Павле Динуловић

Доцент

Биографија

Катедра

Снимање и дизајн звука

 

Предмети

Дизајн звука за видео игре

Дизајн звука за сценске догађаје I-III

Основе дизајна звука за сценске догађаје

Дизајн звука за онлајн медије

 

Образовање

Факултет драмских уметности, Катедра за снимање и дизајн звука: дипломирани драмски и аудиовизуелни уметник из области снимања и дизајна звука (2014)

Факултет драмских уметности, Катедра за снимање и дизајн звука: мастер драмски и аудиовизуелни уметник из области снимања и дизајна звука (2015)

Факултет драмских уметности, докторске студије драмских и аудиовизуелних уметности (2015-тренутно)

 

Уметничка односно научно-истраживачка област

Снимање и дизајн звука, интерактивне уметности – видео игре, проширена стварност, звучне инсталације.

 

Уметнички рад

Particle Post – Letters From the Universe, звучна инсталација (Арс Електроника, 2019) – коаутор.

Строгањ, искуство из области надстварности (Лабораторија интерактивних уметности ФДУ/Лабораторија за сценски дизајн ФТН, 2018) – коаутор.

Ресоно, сценски догађај (ФДУ, 2014) – аутор.

Процес или Шта је стварно ВАЖНО за мене, перформативна инсталација (студентска секција Националног наступа Србије на PQ 2015) – коаутор.

Видео игре: Woka Woka (Two Desperados, 2017), Viola’s Quest (Two Desperados, 2018), Pixel Wars (Datcroft Games, 2016), Afterlife (Three Swords Studios, 2019), The Unexpected Adventure (Byte Kinematics, 2020), Трагач / Seek (Istar Project, 2015), StyleCity Dubai (Dubzplay, 2019) – дизајнер оригиналне музике.

Поглед у недоглед, просторна и инсталација у виртуелној стварности, (Бранко Сујић, 2018) – дизајнер звука.

Незаборављени, експериментална радиофонија (ФДУ/Радио Београд, 2013) – аутор.

Упорност сећања, експериментална радиофонија (ФДУ/Радио Београд, 2014) – аутор.

Србија Транс, радио драма (ФДУ/Радио Београд, 2011) – аутор.

A VRoom with a View, искуство у виртуелној стварности (Лабораторија интерактивних уметности ФДУ, 2018) – коаутор.

ФДУ у ВР, искуство у виртуелној стварности (Лабораторија интерактивних уметности ФДУ, 2018) – коаутор.

У мрежи, документарна веб/телевизијска серија (Share, 2017) – дизајнер звука.

Живан прави панк фестивал, документарни филм (Огњен Главонић, 2014) – сниматељ звука.

Self (up)bringing: SEE/SAW, уметничка инсталација (студентска секција Националног наступа Србије на PQ 2019) – уметнички консултант.

Звучна мапа Београда, интерактивна веб апликација (Тачка комуникације, 2013) – дизајнер звука.

 

Научно-истраживачки рад

Particle Post – Letters from the Universe: A sound installation through cosmic muons, Међународна астронаутичка конференција IAC-20, 2020 – коаутор.

Звучни простор, Зборник радова ФДУ бр. 26, 2016 – аутор.

Virtual studio for mixed-reality content – VISMIC – истраживачки пројекат (ФДУ/Crater Studio, 2019-2021) – учешће у пројекту.

Будућност уметничког образовања и истраживања пред изазовима дигиталног окружења, међународна конференција (Универзитет уметности у Београду, 2020) – учесник у сесији Иновативно коришћење технологија у високом образовању.

Beldocs 2020, међународни филмски фестивал – учесник Beldocs Academy програма.

CGA 2019, међународна конференција – предавач на радионици из области надстварности (Лабораторије интерактивних уметности ФДУ).

 

Чланство у уметничким / научним организацијама

СОКОЈ

 

 

Рођен је 25. јула 1990. у Београду. Основне (2014) и мастер (2015) студије завршава на Факултету драмских уметности у Београду, на Катедри за снимање и дизајн звука. Тренутно је студент завршне године докторских уметничких студија драмских и аудиовизуелних уметности при ФДУ, обављајући 2018. године део процеса уметничког истраживања у ЦЕРН-у, у Женеви.

Од 2012. године учествује у наставном процесу на Катедри за снимање и дизајн звука, прво у својству демонстратора, потом и асистента, да би 2019. године стекао звање доцента на предметима који се тичу дизајна звука за видео игре, области развоја Катедре у чијем је настанку директно учествовао, као и дизајна звука за сценске догађаје. Члан је Лабораторије интерактивних уметности при Факултету драмских уметности, учествујући у свим њеним пројектима од 2017. до данас.

Био је члан ауторског тима Студентске секције Националног наступа Србије на Прашком квадријеналу сценског дизајна и сценског простора 2015. године са радом „Процес или Шта је стварно ВАЖНО за мене“ награђеног Златном медаљом за успостављање дијалога PQ 2015. Троструки је добитник награде „Неда Деполо“ за креативни допринос радио изразу, коју додељује Радио Београд 2. Као члан тима Level 8, априла 2018. добитник је прве награде на првом светском хакатону из области надстварности (енг. hyperreality), са радом „Строгањ“.

Септембра 2019. излаже звучну инсталацију под насловом Particle Post – Letters from the Universe на Арс Електроника фестивалу у Линцу, заједно са уметницима из Јапана и Аустрије, и експерименталним физичарем из ЦЕРН-а. Коаутор је и рада под насловом Particle Post – Letters from the Universe: a Sound Installation through Cosmic Muons, на тему употребљеног процеса истраживања током реализације инсталације, објављеног и представљеног у оквиру 71. Међународног астронаутичког конгреса 2020.

Као представник Катедре, ФДУ, и Лабораторије интерактивних уметности, учествовао је на многобројним конференцијама, фестивалима, панелима и радним групама, у земљи и иностранству. Био је и представник сарадника на Наставно-уметничко-научном већу ФДУ од 2016-2019, као и члан Савета ФДУ током 2019. Од 2018. је секретар Катедре за снимање и дизајн звука.

Бави се дизајном звука и оригиналне музике за видео игре, интерактивне уметности, уметничке инсталације, филм и телевизију.

Менторство

Мастер академске студије

  • "SONOR INTERIORIS - и глас унутрашњи и глас (из)унутра", дизајн звука за изложбу "Анатомија фантастике", Братислав Василић, 31.10.2023.
  • Аудио-визуелна инсталација "СЕТИ СЕ", Јана Баљак, 30.09.2023.
  • Дизајн звука за сценску инсталацију "Напуштени врт", Ана Анастасов, 27.10.2021.