Упис студената - Основне студије

УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ СТУДИЈА И СТУДИЈА УЗ РАД

обавиће се по следећем распореду:

 

7.  јула 2020. године

 

- ГЛУМА у 9 ч 

- ПОЗОРИШНА И РАДИО РЕЖИЈА у 10ч

- ДРАМАТУРГИЈА у 11ч

- МЕНАЏМЕНТ И ПРОДУКЦИЈА ПОЗОРИШТА, РАДИЈА И КУЛТУРЕ  у 12ч

 

8. јула 2020. године

 

- ФТВ РЕЖИЈА у 9ч  

- ФТВ ПРОДУКЦИЈА у 10ч

- КАМЕРА у 11,30ч

- МОНТАЖА у 12,30ч

- СНИМАЊЕ И ДИЗАЈН ЗВУКА у 13,30ч

 

  

 

*Молимо вас да поштујете наведено време уписа, како бисмо избегли стварање гужве и кршење прописаних заштитних мера.

*Приликом предаје докумената за упис, ношење заштитних маски је ОБАВЕЗНО!

 

 

 

 

ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА УПИС

У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈА

ШКОЛСКЕ 2020/2021. ГОДИНЕ

- оригинали сведочанстава средње школе

- оригинал дипломе средње школе

- попуњен индекс (добија се на Факултету)

- 1 фотографија формата 3,5цм x 4,5цм

- 2 попуњена обрасца  шв – 20  (добија се на Факултету)

-- уплата 4.000,00 динара на жиро рачун Факултета : 840-1612666-05

позив на број 09-07029799-17

(сврха уплате: накнада приликом уписа)

 

 

индексе и обрасце шв-20 узети у соби 70..  од 6. 7. 2020. у времену од 10ч-13ч

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗА СТУДЕНТЕ КОЈИ ПЛАЋАЈУ ШКОЛАРИНУ:

 

1.  држављани Републике  Србије

поред наведеног и

доказ о уплати школарине у висини од   

220.000,00 динара

за школску 2020/2021. годину

на жиро рачун    840-1612666-05

позив на број      21-07029799-13

 

2.  страни држављани из суседних земаља

 ( Рапублика Мађарска, Румунија, Република Бугарска, Република Македонија, Република Албанија, Босна и Херцеговина, Република Хрватска и Црна Гора)

 

поред наведеног и

доказ о уплати школарине у висини од

330.000,00 динара

за школску 2020/2021.годину

на жиро рачун   840-1612666-05

позив на број   21-07029799-13

 

3. страни држављани који нису из суседних земаља

 

поред наведеног и

доказ о уплати школарине у висини од

440.000,00 динара

за школску 2020/2021.годину

на жиро рачун     840-1612666-05

позив на број   21-07029799-13

 

 

ЗА СТУДЕНТЕ УЗ РАД:

1.  држављани Републике Србије

поред наведеног и

доказ о уплати школарине у висини од   

220.000,00 динара или 330.000,00 динара

за школску 2020/2021. годину

на жиро рачун    840-1612666-05

позив на број      94-07029799-21