Светозар Рапајић

Професор емеритус

Биографија

Катедра

Позоришна и радио режија

 

Предмети

Позоришна режија

Креирао предмете: Методи уметничко-истраживачког рада

Музичко позориште

Поетика позоришне режије

 

Образовање

Дипломирани позоришни редитељ (Академија за позориште, филм, радио и телевизију)

 

Уметничка односно научно-истраживачка област

Позоришна режија, театрологија, музичко позориште

 

Уметнички рад

20 режија позоришних представа у позориштима Београда, Титограда, Вршца, Зрењанина, Ниша и Врања. Већи део свог креативног рада посветио је облицима музичког позоришта (оперета, мјузикл, комична опера, музичка комедија). Његова историјска режија мјузикла „Оклахома“ 1966. године у Савременом позоришту (Позориште на Теразијама) била је прекретница у нашем музичком позоришту као прва поставка модерног америчког мјузикла у његовом аутентичном сложеном облику.

 

Научно-истраживачки рад

У зрелијим годинама посветио се, осим педагошког рада, теоријском анализи феномена из области позоришне режије, глуме, музичког позоришта, драматургије, драмске педагогије. Објавио је велики број стручних и теоријских радова у часописима и зборницима у земљи и иностранству и учествовао својим прилозима на многим научним скуповима на нашим и страним универзитетима, као и у Вуковој задужбини, Матици српској и САНУ. Објавио уџбеник Глуме за балетске школе (први уџбеник ове врсте), као и монографије у оквиру научног пројекта ФДУ: „Драмски текстови и њихове инсценације“ (2013) и „Музичко позориште као уметничка синтеза“ (2019).

 

Чланство у уметничким / научним организацијама

Удружење драмских уметника Србије

 

 

Рођен у Сплиту 1942. године. Гимназију и музичку школу похађао у Новом Саду. Уписао Академију за позоришну уметност, групу за Режију 1961. По апсолвирању 1965-1973. члан Савременог позоришта у Београду. Од 1971. биран у сва звања на ФДУ. Од 2009. у пензији, изабран за професора емеритуса. Предавао и у балетским школама у Београду и Новом Саду, на Универзитетима у Приштини (Глума) и Бањој Луци (Глума и Позоришна режија), Учитељским факултетима у Београду и Јагодини (Сценска култура), Факултетима музичке и примењених уметности, Интердисциплинарним студијама Универзитета уметности, Филозофском факултету у Љубљани, Факултету техничких наука у Новом Саду (програм за сценски дизајн). Био је члан комисија за одбрану докторских научних и уметничких радова на ФДУ, Факултету музичке уметности, Филозофском факултету у Новом Саду, Интердисциплинарним стуијама Универзитета уметности и Универзитета у Новом Саду. Био је у више мандата шеф катедре за позоришну и радио режију, председавајући Научног већа, продекан и декан ФДУ и проректор Универзитета уметности. Преводио са енглеског, француског, немачког, италијанског и руског језика. Добитник је Међународне награде за драмску педагогију „Грозданин кикот“ 2006, две Стеријине награде за театрологију 2014. (за књигу „Драмски текстови и њихове инсценације“ и 2020. (за књигу „Музичко позориште као уметничка синтеза“),  награде „Јоаким Вујић“ за изузетан допринос позоришној уметности 2021. године.