др Милица Кочовић Де Санто

Научни сарадник

Биографија

Катедра

Сарадник ФДУ

 

Предмети

Мастер и Докторске студије

Менаџмент у култури и културна политика I и II

Финансирање културе и уметности

Културна политика и одрживи развој

 

Образовање

Дипломирани економиста (МА еквиваленција), Економски факултет у Београду, Београдски Универзитет

Доктор наука, академских студија Менаџмент у култури уметности и медијима, Факултет Драмских Уметности, Универзитет Уметности

 

Уметничка односно научно-истраживачка област

Културна политика, Менаџмент у култури, Културне критичке студије, Економика културе, Политичка економија, Политичка екологија, Одраст (Degrowth), Еко-културни туризам, Теорије развоја, Теорије организације, Теорије криза, Комонси (Commons)

 

Уметнички рад

Концептуализација перформанса културно-субверзивног садржаја у активистичкој групи ОРСП

 

Научно-истраживачки рад

Преко педесет научних публикација уз учествовање и излагање на конференцијама домаћег и међународног значаја

Чланства у менторским комисијама за одбрану доктората

 

Чланство у уметничким / научним организацијама

Од 2015 члан European network on cultural management and policy ENCATC,

Од 2018 члан  International Association for the Study of the Commons, IASC

Од 2018 члан  Zhe international society for ecological economics, ISSE

Од 2020 MC за Србију, за COST 19129 Action Decolonizing development,WG1 Decolonizing research

Члан Центра за економску историју, при ИЕН

Члан Департмана за Економску теорију и историју, при ИЕН

 

 

Од 2019. и даље, ангажована у предавањима на предметима Менаџмент у култури и уметности, Културна политика, Култура и Одрживи развој, Финансирање културе и Уметности (мастер и докторске студије)

Од 2016/17. ангажована на докторским студијама као предавач, Филолошки факултет, на предметима Савремене студије културе 1 и 3

Од 2017-2018. пројектни менаџер Културе на путевима свиле, и директорка Центра за Студије Азије

Од 2016-2017. професионална асистенција у извођењу наставе на мастер и докторским студијама ФДУ

Од 2012- и даље запослена са пуним радним временом на Институту Економских наука у Београду, као интердисциплинарна истраживачица

2011-2012. радила као асистент у настави на предмету Менаџмент Људских ресурса на Војној Академији, Смер за Стратегију, Универзитет Војске

2009-2012. Институт за Осигурање и Актуарство, сарадник

2010-2014. Директорка и власница предузетничке фирме Артам

2009-2010. Пракса у организационом одељењу Академије 28

од 2021. коментор за докторат кандидата Зорана Џунића

2020. члан менторске комисије за две одбрањене докторске дисертације

http://eteze.arts.bg.ac.rs/handle/123456789/445

http://eteze.arts.bg.ac.rs/handle/123456789/466?locale-attribute=sr_RS

Активизам:

Од 2019. активисткиња покрета ОРСП (Одбранимо Реке Старе Планине)

2021. У оквиру „Мале школе Одраста“ одржала уводно предавање о Одрасту, у организацији плаво-зелено и Zero waste покрета у Србији

У марту 2021. учествује у оснивању невладине организације ЕКО Друштвена акција – ЕКО ДА, за животну околину, друштвена и културна питања

2021. Председница синдикалне организације ИЕН

 

Новија истраживања: https://fvm.academia.edu/MilicaKo%C4%8Dovi%C4%87DeSanto ,

Сва истраивања: http://www.vbs.rs/scripts/cobiss

Менторство

Мастер академске студије

  • Одржива мода као одговор на захтеве потрошачког друштва, Теодора Видаковић, 07.12.2022.
  • Утицај филмске уметности на културно-туристичку промоцију градова и економску динамичност, Неда Дерушек, 20.06.2022.