mr Teodora Anastasija Stanković

Redovni profesor

Biografija

Uža umetnička oblast: Gluma

Predmet Tehnika glasa na Katedri za glumu na Osnovnim i Master studijama na FDU u Beogradu

 

Rođena je u Beogradu. Završila je Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu u klasi profesora Predraga Bajčetić na Katedri za glumu. Magistrirala je na Fakultetu dramskih umetnosti na odseku za Teoriju medija i stekla titulu magistra nauka o dramskim umetnostima iz oblasti studija i medija pod mentorstvom prof. dr Nevene Daković i prof. dr Tijane Mandić. Po završetku studija je radila u predstavama u Naradnom pozorištu, Beogradskom dramskom pozorištu, Ateljeu 212, pozorištu „Duško Radović“. Igrala u filmovima („Šta radiš večeras“, „Ubistvo s predumišljajem“, „Film o Milišu Brankoviću“, itd.) i bila angažovana u dramskom programu Radio Beograda 2.

Na Fakultetu dramskih umetnosti prvo je bila angažovana kao student demonstrator i stručni saradnik a od 1998.godine je zaposlena kao asistent pripravnik i asistent, od 2004.godine kao docent, od 2013.godine kao vanredni profesor a od 2018.godine je redovni profesor na predmetu Tehnika glasa - Osnovne i Master akademske studije. Takođe, anagažovana je bila na Specijalističkim studijama za Mjuzikl na Univerzitetu umetnosti u Beogradu. Bila je gostujući profesor na Akademiji umjetnosti u Banja Luci, na Akademiji umetnosti u Kosovskoj Mitrovici.

Student Doktorskih umetničkih studija i doktorant na naučnim studijama na FDU. Piše članke za Zbornik radova Fakultet dramskih umetnosti. Koordinator je i kontakt osoba FDU sa Agencijom frankofonskih univerziteta.Član je Udruženja dramskih umetnika Srbije.