др Ирена Ристић

Редовни професор

Биографија

Катедра

Теорија и историја

 

Предмети

Основне студије

ПСИХОЛОГИЈА  I (1,2)

ПСИХОЛОГИЈА  II (3,4)

Мастер:

ПСИХОЛОГИЈА УМЕТНОСТИ

ДНС:

ПСИХОЛОГИЈА КРЕАТИВНОСТИ

ПСИХОДРАМА

ПСИХОЛОГИЈА У ОГЛАШАВАЊУ

ТЕОРИЈА ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ: пoзoриштa и извoђeњa; филмa и eкрaнских мeдијa; тeoријa културe 1, 2, 3 и 4

 

Образовање

Дипломирала је на Факултету драмских уметности, Универзитета уметности у Београду, на Катедри за позоришну и радио режију. Наставила је школовање на Одељењу за психологију Филозофског факултета у Београду, и одбранила магистарску тезу под менторством професора др Александра Костића, чиме је стекла академско звање Магистар психологије. Специјализацију у области психодраме завршила је у оквиру Института за психодраму Београд, стекавши звање психодрамски психотерапеут.  Докторску дисертацију одбранила је у области психологије уметности на Одсеку за теоријске науке Факултета ликовних уметности у Београду, стекавши звање Доктор наука у области психологије уметности.

 

Уметничка односно научно-истраживачка област

Психологија и психологија уметности

 

Уметнички рад и истраживање

Приказ свих уметничких радова доступан је на страници: www.irena-ristic.com

 

Научно-истраживачки рад

Избор (2017-2021):

 

Ристић, II. (у штампи). Мала врата. Београд: Геопоетика

Ristić, I. (2021). On kindness and collectivity. In J. Karaulić & A. Letunić  (Eds.) Performing arts between politics and policies: Implications and challenges (pp. 170-184). Belgrade: Faculty of Dramatic Arts ; Zagreb: Academy of Dramatic Art.  ISBN  978-953-8196-29-4

Milošević, M. & Ristić, I. (2021) Appraisal of familiarity with content: its relationship with dimensions of emotional experience. Hellenic Journal of Psychology, 18(1), 34-45. DOI: 10.26262/hjp.v18i1.7879

Ристић, И, & Милошевић, М. (2020). Амбиваленција у креативној продукцији студената уметности.  Примењена психологија, 13(1), 119-138. ДОИ: 10.19090/пп.2020.1.119-138

Milošević, M., & Ristić, I. (2019). Construction and validation of the Creativity Coefficient. In J. L. Cuadra (Ed.), Understanding creativity. Past, present and future perspective (pp. 31-60). New York, USA: Nova Science Publishers. ISBN 978-1-53616-053-6

Ристић, И., & Милошевић, М. (2018а). Валидација коефицијента изузетности у процени ликовних продуката. Примењена психологија, 11(2), 227–246. ДОИ: 10.19090/пп. 2018.2.227-246.

Ристић, И., & Милошевић, М. (2018б). Неугодни и нови садржаји у функцији креативности: По чему се студенти умјетности разликују од осталих? Сувремена психологија,20(2),  117–136.  ДОИ: 10.21465/2017-СП-202-01  

Ристић, И. (2017а). Ка новим видовима колективитета. Суперструкција и моделовање локалне културне сцене. Култура, 154, 414–434. ДОИ 10.5937/култура1754414Р

Ристић, И., & Милошевић, М. (2017). Повезаност креативне продукције и емоционалног доживљаја: Постајемо ли креативнији посматрајући нове непријатне слике? Примењена психологија,10(3), 335–353. ДОИ: 10.19090/пп.2017.3.335-353

 

Потпуна библиографија доступна је на

Research Gate ≥≥.  ORCID ≥≥
 irena-ristic.com

 

Чланство у уметничким / научним организацијама

Хоп.Ла!, Удружење драмских уметника Србије, Институт за психодраму Београд, ЦЕДЕУМ

 

 

Ирена Ристић делује у пољу науке и уметности, каткад и шире.  Склона је социјалним огледима и психолошким истраживањима, махом фокусирана на колективне, активистичке и метауметничке праксе.   Ауторка је низа научних студија, књига “Огледи о другарству и поседовању” (2019) и „Почетак и крај креативног процеса“ (2010). Коауторка је монографије „Психологија креативности“ (2013) и два приручника за обуку професионалаца који раде са децом. Уредница је тематског зборника “Сређивање дворишта” у издању Асоцијације НКСС (2017), коуредница зборника “Theatre in Times of War“ у сарадњи са Sabin Kok (Sabine Kock, Universität Wien), Šon Aitom (Sean Aita, Arts Institute at Bournemouth) и Dorindom Halton (Dorinda Hulton, University of Exeter), у издању „FreieTheater“ и Европске мреже независних позоришних група ЕОН (2009), затим зборника “О креативности и уметности: савремена психолошка истраживања“ у издању Филозофског факултета у Нишу (2015), као и тематског зборника „Theatre Within the Context... and Not Just Theatre“ у издању Хоп.Ла! и Института за позориште, филм, радио и телевизију ФДУ Београд (2016). Истраживачки пројекат Генерација З добио је награду “Звезде Београда” као  најбољи у пољу омладинске политике за 2011, а за научни рад Novelty and Coherence in Group Creative Processes добила је награду Early Stage Research Award часописа Psihologija за 2016. годину. 

Као редитељка, учествовала је у раду Београдског драмског позоришта, Малог позоришта „Душко Радовић“, Југословенског драмског позоришта, Народног позоришта у Бања Луци, Зрењанину, Крушевцу, Вршцу, Шапцу и у другим градовима у региону. До сада је остварила више од четрдесет режија, и низ ауторских  пројеката.  Поред представа, радо издваја своје огледне радове: „Проба“ (2016), „Шта каже Ирена Ристић?“ (2015), „Пажљиво посматрање“ (2014), „Обичан један биоскоп.Непар“ (2013), „процес_К“ (2011), „Соба малих страхова“ (2009), и друге. Међународне фестивалске награде уследиле су за филмове ”Апетит” (2010) и ”Аутопејзаж” (2016), као и за представу ”Бела грива” (2019).  Једна је од оснивачица дружине Хоп.Ла!, и ко-уредница Битеф Полифоније.

Менторство

Мастер академске студије

  • Репрезентација жене у опусу Срђана Карановића, Ивона Ђурић, 28.10.2022.
  • Перцепција филмске музике: тумачење и естетски доживљај срећног краја, Олга Кошарић, 29.06.2021.