др Влатко Илић

Редовни професор

Биографија

Катедра

Теорија и историја

 

Предмети

Теорија културе

Естетика

Савремена естетика 1 и 2

Естетика комуникација

Естетика медија

Филозофија медија

Методологија научно-истраживачког рада 1

Поетика

 

Образовање

Доктор наука из области теорије уметности и медија – Универзитет уметности у Београду, интердисциплинарне студије

Дипломирани позоришни и радио редитељ – Факултет драмских уметности у Београду

 

Уметничка односно научно-истраживачка област

Историја и теорија драмских уметности, медија и културе

 

Чланство у уметничким / научним организацијама

Естетичко друштво Србије

Удружење драмских уметника Србије

 

 

Влатко Илић је рођен 1981. године у Београду. Од 1999. до 2001. похађа Lester B. Pearson College UWC у Канади, након чега уписује студије позоришне и радио режије, које завршава 2006. године као студент генерације Факултета драмских уметности у Београду. Децембра 2010. године брани своју докторску дисертацију Стратегије опстанка извођења уживо у епохи нових медија: Нова теорија позоришта / теорија новог позоришта у Србији на Универзитету уметности у Београду и стиче звање доктора наука у области теорије уметности и медија.

Илић је аутор две научне монографије: Савремено позориште: естетско искуство и преступничке праксе (Стеријино позорје, Нови Сад 2018) и Увод у нову теорију позоришта (Нолит/Алтера, Београд 2011), и један је од уредника тематских зборника: Филозофија медија: медији и конфликти (ЕДС/ФПН, Јагодина 2020), Филозофија медија: медији и алтернатива (ЕДС/ФПН, Јагодина 2018) и Theatre within the context... and not just theatre (Хоп.Ла!/ФДУ, Београд 2016). Од 2012. до 2014. године реализатор је научно-истраживачког пројекта „Теорија извођачких чинова: од драмског театра до друштвених промена“ при Академији уметности Универзитета у Новом Саду.

Поред научно-истраживачког рада, Влатко Илић је активан и у домену уметничког стваралаштва. 2007. године добија Специјалну Стеријину награду за режију представе Сам крај света, по тексту Ж. Л. Лагарса, у продукцији Малог позоришта „Душко Радовић“. Редовно сарађује са драмским програмом Радио Београда (радио драме: Пет нивоа пет разговора др Светолика Плесника и др Марије Полек, В. Клачар; Исцељење, Д. Вуксановић; Тестамент овог дана, Е. Бонд; и друге); а међу његовим режијама издвајају се: Прича о војнику, Стравински/Рами, Београдска филхармонија, 2018: Ана Франк, према Дневнику Ане Франк, НП „Стерија“, Вршац 2016; Маркс у Сохоу, Х. Зин, Царина/ЈДП, Београд 2013; као и серијал радова реализован у сарадњи са Војиславом Клачаром: Формирање X Владе Краљевине Корете, Hebbel Theater, Берлин 2009; Оснивање III Универзитета у Краљивини Корети, Geschwister-Scholl-Haus, Лајпциг 2008; Парламентарна Историја Корете, Белеф 2007 и други.

 

Е-пошта

vlatko.ilic@gmail.com

Менторство

Мастер академске студије

  • Техноестетика: нове технологије, уметност и естетско искуство, Ивона Јањић, 08.12.2021.
  • ПОЕТИКА ДРУГОСТИ: МЕДИЈСКИ РЕАЛИЗАМ, Немања Драгаш, 10.08.2020.
  • Прелазак медија масовне комуникације у еру савременог интернет окружења, Марија Крстин, 11.10.2019.