Огњен Обрадовић

Асистент

Биографија

Катедра

Катедра за теорију и историју

 

Предмети

Историјa светског позоришта и драме

Историја јужнословенског позоришта и драме

Историја српског позоришта и драме

 

Образовање

Основне и мастер студије Драматургија на ФДУ у Београду

 

Уметничка односно научно-истраживачка област

Историја и теорија драмских уметности, медија и културе

 

Уметнички рад и истраживање

Пише поезију, драме и филмске сценарије.

 

Издао збирку поезије Отицања (2016), за коју је добио награду Млади Дис. 

 

Изведене су драме:

Недеља: јуче, данас, сутра (2013, БДП),

Хајка на вука (2018, Шабачко позориште),

Како одржавати фикус (2018, Народно позориште Ужице).

 

Научно-истраживачки рад

Изабрана библиографија:

 

Обрадовић, Огњен. 2020. “Тело извођача: cross-gender подела као техника онеобичавања у позоришту”. Етноантрополошки проблеми 15 (3), стр. 725-743, doi: https://doi.org/10.21301/eap.v15i3.9

Обрадовић, Огњен и Маша Сеничић. 2020. “Online Theatre (Meta-)festivals”. IPSI Transactions on Internet Research 17 (2), pp. 45-50, ISSN 1820 – 4503

Обрадовић, Огњен. 2020. “Медијски посредована погубљења”. Филозофија медија: медији и конфликти: зборник радова са mеђународне научне конференције,  приредили Дивна Вуксановић и др, стр. 99-112, Јагодина, ISBN 978-86-7604-185-5

Обрадовић, Огњен. 2019. “Репрезентација ЛГБТ+ заједнице у играним програмима РТС-а (2014-2018)“.  Зборник радова Факултета драмских уметности 35, стр. 43-57,  ISSN 1450-5681

 

 

Уз теоријске текстове, пише поезију, драме и филмске сценарије.

Издао збирку поезије Отицања (2016), за коју је добио награду Млади Дис.  Изведене су му драме Недеља: јуче, данас, сутра (2013, БДП), Хајка на вука (2018, Шабачко позориште), Како одржавати фикус (2018, Народно позориште Ужице).