др Мирјана Николић

Редовни професор

Биографија

Катедра

Менаџмент и продукција позоришта, радија и културе

 

Предмети

Основе радио продукције (ОАС)

Радио продукција (ОАС)

Истраживање публике и маркетинг радија (ОАС)

Савремена медијска продукција – нови облици пословања и продукције садржаја  (ОАС)

Менаџмент електронских медија 2 (МАС)

Савремени менаџмент медија (ДАС)

Медијска политика и менаџмент медија (ДАС)

Етика медија (ДАС)

 

Образовање

Факултет драмских уметности (основне, магистарске студије и докторат)

 

Уметничка односно научно-истраживачка област

Менаџмент медија, Студије медија, Медијска продукција, Етика медија

 

Научно-истраживачки рад

Аутор је три књиге: Етар над Београдом (1999), Радио у Србији (1924 – 1941) (2006), Радиодифузија у Србији током другог светског рата (2009) и радова:

“The Mediatization and Culturalization of Populist Political Communication” (2020) са М. Драгићевић Шешић Cultural Management: Science and Education, Publisher: Logos Verlag Berlin, issue, vol. 4;

„Београд 202 - дерегулација и либерализација у окриљу социјалистичког Система” (2019), Култура бр. 165, Београд: Завод за проучавање културног развитка,

„Јавни РТВ сервис у Србији – пред изазовима политичких притисака и финансијске одрживости (2018) Медијска култура, Никшић, Дубровник, Нови Сад.

 „Полифонијска унисоност интеренета као медија масовне самокомуникације“ (2017), Медијски дијалози 27,28, Подгорица.

„Impact of the legislative misures by Republic od Serbia on Establishing and operating student elecronic media“ (2016)

”Музички програми окупацијског Радио Београда (Sender Belgrad) током Другог светског рата. Од ескапизма до врхунских уметничких домета” (2015), у: Ивана Медић (ур.), Радио и српска музика, Београд: Музиколошки институт САНУ, 2015.

"The Art of Radio Drama as a Representation of the Holocaust: Searching in Ashes by Djordje Lebovic and Boda Markovic" (2014).

„Технолошки развој - промотер или кочничар демократског развоја друштва (2011), Зборник Матице српске за друштвене науке, број 134 (1/2011)

„Етика медија – између личне, професионалне и друштвене одговорности“ (2010), Култура  број 127.

 

МОНОГРАФИЈЕ:

•   Николић, Мирјана (2009), Радиофонија у Србији током Другог светског рата Ратни Радио Београд – Sender Belgrad, Бранка Вуковић (ур.) Београд: РДУ РТС, Радио Београд, стр. 5-111. ИСБН 978-86-81733-83-7.

•   Николић, Мирјана (2006). Радио у Србији 1924 – 1941, Београд: Задужбина Андрејевић, ИСБН 86-7244-482-5).  

•   Николић, Мирјана (1999). Етар над Београдом, Београд: Млади истраживачи Србије. 

 

 

МЕЂУНАРОДНИ ТЕМАТСКИ ЗБОРНИЦИ

 • Nikolic, Mirjana: (2016) “Impact od the legislative misures by Republik of Serbia on Establishing and operating student electronic media”, in On student and University Broadcasting,  TEMPUS project StudAVP, Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, ISBN 978-86-499-0213-8
 • Николић, Мирјана (2016) „Сензационализам и популизам versus друштвена одговорност електорнских медија“, Медијски дијалози бр. 24, вол. IX, Подгорица: Издавачки медијски центар – Подгорица, стр. 99-116, ИССН 1800-7074
 • Николић, Мирјана (2016) “(Ре)конструкија сећања у наративима тв серија Више од игре (1977) и Монтевидео, Бог те видео (2012)”, у Даковић Н, Рогач Мијатовић Љ. и Николић М. (ур.) Зборник радова са националног научног скуп са међународним учешћем Медијска археологија, Београд: Институт ФДУ
 • Nevena Daković, Ljiljana Rogač Mijatovič, Mirjana Nikolić (2015) „From dissonance to resilence: the heritage of Belgrade`s Staro Sajmište“ in Theory and Practice in Heritage and Sustainability (eds.) Elizabeth Auclair and Graham Fairclough (2015) London: Routledge, pp. 190-202.
 • Nikolić, Mirjana (2014) "The Art of Radio Drama as a Representation of the Holocaust: Searching in Ashes by Djordje Lebovic and Boda Markovic", u Daković N. (ur.) Representation of the Holocaust in the Balkans in Arts and Media, Beograd, str. 49-53, ISBN 978-86-82101-54-3
 • Николић, Мирјана (2014), „Одрживи развој медија као претпоставка одрживог развоја друштва“, у Драгићевић Шешић М, Николић М. и Рогач Мијатович Љ. (ур.) Зборник радова са националног научног скуп са међународним учешћем Култура и одрживи развој у доба кризе, УУ/Институт ФДУ, Београд, стр. 119-133, ИСБН 978-86-82101-53-6.

 

 

ДОМАЋИ ТЕМАТСКИ ЗБОРНИЦИ

 • Николић, Мирјана (2019) „Моћ грађана – од партиципације у креирању садржаја до медија цивилног сектора“, Зборник радова Медији цивилног друштва као алтернатива медијском популизму, сензационализму и лажним вестима, Нови Сад: УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ, ИСБН 978-86-6065-514-3, УРЛ хттп://дигитална.фф.унс.ац.рс/садрзај/2019/978-86-6065-514-3, стр. 25-38.
 • Николић, Мирјана (2018) „Пројектно финансирање медија – законски концепт и спорна реализација”, Зборник Веродостојни радио, ур. Раде Вељановски, ФПН, Београд.
 • Николић, Мирјана (2017) „Шекспирове драме на програмимам Радио Београда“, Постконференцијски Зборник Шекспир и трансмедијалност, ФДУ, Београд, стр. 123-137.
 • Николић, Мирјана (2015) „Етичност и професионалност тв извештавања у кризним ситуацијама – поплаве у Србији 2014. године“, у Раде Вељановски (ур.) Индикатори професионалног/непрофесионалног понашања новинара и медија, Београд: ФПН, 2015, стр. 109-124, ИСБН 978-86-84031-90-9.
 • Николић, Мирјана (2015) ”Музички програми окупацијског Радио Београда (Sender Belgrad) током Другог светског рата. Од ескапизма до врхунских уметничких домета”, у: Ивана Медић (ур.), Радио и српска музика, Београд: Музиколошки институт САНУ, 2015, стр. 31-49, ISBN 978-86-80639-24-6
 • Николић, Мирјана (2014), „Телевизија у сећању – сећање на телевизију: 55 година Телевизије Београд“, у  М. Николић (ур.) Зборник радова са научног скупа менаџмент драмских уметности и медија - изазови 21. века, Институт ФДУ, Београд, стр. 129 – 141, ИСБН 978-86-82101-49-9
 • Николић, Мирјана (2013) „Деспектакуларизација прошлости – сећање и заборав српских јавних медија“, Зборник радова  са пројекта (хттп://њњњ.фду.еду.рс/уплоадс/уплоадед_филес/_цонтент_стране/2013_мирјана_николиц.пдф)
 • Николић, Мирјана (2012), „Радио у новим технолошким условима – инфлација продукције и дефлација квалитета“, у Раде Вељановски (ур.) Радио-дифузија у Србији – садашњост и будућност, Београд: Факултет политичких наука.
 • Николић, Мирјана (2011), “Српски медијски пејзаж десет година после – драма утопије и дистопије”, у Даковић Н. и Николић М. (ур.) Зборник радова Факултета драмских уметности 18 - Образовање, уметност и медији у процесу европских интеграција 2, Београд: Институт за позориште, филм, радио и телевизију ФДУ, стр. 115-146, ИССН 1450-5681, ИСБН 978-86-82101-40-6
 • Николић, Мирјана (2011), “Трансформација медијског система у Србији (2000-2011) – између добрих законских решења и њихове лоше имплементације”, Зборник Веродостојност медија домети медијске транзиције, Раде Вељановски (ур.), Београд: Факултет политичких наука Београдског универзитета и Чигоја штампа, стр. 53-66, ИСБН 978-86-7558-869-6

 

 

МЕЂУНАРОДНИ ЧАСОПИСИ

 • Dragićević Šešić, Milena; Nikolić, Mirjana (2020)  The Mediatization and Culturalization of Populist Political Communication, Cultural Management: Science and Education, Publisher: Logos Verlag Berlin, issue, vol. 4, pp. 73-85, ISSN 2512-6962
 • Николић, Мирјана (2018) Јавни РТВ сервис у Србији – пред изазовима политичких притисака и финансијске одрживости, Медијска култура, Никшић, Дубровник, Нови Сад.
 • Николић, Мирјана (2017) „Полифонијска унисоност интеренета као медија масовне самокомуникације“, Медијски дијалози број 27/28, Подгорица, стр. 201-212.
 • Николић, Мирјана (2016) „Сензационализам и популизам вс. друштвена одговорност електорнских медија“, Медијски дијалози број 24, Подгорица, стр. ИССН 1800 7074.
 • Николић, Мирјана (2014) „Етички изазови и виртуелна моћ друштвених мрежа“, Медијски дијалози број 20, Подгорица, ИССН 1800 7074.
 • Николић, Мирјана (2013) “Медијска концентрација – изазов плурализму медија.  Медијска култура број 4, Дубровник, Никшић, Нови Сад: Цивилни форум, пп. 103-116, ИССН 1800-8577.
 • Николић, Мирјана (2012) „Етика медија у загрљају медијског сензационализма“, регионални часопис, Медијска култура број 3, Дубровник, Никшић, Нови Сад: Цивилни форум, пп. 9 - 22 ИССН 1800-8577.
 • Николић, Мирјана (2012) „Reality show  – конструкција или симулација стварности“, Медијски дијалози број 12, Подгорица, стр. 31 – 41, ИССН 1800 7074
 • Николић, Мирјана (2011), “Корегулација и медијска писменост – друштвена одговорност медија”, Медијска култура број 2, Међународни (регионални) научно стручни часопис, Дубровник, Нови Сад, Никшић, Мостар: НВО Цивилни форум, стр. 61-74, ИССН 1800-8577
 • Николић Мирјана (2011), „Технолошки развој - промотер или кочничар демократског развоја друштва (Триво Инђић: „Технологија и културни идентитет“, Службени гласник, Београд, 2009.)“, Нови Сад: Зборник Матице српске за друштвене науке, број 134 (1/2011), стр. 176 – 180, ИССН 0352-5732
 • Николић Мирјана (2010) „Говор мржње у функцији националне хомогенизације или деградације различитости“, Медијска култура, број 1, Никшић/Подгорица/Дубровник, ИССН 1800-8577

 

 

ДОМАЋИ НАУЧНИ ЧАСОПИСИ

•   Ћирић, Уна, Николић, Мирјана (2020) „Почеци грађанског новинарства и комерцијалних медија у Србији: 50 година радија Студио Б“, Зборник радова ФДУ бр. 38, ФДУ, Београд

•   Николић, Мирјана (2019) „Београд 202 - дерегулација и либерализација у окриљу социјалистичког Система”, Култура бр. 165, Београд: Завод за проучавање културног развитка, ДОИ­10.5937/култура1965285Н, УДК­316.774/.775:654.191(497.11)”1969/...” оригиналан­научни­рад, стр. 285-304

•   Николић, Мирјана (2016) „Зборник радова Факултета драмских уметности – јуче, данас... сутра“, Зборник радова ФДУ бр. 30, ФДУ, Београд, стр. 53-62.

•   Николић, Мирјана (2017) „Трезор-и колективног и индивидуаланог медијског сећања“ Зборник радова ФДУ бр. 31/32, ФДУ, Београд,

•   Николић, Мирјана (2017) „Компаративна анализа етичких кодекса јавних радиодифузних сервиса на простору Балкана“, ЦМ Магазин тематски број Етички стандарди у новинарству, ФПН, Београд, вол. 12, Бр. 40 (2017), стр. 119-143.

•   Николић, Мирјана (2015) „Зборник радова Факултета драмских уметности – јуче, данас… сутра”, Зборник радова ФДУ бр. 30, Београд: Институт за позориште, филм, радио и телевизију ФДУ, 2016, стр. 55-63.

•   Николић, Мирјана (2015) „Улога радиофоније у свакодневном животу Београда током Другог светског рата, 1941-1944“ Зборник радова ФДУ бр. 28, Београд: Институт за позориште, филм, радио и телевизију ФДУ, 2015, стр. 143-163

•   Никола Маричић, Мирјана Николић (2015): „Медији у ванредним ситуацијама – Извештавање српских медија о поплавама у мају 2014. године“, Зборник радова ФДУ бр. 27, Београд: Институт за позориште, филм, радио и телевизију ФДУ, 2015, стр. 225-242.

•   Николић, Мирјана (2014) „Сећање српске штампе на Први светски рат: дневни лист Политика”, Зборник радова ФДУ бр. 25-26, Београд: Институт за позориште, филм, радио и телевизију ФДУ, стр. 253-275 , ИССН 1450-5681.

•   Николић, Мирјана (2013) „Звезде српских радио програма – celebrity vs. personality“, Зборник радова ФДУ бр. 23, Београд: Институт за позориште, филм, радио и телевизију ФДУ, стр. 83-102

•   Николић, Мирјана (2012) „Памћење јавних медија: од истраживања прошлости до обликовања идентитета“, Зборник радова Факултета драмских уметности број 21, Београд: Институт за позориште, филм, радио и телевизију ФДУ, стр. 401 – 417, ИССН 1450-5681 

•   Николић, Мирјана (2011), “Од стручно-уметничког предмета Радио продукција до целовите области менаџмент медија”, Зборник радова Факултета драмских уметности број 19, Београд: Институт за позориште, филм, радио и телевизију ФДУ, стр. 115-123, ИССН 1450-5681 

•   Николић, Мирјана (2011), “Револуција versus Еволуција – Трансформација српских електронских медија у кључу европских интеграција”, Изазови европских интеграција 17, Београд: Службени гласник, стр. 79 – 95, ИССН 1820-9459

 

 

КОНФЕРЕНЦИЈЕ, НАУЧНИ СКУПОВИ

 • Учешће на конференцији „Нови хоризонти културе, уметности и медија у дигиталном окружењу, са радом „Поверење у медије у дигиталном окружењу“, ФДУ, Београд, 12-14. септембар 2019.
 • Учешће на конференцији „Медији и јавне политике - између прокламованог и праксе“, са радом: „ЈУТЈУБЕРИ – партиципативност између забаве, активизма и профита“, 24. мај 2019, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду, Србија, 
 • Припрема и реализација пројекта „Отворен приступ звучном наслеђу - дигитални аудио-архив ФДУ“ који је обезбедио  дигиталну трансформацију, чување, а потом и отворен приступ аудио садржајима који су настали у оквиру наставних процеса на Факултету драмских уметности.
 • „Шекспирове драме на програмимам Радио Београда“, Међународна конференција Шекспир и трансмедијалност, 1. и 2. децембар 2016, Факултет драмских уметности, Београд
 • „How should the media respond to populist challenges?“, MC Meeting, Joint Meetings Action Conference and Workshop, COST Project, Action IS1308, Univerzitet Pariz 1 Panteon Sorbona, Pariz (Université Paris 1 Pantheon Sorbonne, Paris), 23-25. mart 2017. godine
 • • „Полифонијска унисоност интеренета као медија масовне самокомуникације“, Међународни научни скуп X Црногорски медијски дијалози, 26-28. мај 2017. године, Тиват, Црна Гора
 • • „Пројектно финансирање медија – законски концепт и спорна реализација“, 8. регионална научна конференција Веродостојност медија – однос финансирања и садржаја, 20-22. октобар 2017, Београд, Факултет политичких наука
 • • „Медијска неписменост младих као део популистичке политичке стратегије“, Међународна Конференција Медији, популизам, демократија, 9. и 10. новембар 2017, Факултет драмских уметности, Београд
 • Nikolić MirjanaRegulacija javnog novca u medijskoj sferi” (moderator), Conference Speak-Up! Follow-up - U susret savremenoj medijskoj politici, Beogradu, 17-18. novembra 2016, Beograd, TACSO P2P Program EU i Odeljenje za medije Misije OEBS-a u Srbiji, uz podršku Delegacije EU u Srbiji
 • Nikolic, Mirjana: “Impact of the legislative misures by Republic of Serbia on Establishing and operating student electronic media”, Conference Legislative and the Productional Models Of University And Student Radio and Television Broadcasting", 17. Novenbar, 2016. Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu.
 • Николић, Мирјана: „Капацитети радио драме у трансмедијалном приповедању – Шекспирова дела на програмима Радио Београда”, Научни скуп Шекспир и трансмедијалност, 1. и 2. децембар 2016, ФДУ, Београд
 • Николић, Мирјана: „Сензационализам и популизам versus друштвена одговорност електорнских медија“, Међународни научни скуп  IX ЦРНОГОРСКИ МЕДИЈСКИ ДИЈАЛОЗИ: Информација – роба или људско парво?, Игало, Црна Гора, 27-29. мај 2016. године
 • Николић, Мирјана „Етичност и професионалност тв извештавања у кризним ситуацијама – поплаве у Србији 2014. године“, излагање на Научној конференцији „Индикатори професионалног/непрофесионалног понашања новинара и медија и могућности за побољшање стања”, Факултет политичких наука, 23. октобар 2015. године
 • Nikolić, Mirjana „Radio Belgrade Music programs under German occupation, Serbia (1941-1944)“ International Conference „Music under German Occupation, 1938-1945: Complicity and Resistance". Manchester, GB, 30th March to 1st April 2015. .
 • Николић, Мирјана: “Конструкција или реконструкија сећања у наративима тв серија Више од игре (1977) и Монтевидео, Бог те видео (2012)”, Међународна конференција Медијска археологија, ФДУ, Београд, 29-30. октобар 2015.
 • Николић, Мирјана (2014) „Музички садржаји у програму Радио Београда (Sender Belgrad) током другог светског рата – од ескапизма до врхунских уметничких домета“, НАУЧНИ СКУП СА МЕÐУНАРОДНИМ УЧЕШЧЕМ Радио као стуб развоја српске и југословенске музиèке културе и уметности, Музиколошки институт САНУ, Београд, 11.13. децембар 2014.
 • Nikolić, Mirjana (2014), „The Art of Radio drama as a representation of the Holocaust: Searching in ashes by Djordje Lebovic&Boda Markovic, Radio Beograd (1985)”, Conference Representation of the Holocaust in the Balkans in the Arts and Media, Belgrade, 2nd  and 3th October 2014.
 • Николић, Мирјана (2014), „Одрживи развој медија као претпоставка одрживог развоја друштва“, уводно излагање на Националном научном скупу са међународним учешћем Култура и одрживи развој у доба кризе, Универзитет уметности у Београду, Београд 27. и 28. март 2014.
 • Николић, Мирјана (2013), „Телевизија у сећању – сећање на телевизију: 55 година Телевизије Београд“, Националног научног скупа са међународним учешћем ”Менаџмент драмских уметности и медија – изазови 21. века“, Београд, ФДУ, 10. и 11. новембар 2013.
 • Nikolić, Mirjana (2013), „Remembering and forgetting as a strategy of media policy: 1991 – 2012“, Međunarodna konferencija „Kultura sećanja“ (Annual Conference “Cultural Memory”), Skopje, 5. i 6. septembar 2013, Skopje, Republika Makedonija.
 • Николић, Мирјана (2012), „Reality show  – конструкција или симулација стварности“, Међународни научни скуп В ЦРНОГОРСКИ МЕДИЈСКИ ДИЈАЛОЗИ, Цетиње, Црна Гора, од 11. до 13. мај 2012. 
 • Николић, Мирјана (2012), „Радио у новим технолошким условима – инфлација продукције и дефлација квалитета“, Научна конференција Радиодифузија у Србији - садашњост и будућност, Центар за медије и медијска истраживања Факултета политичких наука, Београд, 23. јун 2012.
 • Николић, Мирјана. (2012). „Етички изазови и виртуелна моћ друштвених мрежа“, 8. годишња међународна конференција Дани медија, 16. и 17. новембра 2012. године са темом Економска, полиитчка и комуникацијска моћ друштвених медија ((Economic, political and communicational power of the social media, 8th Dubrovnik Media Days, Annual Conference, November 16 -17, 2012)
 • Николић, Мирјана. (2012). „Комуникацијско сећање српских електронских медија – сећање на “деведесете” као рефлексија заборава петооктобарских промена“, излагање у оквиру панел дискусије под наслову „ПЕРФОРМАНС  /И/  СЕЦАЊА“, 8. 11. 2012. године, у оквиру Међународне конференције Уметник извођачких уметности – од улоге побуњеника до улоге звезде у свету познатих, Београд, Дом омладине Београд, од 8. до 10. новембра 2012. године.
 • Николић, Мирјана (2011), „Транзиција медија у Србији – европски законски стандарди и српска анти-утопијска реалност”, Регионална научна конференција Веродостојност медија – домети медијске транзиције, сесија: Медијска регулатива – усаглашеност са европским стандардима и праксом, Београд: Факултет политчких наука, 17. и 18. јун 2011. 
 • Николић, Мирјана (2011), “Дуална улога музичких фестивала и популарне музике у Србији - од промоције националног идентитета до националног помирења” ,Међународна конференција Менаџмент културе и медија у друштву знања - сесија Идентитет и сећање: транскултурални текстови драмских уметности и медија (Србија 1989- 2014), Београд, 10. новембар 2011.

 

УРЕДНИЧКИ РАД:

 • Уредник Зборника радова ФДУ 21, 22 (2012); 23, 24 (2013); 25/26, (2014); 27, 28 (2015); 29, 30 (2016) и 31, 32 (2017)
 • Daković, Nevena, Nikolić, Mirjana, Rogač Mijatović, Ljiljana: (2016) MEDIA ARCHAEOLOGY Memory, Media and Culture in the Digital Age / MEDIJSKA ARHEOLOGIJA Sećanje, mediji i kultura u digitalnom dobu, Beograd, 2016.
 • Recenzija postkonferencijski Zbornik Representation of the Holocaust in the Balkans in the Arts and Media (2014), Institut za pozorište, film, radio i televiziju FDU i Diskurs, Beograd
 • Рапајић, Светозар (2013) „Драмски текстови и њихове инсценације“, Институт за позориште, филм, радио и телевизију ФДУ, Београд. (ур. Мирјана Николић)
 • Даковић, Невена, Николић, Мирјана (2011) Образовање, уметност и медији у процесу европских интеграција 2, Београд: ФДУ, ИССН 1405681, ИСБН 978-86-82101-40-6 
 • Даковић, Невена. Николић, Мирјана (2008) Образовање, уметност и медији у процесу европских интеграција, Београд: ФДУ, ИСБН 978-86-82101-37-6 
 • Драгићевић Шешић, Милена; Николић, Мирјана; Рогач Мијатовић, Љиљана (2014) Зборник радова Међународна научна конференција Култура и одрживи развој у доба кризе, Београд: Универзитет уметности у Београду, Факултет драмских уметности, ISBN 978-86-82101-53-6.
 • Даковић, Невена, Николић, Мирјана, Рогач Мијатовић Љиљана (2016) Зборник радова Међународне научне конференције Медијска археологија, Београд: ФДУ.
 • Веселиновић, Драган (2018) Како су рекламе промениле филмски језик, ФДУ, Београд (ур. Мирјана Николић

 

 

др Мирјана Николић (1966, Београд), дипломирала је, магистрирала (2001) и докторирала (2008) на Факултету драмских уметности. Током и по завршетку студија сарађивала је у припреми и реализација пројеката Музичке продукције РТБ, а потом и програма Радио Београда - Први програма, Београд 202, Музички радио 101 и Радио Политике.

Од 1994. године ангажована је на Факултету драмских уметности у статусу сарадника да би 2011. године била изабрана у звања редовног професора.  

Конципирала је и учетвовала у реализацији пројеката међународне Летње школе Универзитета уметности и то: Панчево (2004), Мокра Гора (2005) и Пирот (2006), као и у припреми програмског елабората Радио Новости за потребе конкурса Републичке радио-дифузне агенције, 2006.

У периоду од 2002. до данас ангажована је на научно-истраживачким пројектима: Медији и образовање, Медијска репрезантација српског националног и културног идентитета, Уметност и медији у функцији европских интеграција и Идентитет и сећање: транскултурални текстови драмских уметности и медија...

Током досадашње каријере обављала је низ значајних послова и функција на ФДУ и УУ: шеф катедре за Менаџмент и продукцију (2010-2016); директор Института за позориште, филм, радио и телевизију ФДУ (2011-2017); председавајућа Научног већа ФДУ (2010-2016); члан Савета ФДУ (2016-2019); члан радне групе Министартсва просвете за израду стратегије високог образовања, проректор УУ (2017-2020), а од јануара, 2020. в.д. ректора УУ.

Добиница је Годишњe наградe Факултета драмских уметности (2003), Сребрнe медаљe Универзитета уметности (2003) и Великe плакетe УУ са повељом (2016).

Менторство

Мастер академске студије

 • Специфичност менаџмента кабловске телевизије на примеру Телевизије "Нова", Данијела Лазовић, 30.10.2023.
 • Организација дописничке службе и њена улога у раду редакција информативног програма ТВ станица, Тијана Вучиновић, 30.10.2023.
 • Могућности интегрисања медијског описмењавања у образовни систем Републике Српске, Соња Ђурић, 17.10.2023.