мр Теодора Анастасија Станковић

Редовни професор

Биографија

Ужа уметничка област: Глума

Предмет Техника гласа на Катедри за глуму на Основним и Мастер студијама на ФДУ у Београду

 

Рођена је у Београду. Завршила је Факултет драмских уметности у Београду у класи професора Предрага Бајчетић на Катедри за глуму. Магистрирала је на Факултету драмских уметности на одсеку за Теорију медија и стекла титулу магистра наука о драмским уметностима из области студија и медија под менторством проф. др Невене Даковић и проф. др Тијане Мандић. По завршетку студија је радила у представама у Нарадном позоришту, Београдском драмском позоришту, Атељеу 212, позоришту „Душко Радовић“. Играла у филмовима („Шта радиш вечерас“, „Убиство с предумишљајем“, „Филм о Милишу Бранковићу“, итд.) и била ангажована у драмском програму Радио Београда 2.

На Факултету драмских уметности прво је била ангажована као студент демонстратор и стручни сарадник а од 1998.године је запослена као асистент приправник и асистент, од 2004.године као доцент, од 2013.године као ванредни професор а од 2018.године је редовни професор на предмету Техника гласа - Основне и Мастер академске студије. Такође, анагажована је била на Специјалистичким студијама за Мјузикл на Универзитету уметности у Београду. Била је гостујући професор на Академији умјетности у Бања Луци, на Академији уметности у Косовској Митровици.

Студент Докторских уметничких студија и докторант на научним студијама на ФДУ. Пише чланке за Зборник радова Факултет драмских уметности. Координатор је и контакт особа ФДУ са Агенцијом франкофонских универзитета.Члан је Удружења драмских уметника Србије.