Конкурс за избор наставника

Факултет драмских уметности у Београду расписује конкурсе за избор:

 

  1. Наставника у звању од ванредног до редовног професора за уметничку област Драматургија.

 

Услови: -  дипломирани драматург Факултет драмских уметности или мастер драмски и аудиовизуелни уметник из области Драматургије ФДУ или магистар уметности или доктор уметности;

                 -  као и други услови за избор наставника предвиђени Законом о високом образовању, Статутом ФДУ, Минималним условима за избор наставника на Универзитету и Минималним условима за избор наставника ФДУ.

 

  1. Наставника у звању од доцента до ванредног професора за уметничку област Филмска и телевизијска режија.

 

Услови:  - дипломирани филмски и телевизијски редитељ Факултет драмских уметности или мастер драмски и аудиовизуелни уметник из области Филмске и телевизијске режије ФДУ или магистар уметности или доктор уметности;

             - као и други услови за избор наставника предвиђени Законом о високом образовању, Статутом ФДУ, Минималним условима за избор наставника на Универзитету и Минималним условима за избор наставника ФДУ.

 

  1. Наставника у звању од доцента до ванредног професора за научну област Менаџмент и продукција позоришта, радија и културе – наставне предмете Увод у менаџмент у култури, Културна политика, Менаџмент и маркетинг у култури и Међународни културни односи.

 

Услови:  - VIII ССС доктор наука о уметности Универзитет уметности;

              - као и други услови за избор наставника предвиђени Законом о високом образовању, Статутом ФДУ, Минималним условима за избор наставника на Универзитету и Минималним условима за избор наставника ФДУ.

 

Напомена:

 

  • Учесници конкурса приликом пријављивања подносе пријаву на конкурс, диплому о завршеним студијама и радну биографију на прописаном обрасцу 2.
  • Избор се врши према Закону о високом образовању, Статуту Факултета драмских уметности, Минималним условима за избор наставника на Универзитету и Минималним условима за избор наставника Факултета драмских уметности у Београду.
  • Рад се заснива на одређено време са пуним радним временом.
  • Рок за пријављивање кандидата на оглас  је 8 дана од дана објављивања конкурса на сајту Националне службе за запошљавање и сајту ФДУ.
  • Конкурс је објављен у публикацији »Послови« на сајту Националне службе за запошљавање и на сајту Факултета 25. 09. 2019. године.

Слике

  • /uploads/attachment/vest/53/FDU_u_boji_verzija_2.jpg