др Маја Ристић

Ванредни професор

Биографија

Маја Ристић рођена је у Београду 1973. године. Дипломирала је на Катедри за позоришну и радио продукцију Факултета драмских уметности у Београду као студент генерације 1996. године. Њен дипломски рад „Аристотел и позориште“ био је први теоријски рад на наведеној Катедри. Од 1996 године др Маја Ристић је ангажована у настави на Факултету драмских уметности на предметима из области менаџмента и позоришне продукције. Од 1996 до 2001. радила је у следећим звањима: стручни сарадник, обдарено лице, а затим је изабрана за асистента приправника, асистента, док је 2010 изабрана у звање доцента за научну област Менаџмнет културе и медија – позоришна продукција. Од 2015 је ванредни професор на предметима Основи позоришне продукције, Позоришна продукција, позоришни модели, Позоришни системи. Менаџмент позоришних фестивала на основвним, Менаџмент људских ресурса на основним студијама. На мастер студијама  предаје: Развој позоришне публике и Менаџмент људских ресурса у култури и уметности, док на докторским научним студијама обавља наставу из Савременог менаџмента позоришта 1 и 2, Научни чланак. Др Маја Ристић је креирала и написала силабус са предмет Позоришна публика који се од 2015. Године предаје на Катедри за менаџмент и прдукцију, али и на Катедри за позоришну и радио режију. Од оснивања Факултета драмских није постојао предмет који се посебно бави особенсотима публике драмксог и музичког позоришта, као и темом рецепције драмског и уметничког дела. Маја Ристић Магистрирала је на Факултету драмских са темом „Утицај позоришне политике на развој законодавства Народног позоришта у Београду (1868 – 2003)“ код менторке др Данке Муждеке - Манџуке ред.проф. у пензији. Докторирала је 2020. са темом „Публика музичког позорипта (Позориште на Теразијама и Опера и театар Мадленианум 2000 - 2010) код менторке др Милене Драгићевић – Шешић проф. Емерите. Објавила је преко двадесет научних радова у часописима од националног значаја: Зборнику радова Факултета драмских уметности, часопису Култура Завода за проучавање култруног развитка, Зборнику матице српке за сценске уметности, као и међунардоним часописима, „Медијски дијалози“ (Подгорица) и часопису који припада између осталог и Томсон Ројтерс листи научних часописа, EMC Review – Econommy and Market communication Revivew.(Универзитет Апеирон – Бања Лука). Објавила је две научне моногографије, „Публика мјузикла“ 2014 у издању Задужбине Андрејевић (рецензенти др Дарко Лукић, рд. проф. проф. Др Срђан Вукадиновић) и „Менаџмент позоришта – људски ресурси у обликовању позоришне представе“, Београд, 2020, (рецензти др Бојана Шкорц, ред. проф. Факултета ликовних уметности и психолог, др Ана Стојаноска, ред. проф. Факултета драмских уметности у Скопљу, мр Јанко Љумовић, ван. проф. Факултета драмских умјетности на Цетињу, др Данка Муждека - Манџука, ред. проф. у пензији ). Менторисала је преко педесет мастер радова на Факултету драмских уметности и била је сарадник на мастер студијама Унеско Катедре за менаџмент и култруну политику на Универзитету уметности. Извела је и два успешно одбрањена докторска рада. Учестовала је на бројним конференцијама у земљи и иностранству (Софија, Загреб, Бања Лука, Подгорица). Била је истраживач на два научна пројекта Министарства науке: „Техничко – технолошки потенцијали и продукционе особености позоришта у Србији“ Факултета техничких наука у Новом Саду и „Техничко – технолошки потенцијали и продукционе особености домова културе у Србији Факултета техничких наука у Новом Саду. Коаутор (заједно са куратором Драганом Ристићем) међународног стручно – уметничкох пројекта АРома који се бави изучавањем и мапирањем Ромског позоришта у Европи. Пројекат је представљен у Дому омладине у Београду у оквиру програма обележавања међународног дана Рома 8. априла 2018. године. Руководила је студентским пројектима који су подразумевали успостављање сарадње између ФДУ –а и Националне академије за позориште, филм и телевизију у Софији и Академије драмске умјетности – Свеучилишта у Загребу. Сарадник је на пројекту Е – култура Завода за проучавање култруног развитка и уредник публикације  - 60 година Катедре за менадџмент и продукцију позоришта, радија и културе. Председница је организационог одбора научне конференције, „Креативне иновације у продукцији драмских уметности, културе и медија – визије и предуслови за будућност на којој ће осмислити и модерирати панел Позориште у доба кризе (ФДУ, новембар 2021). Рецензент је Зборника Академије уметности у Новом Саду и Зборника радова Факултета драмских уметности. Гостујући је предавач Института за уметничку игру у Београду. Завршила је едукацију из когнитивно - бихејвиоралне коучинга код Мие Попић, психолошкиње (Синергија 2018) Од 1998 до 2004. била је новинар култруне рубрике дневног листа Данас. Уређивала је била аутор прилога за емисију Хронике Битефа на РТС –у. Од 2010 пише за Културни додатак листа Политика.

Менторство

Мастер академске студије

  • Маркетинг активности у циљу анимације и едукације публике у Позоришту на Теразијама, Марко Тодић, 27.10.2020.
  • САВРЕМЕНА ПЛЕСНА СЦЕНА У СРБИЈИ - ИЗАЗОВИ ЕДУКАЦИЈЕ И АНИМАЦИЈЕ ПУБЛИКЕ, Елена Куренкова, 07.10.2020.
  • Допринос фестивала децентрализацији културе у Србији, Констанца Голубовић, 19.06.2020.
  • Унапређење рада маркетинг сектора Позоришта лутака "Пинокио", Зорана Тасић Милошаковић, 29.10.2019.
  • Могућност оснивања сталног музичког позоришта у Новом Саду, Ања Ђуричин, 30.10.2018.
  • Антропологија позоришта vs Продукција извођачких уметности, Јован Буковала, 27.09.2018.
  • Утицај примењеног позоришта на развој позоришне публике, Нинослав Спасић, 27.09.2018.
  • Утицај школе на формирање позоришних навика код средњошколаца, Јелена Михајловић, 26.09.2018.