др Ксенија Радуловић

Редовни професор

Биографија

Катедра

Теорија и историја

 

Предмети

Основне студије:

Историја светског позоришта и драме (1, 2, 3, К)

 

Мастер академске студије:

Савремено позориште: режија класике

Методе и технике научног рада

 

Докторске научне студије:

Увод у студије позоришта и извођења

 

Образовање

Дипломирани драматург (ФДУ)

Магистар наука о драмским уметностима из области театрологије (ФДУ)

Доктор наука о драмским уметностима из области позоришта (ФДУ)

 

Уметничка односно научно-истраживачка област

Историја позоришта и драме

 

Уметнички рад и истраживање

Драматург на представи Остврни се у гневу Џона Озброна у режији Бориса Лијешевића, Народно позориште Београд и Центар за културу Панчево, 2007.

Драматург на представи Уметност и доколица Стива Тешића у режији Немање Ранковића, Народно позориште Ужице, 2006.

Драматизација Гаргантуа и Пантагруел Франсоа Раблеа у режији Олге Брајовић, Драмски програм Радио Београда, 1993.

 

Научно-истраживачки рад

Монографије:

Ксенија Радуловић, Сурова класика: редитељски заокрети у тумачењу драмске класике. Факултет драмских уметности, Београд 2019.

Ксенија Радуловић, Корак испред. Режије Дејана Мијача на сцени Југословенског драмског позоришта (национална драма: 1977 – 1996), Град театар Будва и Октоих, Подгорица, 2000.

 

Објављени радови (избор):

Ksenija Radulović, The Artist is, Finally, Present: Marina Abramović, The Cleaner retrospective exhibition, Belgrade 2019-2020, in: European Stages, volume 15,  (Fall 2020), Martin E. Segal Theatre Center, New York, 2020.

Ксенија Радуловић, Дисидентски парадокси: Аудијенција Вацлава Хавела и Професионалац Душана Ковачевића, Зборник Матице српске за језик и књижевност, књига 68, свеска 3, Матица српска, стр. 873-889, 2020.

Ксенија Радуловић, Наслеђе социјализма у позоришту (Чехословачка и Пољска): везе источне и западне Европе, Зборник радова Факултета драмских уметности, бр. 38, ФДУ, стр. 11-26, 2000.

Ksenija Radulović, ,The Patriots’, ,Mary Stuart’ and ,Ivanov’ and the Rise of the Drama Ensemble of the National Theatre Belgrade (2019) in: European Stages, volume 13, no.1 (Spring 2019), Martin E. Segal Theatre Center, New York, 2019.

Ksenija Radulović, A Meeting Between the Living and the Dead – The Gathering Place by Dušan Kovačević, in: Metamorphosis (Anthology of Eastern European Drama (на кинеском језику), China Theatre Press, pp. 55-64, 2019.

Ksenija Radulović, In a World of Violence, World with No Support – Milena Marković: Simeon the Foundling, in: Metamorphosis (Anthology of Eastern European Drama (на кинеском језику), China Theatre Press, pp. 84-93, 2019.

Ксенија Радуловић, Наход Симеон: српска верзија мита о Едипу у нашој драми и позоришту, Зборник радова ФДУ, број 33, стр. 49-62, 2018.

Ksenija Radulović, War Discourse on Institutional Stages – Serbian Theatre 1991-1995, in: Theatre in the Context of the Yugoslav Wars, Palgrave Macmillan, pp. 107-122, 2018.

Ксенија Радуловић, Аспекти Другог/Другости у представи Млетачки трговац, у: Шекспир и трансмедијалност, Београд: Факултет драмских уметности, стр. 109-122, 2017.

Ksenija Radulović, The foundation of Bitef (1967) and cultural diplomacy of socialist Yugoslavia, in: Cultural diplomacy: Arts, Festivals and Geopolitics, Belgrade: Faculty of Dramatic Arts and Culture Desk Serbia, pp. 145-154, 2017.

Ксенија Радуловић, Импакт Битефа на савремену сцену у Србији – дијалог у позоришту, у: Медијски дијалози бр. 27-28, Истраживачки медијски центар – Подгориаца, стр. 531-543, 2017.

Ksenija Radulović, The Critic is an Outsider and as an Insider: The Phenomenon of Internal Criticism, in: The Critic is Present Or: Towards an Embodied Criticism, Sterijino pozorje, Novi Sad, pp.157-168, 2017.

Ксенија Радуловић, Павле Стефановић: идеја модерног у драми и позоришту, у: Тематски зборник О укусима се расправља: Павле Стефановић (1901-1985), Музиколошко друштво Србије и Факултет музичке уметности Универзитета уметности, Катедра за музикологију, стр. 122-134, 2017.

Ксенија Радуловић, Иницијација као питање зрелости, Зборник Матице српске за сценске уметности и музику, број 57, Нови Сад: Матица српска, стр. 243-248, 2017.

Ксенија Радуловић, Везе Шекспира и Стерије: Млетачки трговац и Тврдица,  у: Почеци српске драматургије: Шекспиров одјек у Стеријином делу, публикација радова изложених на скупу 24. Фестивала позоришне класике Почеци српске драматургије - Шекспиров одјек у Стеријином делу, Вршац: Фестивал позоришне класике, 2017.

Ksenija Radulović, The Museum of Theatrical Arts of Serbia: Digital Database, in: Media archaeology : memory, media and culture in the digital age = Medijska arheologija : sećanje, mediji i kultura u digitalnom dobu, Београд: Факултет драмских уметности, стр. 135–144, 2016.

Ksenija Radulović, Kritička recepcija festivala Bitef: Postojni princ Ježija Grotovskog i Antigona Living teatra (1967), Zbornik radova FDU, br. 29, str. 43-581, 2016.

Ксенија Радуловић, Сестре у троструком огледалу, Зборник радова ФДУ, бр. 27, стр. 57-71, 2015.

Ксенија Радуловић, Мој народ ме из публике акламира, Зборник радова ФДУ, бр. 25-26, стр. 61-74. 2014.

Ксенија Радуловић, Кир Јања - странац у животу, Театрон, бр.158-159, стр. 45-54, Београд: МПУС, 2012.

Ksenija Radulović, Patriotic transit of Capital, Zbornik radova - 12. Međunarodni simpozijum pozorišnih kritičara i teatrologa, str. 264-271. Sterijino pozorje, Novi Sad 2007.

Ksenija Radulović, Dramatic Art of Yasmina Reza, Zbornik ,,New European Drama – Art of Commercial Product”, 11. Međunarodni simpozijum pozorišnih kritičara i teatrologa, Sterijino pozorje, Novi Sad 2006.

Ksenija Radulović, Italian Authors in the region of Former Yugoslavia (and) the reception at the Bitef Festival, in: Il Teatro Italiano Nel Mondo, Ediars-Pescara, pp. 83-93, 2003.

Ksenija Radulović, Dušan Kovačević: virtual and real world during the last decade of the 20th century, Međunarodni simpozijum i zbornik -

Savremeni teatar u BIH, Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori, Sorbona IV, Pariz 2003. (публиковано и као: Dušan Kovačević : monde « virtuel » et monde « réel » dans la dernière décennie du xxe siècle, на: www.serbica.u-bordeaux-montaigne.fr)

Ксенија Радуловић, Прво касу - а онда за Београд, Театрон, бр.123, Београд: МПУС, 2003.

Ксенија Радуловић, Национални ресантиман на сцени, Театрон, бр. 118, Београд: МПУС, 2002.

Ksenija Radulović, How Theater Adapts to the Discourse of War, Theater, vol. 31, number 1, Winter, 2001, ed. Erika Munk, The Yale School of Drama, 2001.

Ksenija Radulović, Seductiveness of an old muse, in: New Theatre Strategies – Papers from International Simposium held on 2nd INFANT, International Festival of Alternative and New Theatre, objavljeno u: Zbornik radova INFANT (Međunarodni simpozijum, Internacionalni festival alternativnog i novog pozorišta), Novi Sad, Kulturni centar Novi Sad 1996.

 

збирно: око тридесет текстова у области позоришне уметности у часопису за књижевност и културу Реч (1996-2000), издавач B 92; избор - прикази књига: Историја позоришта (Роналд Харвуд), Празан простор (Питер Брук), Речник позоришне антропологије (Е. Барба-Н.Саварезе), Артикулисано тело (Ен Денис),Затворена и отворена форма у драми (Ф. Клоц), О позоришту и филму (А. Арто)...

 

Чланство у уметничким / научним организацијама

УДУС, IACT, ITI

 

 

Од 2019. ванр. проф, на Факултету драмских уметности; доцент 2014 – 2019.

 

Главни уредник Зборника радова Факултета драмских уметности (2020-). Од 2018. до 2020. заменик главног уредника Зборника радова ФДУ.

Директор Музеја позоришне уметности Србије 2001-2012.

Главни и одговорни уредник часописа Театрон 2001-2012.

Уметнички директор и селектор Стеријиног позорја 2010-2012.

Куратор програма Focus Serbia – Фестивал New Drama, Братислава 2009.

Селектор програма Show case-Битеф 2007.

Модератор Округлог стола Стеријиног позорја 2006-2009.

Коаутор изложбе и каталога Јован Стерија Поповић 1806-1856-2006 у Галерији САНУ (продукција: МПУС).

Гостујући предавач на специјалистичким студијама Сценског дизајна Универзитета уметности у Београду, шк. година 2006/7 (Основи драматургије).

Уредник више десетина издања из области позоришта и музеологије.

Коуредник научних монографија у издању ФДУ.

Аутор око сто позоришних критика.

Ментор мастер и докторских радова.

Остало: учешће и модерирање сесија на научним конференцијама, јавна и друга стручна предавања, едукативна делатност, рецензент научних текстова, члан стручних жирија, уметничких савета, управних одбора, итд.

 

Стеријина награда за позоришну критику (2000).

 

Награда Међународног тријенала позоришне књиге и периодике, часопис Театрон (групни пројекат - у својству главног уредника), Стеријино позорје (2003).

 

Награда у категорији књиге која доприности иновативно-образовној пракси на Петом фестивалу хуманистике, културе и уметности (ФЕСК) за књигу Сурова класика: редитељски заокрети у тумачењу драмске класике (2020).

 

 

Е-пошта

ks.radulovic@gmail.com

Менторство

Докторске академске студије

  • Епске комуникацијске структуре у драмама Александра Поповића, Дејан Петковић, 12.06.2020.

Мастер академске студије

  • Мотив женског пријатељства у савременој српској драми: "Поморанџина кора" Маје Пелевић, "Како је добро витети те опет (Моја ти)" Олге Димитријевић и "Као и све слободне дјевојке" Тање Шљивар, Мина Милошевић, 10.05.2023.
  • Позориште у позоришту у југословенској драми 80-их година 20. века: "Хрватски фауст" Слободана Шнајдера, "Путујуће позориште Шопаловић" Љубомира Симовића и "Клаустрофобична комедија" Душана Ковачевића, Наталија Јевтић, 15.06.2019.
  • Мотив ескапизма у међуратној југословенској драми: "Невероватни цилиндер Њ.В. краља Кристијана" Живојина Вукадиновића, "Пустолов пред вратима" Милана Беговића и "Центрифугални играч" Тодора Манојловића, Катарина Станисављевић, 09.04.2019.