др Никола Маричић

Редовни професор

Менторство

Мастер академске студије

  • Веб журнализам и нови медији - Новинарски жанрови онлајн портала, Марина Павловић, 30.06.2021.