Јелена Митровић

Ванредни професор

Менторство

Мастер академске студије

  • Краткометражни играни филм "Млеко", Чарна Вучинић, 21.06.2021.
  • Кратки играни филм "Шећерна вуна", Милош Блажин, 23.10.2019.
  • Краткометражних документарни филм "Мандорла", Amira Al Hajjar, 31.10.2018.
  • Краткометражни играни филм "Пелоид", Маја Кецојевић, 29.06.2018.