Отворени MEDIA конкурси за финансирање пројеката

MEDIA desk Srbije obaveštava da su otvoreni svi konkursi za podnošenje aplikacija za MEDIA potprogram.

Potprogram MEDIA u okviru programa Kreativna Evropa podstiče razvoj evropskog audiovizuelnog i multimedijalnog sektora, dajući podršku: razvoju, distribuciji i promociji evropskih igranih, animiranih i dokumentarnih filmova i televizijskih serija, razvoju i promociji novih medijskih sadržaja, stručnom usavršavanju filmskih profesionalaca, razvoju novih tehnologija i platformi za distribuciju audiovizuelnog sadržaja, filmskim festivalima i razvoju publike.

Ciljevi MEDIA potprograma su:

 • Jačanje evropskog audiovizuelnog i multimedijalnog sektora naglašavajući evropski identitet, nasleđe i kulturnu raznolikost;

 • Veća prisutnost evropskih audiovizuelnih dela na međunarodnom tržištu;

 • Jačanje i podsticanje inovativnosti i konkurentnosti evropskog audiovizuelnog sektora.

U okviru sledećih konkursa nisu uvedene veće promene sadržaja i uslova apliciranja:

Konkursi u okviru kojih su uvedene značajne promene su:

 • Koprodukcijski fond (EACEA-29-2019): u 2019. godini, za finansiranje su odobreni projekti sa dvogodišnjim trajanjem kako bi se izabranim fondovima omogućilo stabilno funkcionisanje do kraja Creative Europe MEDIA potprograma. Međutim, tom prilikom nije podnesen nijedan prihvatljivi projekat koji bi pokrivao aspekt distribucije. Iz tih razloga, ovaj konkurs (EACEA-29-2019) raspisuje se sa ciljem podrške projekata koprodukcijskih fondova koji se fokusiraju samo na distribuciju filmova koji su koproducirani između neke evropske i neevropske zemlje.

 • Automatska podrška (EACEA-22-2019): u okviru poziva za 2020. godinu (EACEA-22-2019) konkursi za automatsku podršku distributerima i podršku prodajnim agentima spojeni su u jedan konkurs sa 2 odvojene akcije. Konkurs će funkcionisati isto kao i u 2019. godini i biće realizovan kroz dve faze: generisanje potencijalnog fonda koji se zasniva na predhodnom poslovnom uspehu (broju prodatih prihvatljivih bioskopskih ulaznica za evropske filmove) i reinvestiranju tog fonda u prihvatljive aktivnosti.

 • Online promocija (EACEA-23-2019): u okviru Akcije 1 postotak obaveznog sufinansiranja je smanjen sa 60% na 40% ukupnih opravdanih troškova; troškovi osoblja sa 30% na 25% ukupnog budžeta, i, kako bi se uklopili u zahteve nove AVMS direktive, evropska dimenzija kataloga smanjena je sa 50% na 40%. Pored toga, „povećana prekogranična saradnja između evropskih VOD platformi“ izbrisana je iz stavke koji se odnosi na prihvatljive aktivnosti, jer ovaj segment predstavlja okosnicu Akcije 2. Nakon loših rezultata prethodne Akcije 2:„Podrška razvoju Online Ready Packages“, razvijena je nova Akcija 2 „Saradnja preko granica između evropskih VOD platformi“ kako bi se povećala prekogranična saradnja između postojećih evropskih VOD platformi i poboljšao njihov kvalitet i konkurentnost.

 • Filmska edukacija (EACEA-25-2019): poziv 2020. godine (EACEA-25-2019) ponovo će se usredsrediti na klasične partnerske projekate koji imaju za cilj bolju saradnju između filmskih inicijativa u Evropi i razvoj novih i inovativnih projekata, naročito koristeći digitalne alate. Poziv je takođe otvoren kako bi se podržala moguća evolucija kataloga evropskih filmova za škole podržane u okviru poziva 2019. godine.

 • Podrška filmskim festivalima (EACEA-26-2019): uvedena je dodatna akcija u korist aktivnosti saradnje. Konkurs je podeljen na Akciju 1 koja predstavlja pojedinačnu podršku i koja će funkcionisati isto ka oi u prethodnim konkursima i Akciju 2 za mreže festivala. Nova Akcija 2, sa dodatnim namenskim budžetom od 500 000 EUR, namenjena je evropskim mrežama festivala koji se odvijaju u zemljama koje učestvuju u podprogramu MEDIA, a koje imaju za cilj dalje razvijanje efikasne saradnje i razradu strategija za zajedničke aktivnosti u cilju promocije evropskih audiovizuelnih dela. Ova akcija je otvorena za evropsku mrežu koja se sastoji od koordinatora i najmanje 3 organizacije članice osnovane u različitim zemljama MEDIA potprograma.

 • Pristup Marketima (EACEA-27-2019): nakon ukidanja nekadašnje Akcije 2 – Internet alati za podsticanje B2B razmene (koji su prebačeni u konkurs Online promocija) ova vrsta aktivnosti navedena je kao neprihvatljiva. Da bi se osigurala isplativost podržanih projekata, uveden je zahtev za jasne budžetske predloge u okviru kriterijuma za dodelu sredstava 2. Kvalitet sadržaja i aktivnosti na sledeći način: efikasnost troškova, uzimajući u obzir iznos predviđenog budžeta i odnos broja internacionalnih učesnika, projekata i dana kao i održivost strategije sufinansiranja.

Za dodatne informacije, pojašnjenja kao i za zakazivanje individualnih konsultacija u vezi sa projektnim aplikacijama možete kontaktirati MEDIA desk Srbije.

        Kalendar rokova za podnošenje projektnih aplikacija

        Za više informacija posetite vebsajt Media deska Srbije.

Слике

 • /uploads/attachment/vest/62/6a073472-e396-4fee-9749-7b918a9bab41.jpg
 • /uploads/attachment/vest/62/3675ede5-aa1c-4a40-a1f7-26fb72277dd6.jpg