др Милена Стефановић

Доцент

Биографија

Катедра

Продукција и менаџмент у позоришту, радију и култури

 

Предмети

Увод у менаџмент

Стратегијски менаџмент и маркетинг

Економика културе

 

Образовање

Филозофски факултет, Катедра за филозофију, основне студије, дипломирани филозоф, 2003.

Универзитет Луиђи Бокони, Милано, Мастер менаџмента, 2006.

Факултет драмских уметности, Продукција и менаџмент у позоришту, радију и култури, Доктор наука, 2018.

 

Уметничка односно научно-истраживачка област

Научна област Менаџмент и студије културе  

 

Научно-истраживачки рад

Одабрани радови:

 • Стефановић М. Драгићевић Шешић М, "The Ethics and Aesthetics of Museum Practices in Serbia During the Pandemic and The Digital Turn“, The IPSI Transactions on Internet Research, Volume 17 Number 2, pp. 34-44. 2021.
 • Стефановић М. Драгићевић Шешић М. Theatre production and cultural policy during the pandemic: Leadership and memory narratives. European Journal of Cultural Management and Policy (ENCATC), 2022.
 • Стефановић М. Фестивали и културна политика, Између државе благостања и неолиберализма, Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti, br 34, 2018.
 • Стефановић М, Цветићанин П., Against Embellishments: for Long-term Mechanisms of Cultural Cooperation in South-East Europe, Civil Society Forum of the Western Balkans, Berlin Process Summit, Poznan, Poland, 2019.
 • Стефановић М. Performance Management in culture – Popular in theory, difficult in practice, Eds Wroblewsky, Pikiewicz, Liu: Cultural Management: From Theory to Practice. London Scientific, 2018
 • Стефановић М. Creative Entrepreneurship in No Man’ s Land: Challenges and Prospects for a Metropolitan Area and Smaller Communities, E. Innerhofer et al. (eds.), Entrepreneurship in Culture and Creative Industries Springer International Publishing, 2018
 • Стефановић М.Festivali i kulturna politikа, Zbornik Fakulteta dramskih umetnosti, br 34, Institut FDU, Beograd, 2018.
 • Стефановић М. Докторска дисертација: Принципи Новог јавног менаџмента у култури: инструмент развоја или стандардизације, 2017.
 • Стефановић М. Драгићевић Шешић М., Leadership styles and values: the case of independent cultural organizations, Cultural Management: Science and Education (CMSE) 1 No. 1, Berlin: Logos Verlag Berlin GmbH, p. 29-37.
 • Стефановић М. Драгићевић Шешић М., Organizational trauma – types of organizational forgetting in the case of Belgrade theatres, Etnoantropološki problemi (Issues in Ethnology and Anthropology) no. 2, Belgrade: Faculty of Philosophy of the University of Belgrade, p. 621-640. http://www.anthroserbia.org/Content/PDF/Articles/fbc0162ffd1744feaee99294a2579aa2.pdf
 • Стефановић М. Драгићевић Шешић М. Activism as a leadership style: an independent cultural organization in a troubled context, Forum Scientiae Oeconomia, Volume 5 Special issue No. 1: Culture management: social and marketing aspects, Dąbrowa Górnicza: Wydawnictwo Naukowe Akademii WSB, p. 35-42, 2017.
 • Стефановић М. Популарна култура и етика – Студија случаја телевизијских серија „Доушници“ и „Треме“, часопис Култура, Завод за проучавање културног развитка, 216, 64-78, 2017.
 • Стефановић М., Аспекти манипулације наративом у ТВ реклами – студија случаја Неспресо Медијски дијалози, IX/25, 127-141, Подгорица, 2016.
 • Стефановић М., Нови јавни менаџмент и позориште, Зборник радова Факултета драмских уметности, бр 24, str. 183-197. 2014.
 • Стефановић М, Драгићевић Шешић М. How theatres remember: Cultures of Memory in Institutionalized systems. Culture, Centre for culture and cultural Studies, Skopje, n. 4, p. 11-30, 2014.

 

 

Конференције и стручни скупови:

 

Форум цивилног сектора у оквиру Берлинског процеса и Самита Западног Балкана, стручна група о регионалној културној сарадњи, Познањ, Пољска, 2019.

Платформа за развој активности и мера културне сарадње и размене у Југо-источној Европи, Европска служба иностраних послова и Гете Институт, Сарајево, 2019.

Учешће на стручном скупу "Нормализација односа Приштине и Београда", у организацији Конрад Аденауер фондације и Центра за регионалну безбедност и сарадњу (РЕСЕКО), панел о аспектима нормализације у сектору културне и уметничке сарадње, Врњачка бања, 2023.

Стефановић М., Драгићевић Шешић М. Научна конференција 11th Annual ENCATC Education and Research Session, 2020

Стефановић М, Научна конференција: Популизам и медији, ФДУ и ФПН, 2017.

Стефановић М. Научна конференција: Перспективе развоја националних културних политика у контексту Европске Уније. Институт за развој и међународне односе, ИРМО, Загреб, 2017.

Научна конференција: Битеф и културна дипломатија, улога фестивала у међународној културној сарадњи, 2016.

Научна конференције: Reinvestigating culture in arts, humanities and social sciences, Сингидунум, Београд, 2016.

Стефановић М. Научна конференција „Networked culture" 20th ENCATC Annual Conference, London, 2012

Стефановић М, Young Policy Researchers Forum, ENCATC, Goldsmiths University, London, 2012

 

 

Др Милена Стефановић је доцент на Катедри за менаџмент и продукцију у позоришту, радију и култури на групи предмета из области менаџмента.

Поседује више од петнаест година професионалног менаџмент искуства из приватног и цивилног сектора, као и развијене компетенције и практичног знања из процеса заговарања, међународних односа и јавне дипломатије, као и регионалне сарадње кроз развој мрежа и програма обуке за јачање капацитета јавне администрације у региону Западног Балкана.

Учествује у раду Форума за културу, Европског покрета у Србији, где  је од 2015-2019. обављала функцију потпредседнице.

Алумни представник генерације 2006, Универзитета Луиђи Бокони, учествовала  у планирању развоја Мастер програма Менаџмента у администрацији и међународним односима,у Милану.

Као ментор, учествује у раду алумни мреже Европског фонда за Балкан (Бее ЕФБ Алумни).  

Од 2019 један од потписника иницијативе и друштвеног покрета „Дубока адаптација“ http://iflas.blogspot.com/2021/02/over-500-sign-scholarswarning-on.html