Упис студената - Докторске студије

УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ОБАВИЋЕ СЕ У СРЕДУ И ЧЕТВРТАК, 21. И 22. ОКТОБРА 2020. ГОДИНЕ ОД 12 ДО 14 ЧАСОВА У КАНЦЕЛАРИЈИ 70.

 

ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА УПИС

 

  • ИНДЕКС (на ФДУ, соба 70.)
  • 2 ФОТОГРАФИЈЕ (величина фотографија као за пасош)
  • ОБРАЗАЦ ШВ 20 (на ФДУ, соба 70.)
  • ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ
  • ОВЕРЕНЕ ФОТОКОПИЈЕ ДИПЛОМА, ЗА ОНЕ КОЈИ ИМАЈУ ИЗДАТЕ ДИПЛОМЕ ИЛИ УВЕРЕЊА О ЗАВРШЕНОМ ПРЕТХОДНОМ ШКОЛОВАЊУ, ЗА ОНЕ КОЈИ ЈОШ УВЕК НЕМАЈУ ИЗДАТЕ ДИПЛОМЕ
  • УПЛАТА ПРВЕ РАТЕ ШКОЛАРИНЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ ЗА САМОФИНАНСИРАЈУЋЕ СТУДЕНТЕ

 

ЖИРО РАЧУН ФАКУЛТЕТА ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ

 

840-1612666-05

 

позив на број:

 за уплату школарине: 39-07029799-07

 

за индекс: 48-07029799-04

 

за упис године: 09-07029799-17

 

Школарина износи 160.000,00 динара и може се платити у две рате; индекс је 700,00 динара;  упис године износи 3.300,00 дин.

Школарина за стране држављане је 320.000,00 динара, а за стране држављане из суседних земаља износи 240.000,00 динара.