dr Irena Ristić

Vanredni profesor

Biografija

Website: www.irena-ristic.com

 

Uža naučna ili umetnička oblast: Psihologija i psihologija umetnosti


Predmeti na kojima je angažovana:

Osnovne studije
Psihologija 1
Psihologija 2
Master:
Psihologija umetnosti
DNS
Psihologija kreativnosti
Psihodrama
Teorija dramskih umetnosti:

pozorišta i izvođenja; filma i ekranskih medija; teorija kulture 1, 2, 3 i 4

 

Irena Ristić deluje u polju nauke i umetnosti. Diplomirala je na Fakultetu dramskih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu, na Katedri za pozorišnu i radio režiju. Nastavila je školovanje na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, i stručno usavršavanje u Institutu za psihodramu (EAPTI). Aktivno je učestvovala u radu Laboratorije za eksperimentalnu psihologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu i samostalno je izvela veći broj istraživanja u oblasti eksperimentalne estetike i psihologije umetnosti. Godine 2007. odbranila je magistarsku tezu pod mentorstvom profesora dr Aleksandra Kostića, čime je stekla akademski naziv Magistar psihologije. Iste godine upisala je doktorske naučne studije na Odseku za teorijske nauke Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu, a u aprilu 2011. je odbranila doktorsku disertaciju pod mentorstvom dr Bojane Škorc, stekavši zvanje Doktor nauka u oblasti psihologije umetnosti.

 

Autorka je knjige Ogledi o drugarstvu i posedovanju (Geopoetika, 2019), naučne studije Početak i kraj kreativnog procesa" (Hop.La!, 2010), i koautorka monografije Psihologija kreativnosti (FDU, 2013). Tokom poslediplomskih studija i nakon njih, učestvovala je na više međunarodnih konferencija, festivala i skupova u zemlji i van nje. Autorka je i koautorka niza originalnih naučnih studija u oblasti psihologije umetnosti koji su objavljeni u međunarodnim i domaćim izdanjima, kao i dva priručnika za obuku profesionalaca koji rade sa decom. Urednica je zbornika Sređivanje dvorišta (NKSS, 2017), i kourednica zbornika Theatre in Times of War (FreieTheater, 2009), zatim Theatre Within the Context...and Not Just Theatre (Hop.La!/FDU, 2016), O kreativnosti i umetnosti: psihološka istraživanja (Filozofski fakultet u Nišu, 2016). Recenzetkinja je naučnih časopisa Psihologija i Dialogic Pedagogy. Istraživački projekat Generacija Z dobio je nagradu "Zvezde Beograda" kao najbolji u polju omladinske politike za 2011, a za naučnu studiju Novelty and Coherence in Group Creative Processes dobila je Early Stage Researcher Award časopisa Psihologija za 2016. godinu.

 

U svojim istraživanjima fokusirana je na kolektivne prakse i uslove radikalne imaginacije.

 

Kao rediteljka učestvovala je u radu Beogradskog dramskog pozorišta, Malog pozorišta "Duško Radović", Jugoslovenskog dramskog pozorišta, Narodnog pozorišta u Banja Luci, Zrenjaninu, Kruševcu, Šapcu, Vršcu i u drugim gradovima u regionu. Ostale su zapažene predstave: Kvartet H. Milera, Čovek je čovek B. Brehta, Mišolovka A. Kristi, Cipele od kengurove kože K. Milutinović (Beogradsko dramsko pozorište, 1992-97), Ljudi za stolom po knjizi Srđana Valjarevića (Reks, 1995), Ljubav Perlimplina i Belise F.G. Lorke (Itaka/Agora 1996), On the way...seeking po motivima komada "Igra pitanja" P. Handkea (Washerei P, Hal u Tirolu 2003), Obdukcija (MSUB, 2005), Saga (CZKD, 2006), Gamma Cas M. Bogavac (NP Toša Jovanović Zrenjanin, 2009), Bele griva (Šabačko pozorište, 2019) i dr. Jedna je od osnivačica družine Hop.La! i kourednica Bitef Polifonije. U poslednjih nekoliko godina, posvećena je oglednim radovima, među kojima se izdvajaju: Proba (2016/17), Autopejzaž (2016), Šta kaže Irena Ristić? (2015), Pažljivo posmatranje (2013/14), Nepar (2012), proces_K (2011), Apetit (2010), Soba malih strahova (2009), i dr. Dobitnica je nagrade za najbolji ekperimentalni film 57. Festivala dokumentarnog i kratkometražnog filma (2010) i Specijalne nagrade 34. Festivala Tous Courts Aix en Provence (2016).

 

Naučne reference (izbor):

 

Ristic, I., & Nikolic, A. (in press). Politicality of directing. The Paradigm shift. In M. Dragicevic- Sesic Theatre Between Policy and Politics. Belgrade: FDU

Miloševic, M. & Ristic, I. (2019). Construction and Validation of the Creativity Coefficient. Understanding Creativity: Past, Present and Future Perspectives. New York: Nova Science Publischers Inc.

Ristić, I. & Milošević, M. (2018). Validacija koeficijenta izuzetnosti u proceni likovnih produkata. Primenjena psihologija, 11(2), 227-246.  DOI: 10.19090/pp.2018.2.227-246.

Ristic, I. & Milosevic, M. (2018). Neugodni i novi sadržaji u funkciji kreativnosti: Po čemu se studenti umjetnosti razlikuju od drugih? Suvremena psihologija,20 (2), 117-136.

Ristić, I. & Milošević, M. (2017). Povezanost kreativne produkcije i emocionalnog doživljaja: Postajemo li  kreativniji posmatrajući nove neprijatne slike? Primenjena psihologija, 10 (3), str.  335-353. DOI: 10.19090/pp.2017.3.335-353

Ristić, I., Škorc, B. & Mandić, T. (2016). Novelty and Coherence in Group Creative Processes. Psihologija, 49 (3), Beograd, p. 213–229. DOI: 10.2298/PSI1603213R

Ristić, I. (2017). Ka novim vidovima kolektiviteta.  Kultura, 154  414-434. DOI 10.5937/kultura1754414R

Ristić, I., Škorc, B. (2013). Struktura interesovanja za različite umetničke discipline kod srednjoškolaca. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, 45(1),  str.185-202. ISSN 1820-9270

Ristić, I. (2015). Provera kognitivnog modela estetske obrade u procesu nastajanja pozorišne predstave. Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti 27, str. 157-174. ISSN 1450-5681

Ristić, I., Mandić, T., i Škorc, B. (2012). Možemo li mi više od mene? Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti, 22, str. 211-225.

Ristić, I. (2015). Modusi estetske obrade tokom stvaranja uloga različite stilsko-žanrovske orijentacije, u N. Milićević, I. Ristić, V. Nešić I S. Videnović (ured.) O kreativnosti i umetnosti: psihološka istraživanja, Niš: Filozofski fakultet, str. 89-106. ISBN 978-86-7379-396-2

Ristić, I. (2010). Početak i kraj kreativnog procesa. Beograd: Hop.La!

 

Potpuna lista referenci dostupna je na linku www.irena-ristic.com