Ранг листа - Мастер студије уз рад

НА ОСНОВУ ЧЛАНА 100. ЗАКОНА О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ

("Сл. гласник Републике Србије", број 88 од 29. септембра 2017. године)

ФАКУЛТЕТ ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ

УТВРЂУЈЕ ЈЕДИНСТВЕНУ РАНГ ЛИСТУ

ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ

МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА УЗ РАД

У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ

 

 

 

МЕНАЏМЕНТ КУЛТУРЕ И МЕДИЈА

 

Студенти који се сами финансирају:

 

  1. МИЛИВОЈЕВИЋ САША                                                   73,28
  2. ВУЧКОВИЋ НИНА                                                             62,56
  3. МИЛОВАНОВИЋ УРОШ                                                   61,86

 

КАНДИДАТИ КОЈИ НИСУ ПОЛОЖИЛИ ИСПИТ ЗА ПРОВЕРУ СКЛОНОСТИ И СПОСОБНОСТИ ПРЕМА ПРОПОЗИЦИЈАМА КОНКУРСА НЕ РАНГИРАЈУ СЕ И НЕ УКЉУЧУЈУ У ЈЕДИНСТВЕНУ РАНГ ЛИСТУ.

 

Београд, 11. 10. 2019. године

 

 

                                                                                                                                                                 ДЕКАН

 

 

                                                                                                                                           Милош Павловић, ред. професор