мр Теодора Анастасија Станковић

Редовни професор

Биографија

Катедра

Глума

 

Предмети

Техника гласа - Основне и Мастер студије

 

Образовање

Дипломирани глумац

Магистар наука о драмским уметностима из области Студије филма и медија

 

Уметничка односно научно-истраживачка област

Примена психоанализе у филском медију;

Утицај трансфера и контратрансфера у функији стваралачког процеса.

 

Уметнички рад и истраживање

Глас глумца и његова примена у глумачкој интерпретацији.

 

Научно-истраживачки рад

"Свесно и несвесно у редитељском поступку Алфреда Хичкока" у Зборнику радова број 23.

 

Чланство у уметничким / научним организацијама

Удружење драмских уметника Србије

 

 

Teoдoрa Aнaстасиja Стaнкoвић рoђeнa je 29. 10. 1968. гoдинe у Бeoгрaду. Oснoвнe студије je зaвршилa нa Фaкултету драмских уметности у Београду на Катедри зa глуму у класи професора Предрага Бајчетића. Maгистарске студије је уписала и завршила на Факултету драмских уметности у Београду. Магистарском тезом "Између Фројда и Хичкока - историја једне болести" под менторством др Невене Даковић, ред. професора и кооменторством др Тијане Мандић, ред. професора стекла је академски назив Магистра наука о драмским уметностима из области Студије филма и медија 2013. године.

Као дипломирана глумица, радила је у представама у Нарадном позоришту, Београдском драмском позоришту, Атељеу 212, позоришту "Душко Радовић", те у драмском програму Радио Београда, РТС-у и на филму. 

Од 17. 12. 2018. je редовни професор за уметничку област Глума наставни предмет Техника гласа на Осноним и Мастер студијима. Учествовала је као предавач и демонстратор у организацији и реализацији више радионица на ФДУ и на Факултету музичких уметности у Београду. Учествовала је као предавач на Специјалистичким студијама за Мјузикл организованим на Универзитету уметности у Београду.

Била је гостујући професор на Академији умјетности у Бања Луци 2009/2010. године и на Факултету уметности Универзитета у Приштини са седиштем у Косовској Митровици 2017/2018. године.

Посебан допринос је дала на реформисању Студијског програма на ФДУ и учествовала у изради новог програма предмета Техника гласа и Студијског програма Глума (2008/9. године) у оквиру процеса акредитације. Члан је комисије за пријем кандидата на СП Глума на Основним и на Мастер студијама. Била је члан Наставно-уметничког већа ФДУ као представник асистената (2005-2008.) a oд 2013. године је члан Научног и Уметничког већа ФДУ. Контакт особа је између Факултета драмских уметности и Агенције франкофоних универзитета од 2009.године. Успоставља сарадњу између Факултета драмских уметности - Катедре за глуму (учествовање студената са Катедре за глуму) и Француског културног центра током одржавања манифестације Дани франкофоније у Београду од 2012. године. Сарађивала је приликом израда дипломских и мастер радова и учествовала у изради концерних испита студената са Катедре за глуму Основних, Мастер и Специјалистичких студија. Учествовала у раду и припреми студената у интернационалним такмичењима: Vocal competition Singing Mask  у Петрограду 2007 и 2015.године, IV Moscow International Theatre Festival Your Chance 2008. године.     

Уписала је Докторске научне студије на ФДУ -тема „Креативни однос између глумца и редитеља – улога трансфера и контратрансфера у функији стваралачког процеса“  и Докторске уметичке студије на ФДУ- тема „Глас глумца и гласови његових ликова – Ухвати неухватљиво (Глас као изражајно средство у глумачкој интерпретацији)“.

 

Е-пошта

teoanastacia@yahoo.com