др Весна Ђукић

Редовни професор

Биографија

Весна Ђукић је доктор наука о драмских уметностима у области организације сценских и културно-уметничких делатности. Дипломирала је (1981), магистрирала (1989) и докторирала (1995) на Факултету драмских уметности где предаје од 1998/9 школске године, а од 2008. je редовни професор ФДУ. Области истраживачког, научног, стручног и професионалног рада проф. др Ђукић су: менаџмент у култури, културна политика и културни туризам. Предаје на основним, мастер и докторским студијама Катедре за менаџмент и продукцију у позоришту, радију и култури Факултета драмских уметности. Ангажована је на предметима: Културна политика (основне и мастер студије), Менаџмент у култури и културна политика (мастер), Финансијско пословање у култури и уметности (мастер), Теорија менаџмента у култури и културне политике (докторске), Менаџмент у култури и културна политика (докторске), Културна политика и одрживи развој (докторске) и Методе и технике научних истраживања (докторске). Од 2000. године је по позиву предавала на УНЕСКО мастер програму менаџмента у култури и културне политике Универзитета уметности у Београду, Економском факултету у Крагујевцу, Филолошком факултету у Београду, Факултету ликовних уметности у Београду и Дипломатској академији Министарства иностраних послова Републике Србије.

Објавила је шест научних монографија: (Ка)ко смо, студије културе памћења и политике идентитета у Србији (2017), Држава и култура – студије савремене културне политике (прво издање 2010, друго издање 2012), Културни туризам – менаџмент и развојне стратегије (2005), Транзиционе културне политике – конфузије и дилеме (2003), Право на разлике село-град (1997) и Сеоски туризам у Србији (1992). Учествовала је у четири национална научно-истраживачка пројекта Факултета драмских уметности финансирана од стране Министарства науке РС: Идентитет и сећање: транскултурални текстови драмских уметности и медија (178012), Функција уметности и медија у европским интеграцијама: Србија 2000-2010 (149004), Медији и образовање (1799) и Медијска репрезентација националног и културног идентитета у Србији (1312). У периоду 2011-2015. учествовала је у међународном научно-истраживачком пројекту Универзитета уметности у Београду COST (European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research) – Akcijа IS1007 под називом Истраживање културне одрживости (Investigating Cultural Sustainability). Приредила је за штампу више од 100 научних и стручних радова објављених на српском,  енглеском и руском језику у националним и међународним штампаним и електронским часописима и публикацијама: Култура, Баштина, Гласник Етнографског музеја, Зборник Факултета драмских уметности, Зборник Института друштвених наука, Зборник радова Нове српске политичке мисли, Зборник Матице српске за друштвене науке, The ENCATC Journal of Cultural Management and Policy, American Journal of Tourism management, Sage open, World Future, iNtergraph journal, UnDo.net, policy.hu/Djukic, Екология култури и др. Излагала је на више од 30 научних и стручних конференција у земљи и иностранству (Русија, Бугарска, Македонија, Црна Гора и др). Била је ментор једанаест одбрањених докторских дисертација (2011-2018), шест магистарских теза (2005-2010) и више десетина мастер и дипломских радова одбрањених на Факултету драмских уметности и Универзитету уметности у Београду.

Аутор је и руководилац више научних, развојних и акционих пројеката, међу којима: Модели локалних културних политика као основа за повећање културне партиципације (Институт за позориште, филм, радио и телевизију Факултета драмских уметности, Универзитет уметности у Београду и Завод за проучавање културног развитка, пројекат ПЕРФОРМ, 2018),  Институционални менаџмент и културне политике - интервјуи са министрима културе и директорима установа културе у земљама Југоисточне Европе (Институт за позориште, филм, радио и телевизију Факултета драмских уметности, Универзитет уметности у Београду, 2005/2006), Културна политика у Србији у периоду од 1989 до 2001 (Завод за проучавање културног развитка, Фонд за отворено друштво и Централноевропски универзитет у Будимпешти, 2002/2003) и истраживачко-документационог пројекта Геокултурна карта Србије (Завод за проучавање културног развитка, 2002/2003). Одржала је више од 50 едукативних семинара за представнике државних органа управе и запослене у области културе и туризма у сарадњи са Фондом за отворено друштво, Магна агендом и великим бројем других невладиних организација, Заводом за проучавање културног развитка, Центром за професионални развој и консалтинг Универзитета уметности у Београду, Европском агенцијом за реконструкцију, Народном Скупштином Републике Србије и другим.

 

Проф. др Весна Ђукић је од 2018. члан Комисије за акредитацију и проверу квалитета Националног акредитационог тела а као представник Универзитета уметности у Београду, била је члан Националног просветног савета РС (2005-2011) и члан Радне групе НПС за израду праваца развоја и унапређења квалитета предшколског, основног и средњег општег и уметничког образовања и васпитања у Србији (2011). Као члан централне координационе групе Министарства културе и информисања РС за израду стратегије културе, била је руководилац групе за међуресорне области (2010), а потом и члан тима за израду стратегије образовања РС (2011). Била је члан радне групе Министарства културе Републике Србије за професионални развој и перманентну едукацију (2008), консултант Скупштине општине Ваљево на пројекту оснивања културног центра у Ваљеву (2008), руководилац тима стручних сарадника Покрајинског секретаријата за образовање, науку и културу Војводине на изради предлога стратегије развоја културе у Покрајини (2007-2009), руководилац тима за израду стратегије развоја општине Вождовац (град Београд) и стратешке анализе потенцијала за развој туризма (2006), Члан градске Комисије у области културе као стручног радног тела Градоначелника града Београда (2005 – 2007). Као струћњак у области менаџмента у кулктури и културног туризма, била је и члан жирија међународног програма Изузетне дестинације Европе ЕДЕН (Туристичка организација Србије, Европска комисија 2017) и Одбора за праћење реализације пројекта Кикиндски мамут, који је финансијски подржан од стране европске агенције за реконструкцију (Општина Кикинда, 2006). Од 2001. до 2003. је била директор Завода за проучавање културног развитка где је руководила великим бројем истраживачких пројеката, а у периоду 1994-2001. је као шеф маркетинга и информисања Демократске странке Србије, била менаџер свих страначких предизборних кампања укључујући и кампању за локалне изборе у граду Београду 1997. и председничке изборе 2000.године. Члан је европске мреже експерата у култури Генералног директората за образовање и културу Европске комисије European expert network on culture (EENC) и почасни грађанин Тексаса (САД).

 

Добитник је међународне стипендије Центра за јавне практичне политике Централноевропског универзитета у Будимпешти за истраживачки пројекат „Културне политике у Србији 1989-2001“ (2002/03), међународне награде за допринос развоју драмског одгоја “Грозданин Кикот” Центра за драмски одгој Мостар (2011), признања Задужбине „Андрејевић“ за допринос научном издаваштву у Србији (2015) и награде трећег фестивала хуманистике, културе и уметности ФЕСК „Пази шта читаш“ (2018) за књигу (Ка)ко смо, студије културе памћења и политике идентитета у Србији која има трајну вредност и остварује важан научни допринос.