др Никола Маричић

Редовни професор

Менторство

Мастер академске студије

  • Медији цивилног сектора у Србији - модели финансирања грађанског радија, Бојан Дурутовић, 21.04.2023.
  • Веб журнализам и нови медији - Новинарски жанрови онлајн портала, Марина Павловић, 30.06.2021.