OF AMERICA, Vol. 138, No. 3, pp. 1533 - 1536, Sep, 2015
 20. M. Vojnović, M. Mijić, D. Šumarac Pavlović, Transfer Characteristics of Vocal Tract Closed by Mask Cavity, ARCHIVES OF ACOUSTICS, Vol. 43, No. 2, pp. 307 - 311, May, 2018
 21. M. Mijić, D. Šumarac Pavlović, "Acoustic Resonators in Serbian Orthodox Churches", poglevlje u knjizi "Collected Papers in Building Acoustics: Room Acoustics and Environmental Noise
 22. D. Šumarac Pavlović, M. Mijić, Elektroakustika, ETF, 2017
 23. M. Mijić, A. Radivojević, D. Šumarac Pavlović, M. Jovanović Popović, D. Ignjatović, A. Rajčić, “Chapter 22: Serbia”, poglavlje u knjizi: “Building acoustics throughout Europe Volume 2: Housing and construction types country by country“, COST Action TU0901, 2014

 

 

Драгана Шумарац-Павловић је рођена је 1967. године. Завршила је Електротехнички факултет у Београду 1993. године, где је магистрирала 1996. године и докторирала 2007. године. Редовни је професор на Електротехничком факултету у Београду од 2018. године. Као гостујући професор учествује у настави на Архитектонском факултету за област акустичког дизајна и звучне заштите , на Универзитету уметности у Београду, Факултет драмских уметности, Катедра за дизајн звука, на основним и мастер студијама и на Универзитету Уметности у Београду, Факултет музичких уметности на мастер студијама, модул Музичка режија.

Основне области научног и стручног рада обухватају област акустичког дизајна просторија, пројектовање звучне заштите, пројектовање аудио система као и области везане за обраду аудио сигнала, анализу, синтезу и препознавање говорних и музичких сигнала.

Руководила је израдом 6 докторских дисертација на Електротехничком факултету из области акустике просторија, звучне заштите, препознавања и обраде говорних сигнала и примене техника вештачке интелигенције у области звучне заштите.

Драгана Шумарац Павловић је до данас објавила у међународним часописима са SCI листе 21 рад, на међународним конференцијама 35 радова (3 по позиву), два поглавља у књигама штампаним у иностранству, 72 рада на домаћим конференцијама, од тога три по позиву и 1 рад у домаћем часопису. Објавила .је 2 уџбеника из области акустике.

Драгана Шумарац Павловић је била по позиву аутор или коаутор акустичког дизајна значајнијих грађевинских објеката у региону.

Драгана Шумарац Павловић је учествовала као коаутор у више мултимедијалних пројеката међу којима су: стална изложба "Свет звука" на Коларчевом народном универзитету, изложба "Со(л)" на манифестацији Марибор 2012 европска престоница културе - представник Београда, изложба "Звук - лекција прва", галерија HUB12, Београд.

 

Е-пошта

dsumarac@etf.rs