др Нина Михаљинац

Ванредни професор

Биографија

Катедра

Менаџмент и продукција позоришта, радија и културе

 

Предмети

ОАС Менаџмент и маркетинг у култури

ОАС Пројекат – менаџмент у култури

МАС Менаџмент у култури и културна политика 1

МАС Менаџмент у култури и културна политика 2

ДАС Теорије менаџментa у култури и културнe политикe (I, II, III)

 

Образовање

Доктор наука теорије уметности и медија и дипломирани менаџер и продуцент позоришта радија и културе

 

Уметничка односно научно-истраживачка област

Културна политика и менаџмент у култури

 

Уметнички рад и  истраживање

Чланица тимова на научноистраживачким пројектима

- Horizont2020 Artis – Art and Research on Transformations of Individuals (лидер: Универзитет у Бечу), 2019-2023.

- COST19129 Decolonising development, 2019-2023.

- SHAKIN – Sharing Subaltern Knowledge in Cultural Policy and Management ERASMUS+ 2021-2024.

- Cultural Skills Research in the Western Balkans (British Council, PAC Multimedia Skopje);

- Higher Education and Training programmes in cultural management in MENA region (MED Culture Programme, HYDEA);

- Програмске и пословне политике галерија и излагачких простора у Србији и интернет адресе Атлас галерија и излагачких простора Србије, Завод за проучавање културног

развитка, Београд; Удружење грађана „Тачка комуникације“ Београд

- Идентитет и сећање: транскултурални текстови у драми и медијима (Србија 1989-2014), ФДУ, Министарство науке, просвете и технолошког развитка, 2011-2016.

 

Научно-истраживачки рад

Избор научних радова и монографија

 

Mihaljinac, N. & Vujošević, A. (2021), The representation of the NATO bombing of Yugoslavia in foreign artistic and mass media texts: unjustified war or justified intervention?, Teme, Niš: University of Niš, 2/2021.

 

Mihaljinac, N. & Mevorah, V. (2019). Broken promises of Internet and Democracy: Internet Art in Serbia, 1996–2014. Media, Culture and Society. DOI:10.1177/0163443719831177.

 

Михаљинац, Н. (2018). Уметност и политике сећања: траума 1999. Београд: Факултет драмских уметности, Клио.

 

Dragićević Šešić, M. & Mihaljinac, N. (2019). Cultural management training within Cultural Diplomacy Agendas in the MENA Region. In: Durrer, V. Henze, R. (Eds). Managing Culture: Reflecting on Exchange in Global Times. London: Palgrave Macmillan. ISBN 978-3-030-24646-4, 978-3-030-24645-7. DOI. 10.1007/978-3-030-24646-4.

 

Dragićević Šešić, M. & Mihaljinac, N. (2019). Serbia. In: King, I, Schramme, A. (Eds.) Cultural Governance in a Global Context: An International Perspective on Art Organizations. London: Palgrave Macmillan. ISBN 978-3-319-98859-7. DOI 10.1007/978-3-319-98860-3.

 

Dragićević Šešić, M. & Mihaljinac, N. (2016.). From City Identity to City Branding: Artivistic Initiatives or Top-down Urban Regeneration. In: Domanski, T. (Ed.) The Role of Cultural Institutions and Events in the Marketing of Cities and Regions. Lodz: University of Lodz. DOI: 10.18778/8088-149-5.05.

 

Mihaljinac, N. & Đorđević, M. (2018). From Safeguarding of the Public Interest to the Development of Entrepreneurship. Kultura - Review for the Theory and Sociology of Culture and for the Cultural Policy,160, pp. 58-80. DOI: 10.5937/kultura1860218M.

 

Mihaljinac, N. (2017). Media and Construction of Memory. Media Dialogues, 26, pp. 43-59. ISSN: 1800‐7074. 

 

Dragićević Šešić, M, Mijatović, Rogač, Mihaljinac, N. (ur). (2017). Cultural diplomacy: arts, festivals and geopolitics, cultural diplomacy arts, festivals and geopolitics. Desk Kreativna Evropa Srbija, Institut FDU, 978-86-85033-34-6, 2017.

 

Martinović, D, Mihaljinac, N, Tadić D. (2015) Atlas galerija i izlagačkih prostora, Beograd: Zavod za proučavanje kulturnog razvitka.

 

Чланство у уметничким / научним организацијама

Представница ФДУ при Европској мрежи за менаџмент у култури и културну политику, Брисел (ENCATC)

 

 

Нина Михаљинац ради као предавач и истраживач у пољу културне политике, менаџмента у култури и теорије уметности. Доценткиња је на Факултету драмских уметности на Kатедри за менаџмент и продукцију позоришта, радија и културе, у области менаџмента у култури и културне политике и руководилац УНЕСКО Kатедре за културну политику и менаџмент Универзитета уметности у Београду. Гостујући је предавач на на Универзитету Лион 2, Француска. Докторирала је у Центру за интердисциплинарне студије Теорија уметности и медија на Универзитету уметности у Београду. Посебне области интересовања: алтернативни модели оганизовања у култури, културна политика и критичке теорије, савремене визуелне уметности.

Радила је као менаџер пројеката Деска Креативна Европа Србија при Министарству културе и информисања РС (2016-2020).

Поред учешћа у научним пројектима, ангажује се на различитим пројектима у култури, а тренутно на: ReCulture – Rebrending cultural institutions in Western Balkans (пројекат подржан програмом Креативна Европа, руководилац тима ФДУ), Ка хоризонталности у уметности (члан радне групе УЛУС-а за друштвени статус уметника); ZDW Exhibition Design Lab (пројекат подржан кроз Вишеградски фонд, ментор); Теорија ангажоване праксе: Србија 2030 (Институт за филозофију и друштвену теорију, Београд).

Такође има уметничку праксу (Карте, галерија Звоно, Београд, 2018;  Independent biennale, Љубљана, 2021).

Менторство

Мастер академске студије

  • Градске културне политике и потенцијал Пожаревца за титулу престонице културе Србије, Теодора Димитријевић, 15.04.2024.
  • Музичка индустрија у Босни и Херцеговини: развојни потенцијали и прилике, Нина Вучковић Вуковић, 27.10.2023.
  • Међународни програми као прилика за локални културни развој, Мирјана Жарковић, 27.10.2023.
  • Оснивање Музеја полиције: потенцијали и значај за институционално сећање и развој друштва, Маја Јаковљевић, 14.06.2023.
  • Значај формалног музичког образовања на развој културе и креативности у Србији, Ана Теодоровић, 07.02.2022.
  • Креативни туризам - развојни концепт и стратегије, Дуња Бабовић, 21.05.2019.