мр Миодраг Медиговић

Редовни професор

Биографија

Катедра

Монтажа

 

Предмети

Дигитална нелинеарна монтажа  (ОАС)

Дигитална обрада слике у монтажи (ОАС)

Монтажа интерактивних аудиовизуелних форми (ОАС)

Монтажа савремених аудиовизуелних форми (МАС)

 

Образовање

Дипломирани филмски и телевизијски монтажер

Магистар (Филмологија – Теорија филма)

Vancouver Film School – Computer multimedia authoring

 

Уметничка односно научно-истраживачка област

Филмска и телевизијска монтажа

 

Научно-истраживачки рад

Учествовао у неколико међународних семинара и пројеката као што су: Темпус пројекат ЕУ под називом ADAM (2005), затим, пројекат The Rivers под покровитељством CILECT-a и UNESCO-a (2007) и Темпус пројекат StudAVP (2013-2016), чији je био креатор и главни координатор.

 

Чланство у уметничким / научним организацијама

2012-2015. Рецезент при Комисији за акредитацију РС

2015-2018. члан Сената Универзитета уметности у Београду

2020-2022. члан Савета Универзитета уметности у Београду

од 2022. руководилац Катедре монтаже

 

 

Од 1988. год. континуирано ради на различитим стручним пословима у филмској и ТВ продукцији, у различитим жанровима (тв рекламе, тв серије, документарни и играни филмови). Сарађивао са истакнутим домаћим филмским и телевизијским ствараоцима као што су: Крсто Шканата, Пуриша Ђорђевић, Љубиша Самарџић, Влада Перовић, Дарко Бајић, Андрија Ђукић, и други. Неки од пројекта на којима је радио су: ”Најбоље године” (ТВ серија); ”Лане моје” (Еуросонг такмичење); ”Јесен стиже Дуњо моја” (ТВ серија); ”Бледи месец” (играни филм); ”Гледај ме” (играни филм); ”Чекај ме ја сигурно нећу доћи” (играни филм); ”На лепом плавом Дунаву”(ТВ серија); ”Заједно” (играни филм); ”Мој занат”(док. филм) итд.

Професионалну активност не ограничава искључиво на област монтаже већ се бави и дигиталном обрадом слике и колор корекцијом.

Дугогодишњи je предавач на Интердисциплинарним докторским студијама Униврзитета уметности у Београду, на групи за Дигиталну уметност. Од 2011-2013. предавао на истим студијама на групи за Вишемедијску уметност.

Дужи низ година био гостујући предавач на Академији умјетности, у Бањојлуци, где је  водио групу за телевизијску монтажу као и на Факултету драмских умјетности у Цетињу, где je предавао на групи за ФТВ режију.

Објавио више текстова у различитим стручним и популарним часописима. Oбјавио уџбеник ДИГИТАЛНИ ФИЛМ (Институт ФДУ, 1999). Kоаутор књигe: ПОП СПИРА И ПОП ЋИРА, (Институт за филм, 2001.) и ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ФИЛМ И АЛТЕРНАТИВНА ОПРЕДЕЉЕЊА (Фестивала југословенског документарног и краткометражног филма, Београд, 2002). Рецензент књиге ФИНИ РЕЗОВИ - уметност европске филмске монтаже (превод), Sirius Production, 2011.год. Преводилац и уредник књиге ИЗАБРАНИ ДУБЛОВИ - филмски монтажери о филмској монтажи, Институт за позориште, филм, радио и телевизију ФДУ, 2014. год.

Менторство

Мастер академске студије

  • Стереоскопски 3Д филм "Горчина", Немања Суботић, 08.06.2023.