Svetozar Rapajić

Profesor emeritus

Biografija

Katedra

Pozorišna i radio režija

 

Predmeti

Pozorišna režija

Kreirao predmete: Metodi umetničko-istraživačkog rada

Muzičko pozorište

Poetika pozorišne režije

 

Obrazovanje

Diplomirani pozorišni reditelj (Akademija za pozorište, film, radio i televiziju)

 

Umetnička odnosno naučno-istraživačka oblast

Pozorišna režija, teatrologija, muzičko pozorište

 

Umetnički rad

20 režija pozorišnih predstava u pozorištima Beograda, Titograda, Vršca, Zrenjanina, Niša i Vranja. Veći deo svog kreativnog rada posvetio je oblicima muzičkog pozorišta (opereta, mjuzikl, komična opera, muzička komedija). Njegova istorijska režija mjuzikla „Oklahoma“ 1966. godine u Savremenom pozorištu (Pozorište na Terazijama) bila je prekretnica u našem muzičkom pozorištu kao prva postavka modernog američkog mjuzikla u njegovom autentičnom složenom obliku.

 

Naučno-istraživački rad

U zrelijim godinama posvetio se, osim pedagoškog rada, teorijskom analizi fenomena iz oblasti pozorišne režije, glume, muzičkog pozorišta, dramaturgije, dramske pedagogije. Objavio je veliki broj stručnih i teorijskih radova u časopisima i zbornicima u zemlji i inostranstvu i učestvovao svojim prilozima na mnogim naučnim skupovima na našim i stranim univerzitetima, kao i u Vukovoj zadužbini, Matici srpskoj i SANU. Objavio udžbenik Glume za baletske škole (prvi udžbenik ove vrste), kao i monografije u okviru naučnog projekta FDU: „Dramski tekstovi i njihove inscenacije“ (2013) i „Muzičko pozorište kao umetnička sinteza“ (2019).

 

Članstvo u umetničkim / naučnim organizacijama

Udruženje dramskih umetnika Srbije

 

 

Rođen u Splitu 1942. godine. Gimnaziju i muzičku školu pohađao u Novom Sadu. Upisao Akademiju za pozorišnu umetnost, grupu za Režiju 1961. Po apsolviranju 1965-1973. član Savremenog pozorišta u Beogradu. Od 1971. biran u sva zvanja na FDU. Od 2009. u penziji, izabran za profesora emeritusa. Predavao i u baletskim školama u Beogradu i Novom Sadu, na Univerzitetima u Prištini (Gluma) i Banjoj Luci (Gluma i Pozorišna režija), Učiteljskim fakultetima u Beogradu i Jagodini (Scenska kultura), Fakultetima muzičke i primenjenih umetnosti, Interdisciplinarnim studijama Univerziteta umetnosti, Filozofskom fakultetu u Ljubljani, Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu (program za scenski dizajn). Bio je član komisija za odbranu doktorskih naučnih i umetničkih radova na FDU, Fakultetu muzičke umetnosti, Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, Interdisciplinarnim stuijama Univerziteta umetnosti i Univerziteta u Novom Sadu. Bio je u više mandata šef katedre za pozorišnu i radio režiju, predsedavajući Naučnog veća, prodekan i dekan FDU i prorektor Univerziteta umetnosti. Prevodio sa engleskog, francuskog, nemačkog, italijanskog i ruskog jezika. Dobitnik je Međunarodne nagrade za dramsku pedagogiju „Grozdanin kikot“ 2006, dve Sterijine nagrade za teatrologiju 2014. (za knjigu „Dramski tekstovi i njihove inscenacije“ i 2020. (za knjigu „Muzičko pozorište kao umetnička sinteza“),  nagrade „Joakim Vujić“ za izuzetan doprinos pozorišnoj umetnosti 2021. godine.