др Иван Меденица

Редовни професор

Менторство

Мастер академске студије

  • "Могућност трансформације музичког текста у редитељским поставкама оперских дела (на примеру режије Питера Брука опере "Кармен" Жоржа Бизеа)", Ана Буњак, 22.04.2019.