Упис студената - Основне студије

УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ СТУДИЈА И СТУДИЈА УЗ РАД

обавиће се по следећем распореду:

 

6.  јула 2021. године

 

- МЕНАЏМЕНТ И ПРОДУКЦИЈА ПОЗОРИШТА, РАДИЈА И КУЛТУРЕ  у 9ч

- ГЛУМА у 10 ч 

- ПОЗОРИШНА И РАДИО РЕЖИЈА у 11ч

- ДРАМАТУРГИЈА у 11,30ч

- ФТВ РЕЖИЈА у 12,30ч 

 

 

7. јула 2021. године

 

- ФТВ ПРОДУКЦИЈА у 9ч

- КАМЕРА у 10ч

- МОНТАЖА у 10,30ч

- СНИМАЊЕ И ДИЗАЈН ЗВУКА у 11ч

 

  

 

  • Молимо вас да поштујете наведено време уписа, како бисмо избегли стварање гужве и кршење прописаних заштитних мера.
  • Приликом предаје докумената за упис, ношење заштитних маски је ОБАВЕЗНО!

 

 

 

 

ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА УПИС

У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈА

ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ

- оригинали сведочанстава средње школе

- оригинал дипломе средње школе

- попуњен индекс (добија се на Факултету)

- 1 фотографија формата 3,5цм x 4,5цм

- 2 попуњена обрасца  шв – 20  (добијају се на Факултету)

-- уплата 4.000,00 динара на

  жиро рачун Факултета : 840-1612666-05

позив на број 09-07029799-17

(сврха уплате: накнада приликом уписа)

 

индексе и обрасце шв-20 узети у соби 70а  од  5. 7. 2021. у времену од 9ч-12ч

 

 

 

 

 

ЗА СТУДЕНТЕ КОЈИ ПЛАЋАЈУ ШКОЛАРИНУ:

 

1.  држављани Републике  Србије

поред наведеног и

доказ о уплати школарине у висини од   

220.000,00 динара

за школску 2021/2022. годину

на жиро рачун    840-1612666-05

позив на број      21-07029799-13

 

2.  страни држављани из суседних земаља

 ( Рапублика Мађарска, Румунија, Република Бугарска, Република Македонија, Република Албанија, Босна и Херцеговина, Република Хрватска и Црна Гора)

 

поред наведеног и

доказ о уплати школарине у висини од

330.000,00 динара

 за школску 2021/2022.годину

на жиро рачун   840-1612666-05

позив на број   21-07029799-13

 

3. страни држављани  који нису из суседних земаља

 

поред наведеног и

доказ о уплати школарине у висини од

440.000,00 динара

за школску 2021/2022.годину

на жиро рачун     840-1612666-05

позив на број   21-07029799-13

 

 

ЗА СТУДЕНТЕ УЗ РАД:

1.  држављани Републике  Србије

поред наведеног и

доказ о уплати школарине у висини од   

  220.000,00 динара или 330.000,00 динара

за школску 2021/2022. годину

на жиро рачун    840-1612666-05

позив на број      94-07029799-21