др Маја Ристић

Редовни професор

Биографија

Катедра

Менаџмент и продукција, позоришта, радија и културе

 

Предмети

Основи позоришне продукције, Позоришна продукција позоришни модели, Менаџмент позоришних фестивала, Савремени позоришни системи, Мастер студије: Менаџмент позоришта 1 и 2; Развој позоришне публике, Менаџмент људских ресурса; Докторске: Савремени менаџмент позоришта 1 и 2, Начни чланак;

 

Образовање

Дипломирани позоришни и радио продуцент; магистар о драмским уметностима из области менаџмента позоришта, доктор наука из области драмских уметности из области менаџмента позоришта

 

Уметничка односно научно-истраживачка област

Менаџмент и продукција позоришта, радија и културе

 

Уметнички рад

Куратор изложбе на пројекту АРома

 

Научно-истраживачки рад

Монографије: Публика мјузикла, Задужбина Андрејевић 2014. године

Монографија, Менаџмент позоришта – људски ресурси у обликовању позоришне представе (издање аутора), Београд; 2020.

Ристић Маја, Намена, програмска структура и културна функција архитектонских објеката за сценске догађаје у Републици Србији; Зборник радова број 16 Факултета драмских уметности, Институт за позориште, филм, радио и телевизију, ФДУ, Београд, 2009.

Ристић Маја, Мјузикл између тржишта и институције, Зборник Факултета драмскиг уметности број 17, Инситут за позориште, филм, радио и телевизију, Београд; 2010;

Ристић Маја, Музичко позориште: од површне забаве, екстраваганце, мелодраме до тоталног спектакла, Зборник Матице српске за сценске уметности и музику број 46, Нови Сад, 2012;

Ристић Маја, Менаџмент позоришта, рационално и ирационално доношење одлука, Зборник радпва Факултета драмских уметности број 22, Институт за позориште, филм, радио и телевизију, ФДУ, Београд; 2012;

Ристић Маја, Публика као други глумац,Зборник радова Факултета драмских уметности број 23. Институт за позориште, филм, радио и зелевизију. ФДУ, Београд, 2013;

Ристић Маја, Наше Београдско драмско

позориште – позориште домаће драме, Зборник Матице српске за сценке уметности и музику број  49. Нови Сад, 2013;

Ристић Маја, Невидљиви ПР у српском позоришту, Зборник радова Факултета драмских уметности број 23, Институт за позориште, филм, радио и телевизију, ФДУ, Београд, 2013;

Ристић Маја, Продуцент у друштву знања, Зборник факултета драмских уметности број 21. Институт за позориште, филм, радио и телевизију, ФДУ, Београд, 2014;

Ристић Маја, Репрезентација позоришних фестивала у електронским медијима, Зборник радова са међународног научног скупа, Медијска археологија, Факултет драмских уметности, Институт за позориште, филм, радио и телевизију, ФДУ, Београд; 2016

Ристић Маја, Етика у позоришту, часопис Култура број 153, Завод за проучавање културног развитка, Београд, 2016;

Ристић Маја, Психодрама – исцелитељска моћ позоришта, Зборник радова број 29, Институт за позориште, филм, ради о телевизију, ФДУ, Београд, 2016;

Ристић Маја, Маска у позоришту,часопис Култура број 155, Завод за проучавање култруног развитка, Београд;

Ристић Маја, Шекспир фестива: прожимање, учитавање, ишчитавање, Зборник радова Факултета драмских уметности у Београду нрој 31, Институт за позориште, филм, радио и телевизију, ФДУ, Београд; 2017;

Ристић Маја, Перформанс као другост, Зборник радова са Међународног научног скупа Филозофија медија, Педагошки факултет Јагодина, Удружење Млади грашак, Јагодина, Београд; 2018;

Ристић Маја, Тадић Дарко, Адаптивни менаџмент позоришта: мјузикл између тржишта и институције, EMC Review – Часопис за економију и тржине комуникације, број 9. Универзитет Апеирон, Бања Лука, 2019;

Ристић Маја, Култура отпора – позориште које мења свет, часопис Култура број 169. критичко промишљање дигиталних медија – путевима менаџмента, Завод за проучавање културног развитка, Београд, 2020;

 

Учешће на међународним конеференција; Нови Хоризонти, Позориште између политике и политичности, Медијска Археологија и многих других на Факултета драмских уметности у Београду 2015 – 2020; Учешће на међународној конференцији ЕДАСОЛ универзитета Апеирон у Бања Луци (октобар 2018).

Учешће на међународног конференцији “Медији и другост”, Педагопки факултет Јагодина, септембар 2017.

Учешће на међународној конференцији “Филозофија медија, ЦФМ, Каптол, Загреб 2018;

Учешће на стручном скупу “Отворено тржиште” на Академији за позориште, филм и телевизију, НАТФА у Софији, Бугарска (2010).

 

Чланство у уметничким / научним организацијама

Гостујући предавач на Институту за уметничку игру у Београду, сарадник на пројекту Е – Култура Завода за проучавање културног развитка, сарадник Матице Српске у Новом Саду. Представник Катедре за менаџмент у Савету ФДУ;

 

 

Маја Ристић дипломирала је 1996. године као студент генерације. Од 1996 је ангажована на Факултету драмских уметности: од звања стручног сарадника, обдареног лица, преко доцента до ванредног професора. Њено педагошко искуство траје укупно 24. године, Радила је као ПР менаџер  на концерту Сање Илића и Балканике (2001) године, написала драму “Наша ствар”, урадила промоцију књиге “Разгооври са Богом” Нил Доналда Волша. Од 1998 – 2004 је писала за култруну рубрику дневног листа Данас, а од 2005 до данас је аутор бројних приказа, интервјуа и тематских текстова у Културном додатку листа Политика. Радила је као аутор прилога у ТВ формату Хронике Битефа за РТС -у и писала за емисију Хроника Трећег програма Радио Београда. Била је куратор међународног пројекта који се бавио истраживањем Ромског позоришта АРома и истраживач је на два научна пројекта Факултета техничких наука у Новом Саду. Менторисала је преко тридесет мастер радова. Ментор је два докторска рада.

Менторство

Мастер академске студије

 • Специфичности менаџмента људских ресурса у позоришту: професионални развој уметничког ансамбла и оперативног тима, Николина Радојчић, 24.06.2022.
 • "Развој позоришног живота у Панчеву: од Николе Ђурковића до данас", Габријела Нађ, 18.04.2022.
 • Позоришни ансамбл и публика: интеракција и међусобни утицаји, Теодора Тодоровић, 29.10.2021.
 • Особености продукције позоришних представа у сајт-специфик просторима, Вања Вујановић, 30.09.2021.
 • Позориште у доба кризе - утицај пандемије корона вируса на менаџмент и продукцију позоришта, Ивана Бартуњек, 29.06.2021.
 • Маркетинг активности у циљу анимације и едукације публике у Позоришту на Теразијама, Марко Тодић, 27.10.2020.
 • САВРЕМЕНА ПЛЕСНА СЦЕНА У СРБИЈИ - ИЗАЗОВИ ЕДУКАЦИЈЕ И АНИМАЦИЈЕ ПУБЛИКЕ, Елена Куренкова, 07.10.2020.
 • Допринос фестивала децентрализацији културе у Србији, Констанца Голубовић, 19.06.2020.
 • Унапређење рада маркетинг сектора Позоришта лутака "Пинокио", Зорана Милошаковић Тасић, 29.10.2019.
 • Могућност оснивања сталног музичког позоришта у Новом Саду, Ања Ђуричин, 30.10.2018.
 • Антропологија позоришта vs Продукција извођачких уметности, Јован Буковала, 27.09.2018.
 • Утицај примењеног позоришта на развој позоришне публике, Нинослав Спасић, 27.09.2018.
 • Утицај школе на формирање позоришних навика код средњошколаца, Јелена Михајловић, 26.09.2018.