Младен Чуданов

Биографија

Катедра

Сарадник ФДУ

 

Предмети

Организација пословних система и пословни модели у дигиталној економији (ФДУ)

 

Образовање

2010. доктор техничких наука

2006. магистар техничких наука

2002. дипломирани инжењер организације за информационе системе

 

Уметничка односно научно-истраживачка област

Организација пословних система

 

Уметнички рад и истраживање

Аматерски

 

Научно-истраживачки рад

  1. Čudanov, M., Jaško O. and Săvoiu G., 2012, Public and Public Utility Enterprises Restructuring: Statistical and Quantitative Aid for Ensuring Human Resource Sustainability. Amfiteatru Economic Journal, No 32, 2012, pp. 307-322. IF2012= 0.953 Online: http://www.amfiteatrueconomic.ro/ArticolEN.aspx?CodArticol=1126  (ISSN 1582-9146). IF2012= 0.953
  2. Čudanov M., Jaško O., 2012, Adoption of Information and Communication Technologies and Dominant Management Orientation in Organizations. Behaviour & Information Technology (Print ISSN 0144-929X/Online ISSN: 1362-3001), Vol. 31 Iss. 5. pp. 509-523,  DOI:10.1080/0144929X.2010.499520, IF2011  = 1.011 Online: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0144929X.2010.499520
  3. Čudanov, M., Săvoiu G. and Jaško O. 2012, New Link in Bioinformatics Services Value Chain: Position, Organization and Business Model. Amfiteatru Economic Journal, Vol 14 Spec. No 6, 2012, pp. 680-698.  (ISSN 1582-9146). IF2012= 0.953
  4. Dobrota M, Horvat A, Krsmanović M, Čudanov M, (2015): Student Perception of Moodle LMS: A Satisfaction and Significance Analysis. Interactive Learning Environments,  23(4), pp. 515-527. DOI: 10.1080/10494820.2013.788033 IF 2014= 1.323 available online; http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10494820.2013.788033
  5. Mijatovic I., Čudanov M, Jednak S., Kadijevic Dj.M. (2013) How the Usage of Learning Management Systems Influences Student Achievement.  Teaching in Higher Education. Vol. 18 Iss. 5 pp. 506-517 DOI: 10.1080/13562517.2012.753049. IF 2013=0.623 Available online: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13562517.2012.753049#.UlULjNJkNeM
  6. Jeraj, M., Marič, M., Todorović, I., Čudanov, M. & Komazec, S. (2015). The Role of Openness and Entrepreneurial Curiosity in Company’s Growth. Amfiteatru Economic Journal, XVII(38). (ISSN 1582-9146). IF2013= 0.838 Online: http://www.amfiteatrueconomic.ro/ArticolEN.aspx?CodArticol=2392
  7. Čudanov, M., Tornjanski, V., & Jaško, O. (2019). Change equation effectiveness: empirical evidence from South-East Europe. E&M Economy and Management, 22(1), pp. 99-114, DOI: 10.15240/tul/001/2019-1-007 IF 2018=1.311
  8. Čudanov, M., Săvoiu, G., Jaško O., 2012, Usage of Technology Enhanced Learning  Tools and Organizational Change Perception, Computer Science and Information Systems Journal, Volume 9 Issue 1, DOI: 10.2298/CSIS110106043C pp. 285-302. IF2012=0.549
  9. Adizes, I., Cudanov, M. and Rodic, D. (2017). Timing of Proactive Organizational Consulting: Difference between Organizational Perception and Behaviour. Amfiteatru Economic, 19 (44), pp. 232-248 IF 2017=0.664 Online: https://www.econstor.eu/handle/10419/169067
  10. Čudanov, M. & Kirchner, K. (2016) Social media and employee affiliation: Networks of practice as new supra-organizational entities. In Phillips-Wren, G., Razmerita L., & Jain, L.C: Innovations in Knowledge Management: The Impact of Social Media, Semantic Web and Cloud Computing. Berlin, Germany: Springer-Verlag, pp.75-97 ISBN: 978-3-662-47827-1. Online http://www.springer.com/gp/book/9783662478264

 

Чланство у уметничким / научним организацијама

InSPiR2eS research network

 

 

Младен Чуданов је редовни професор Универзитета у Београду, Факултета организационих наука, Србија, где је завршио магистарске студије и одбранио докторску дисертацију. Гостовао је као доцент на двојном програму iVWA (Germany) / ZHCPT (PR China) and iVWA (Germany) / JCIT (PR China), Istituto di Istruzione Superiore Federico Caffè ROMA TRE University (Italy), University of Žilina (Slovakia). Као гостујући предавач учествује на програмима са ФДУ, ЕТФ и Медицинским факултетом. Поред тога има 15 година консултантског искуства у области пројектовања организације и организационих промена. Основи истраживачки интереси су му пројектовање организације, реструктурирање пословних система, организационе промене и развој ИКТ. Аматерски се бавио музиком као члан више ауторских бендова, попут Guybrush Treepwood. Такође ради као уредник и рецензент у неколико часописа, као што је JCR индексиран Amfiteatru Economic и главни је уредник часописа Management. Објавио је више од 140 радова у научно-истраживачким часописима и зборницима конференција, има више од 750 цитата од којих је приближно четвртина са Web of Science журнала.

 

Е-пошта

mladen.cudanov@fon.bg.ac.rs