др Нина Михаљинац

Доцент

Менторство

Мастер академске студије

  • Креативни туризам - развојни концепт и стратегије, Дуња Бабовић, 21.05.2019.